Home เตือนใจ ข้อคิดจากคนอายุ 50 ขึ้นไป ที่คุณควรรู้ไว้

ข้อคิดจากคนอายุ 50 ขึ้นไป ที่คุณควรรู้ไว้

0
156

1.หากท่าน 50 อัพ ก็ควร รู้ว่า ในโลกแห่งความรักไม่มีใคร

ผิดต่อใคร มีเพียงใครบางคนไม่รู้จักรัก-ถนอมใคร

2.หากท่าน 50 อัพ ก็ควร รู้ว่า เมื่อประสบความสำเร็จในหน้าที่

การงาน ก็ต้องรั ก ษ า ร่ างก ายของท่าน เมื่อไม่ประสบผลในหน้าที่

การงาน ยิ่งต้องให้ตัวเองมีสุ ข ภาพดี

3.หากท่าน 50 อัพ ก็ควร รู้ว่า หากมีใครที่รู้จัก-เข้าใจคุณก็เป็น

วาสนายิ่ง แต่ถ้าไม่มีใครรู้จัก-เข้าใจคุณ ก็จงรู้จักและเข้าใจตัวเองเถอะ

4.หากท่าน 50 อัพ ก็ควร รู้ว่า เพื่อนที่ดี ต้องชื่นชมซึ่งกันและกัน

มิใช่เห็นแก่ผลประโยชน์เท่านั้น

5.หากท่าน 50 อัพ ก็ควร รู้ว่า กินข้าวต้องกินทีละคำ งานต้องทำทีละอย่ าง

ไม่มีอะไรที่จะทำปุ๊ปสำเร็จปั๊ป ทุกสิ่งล้วนมีขั้นตอน อย่ าเอาแต่เร่งรีบควรอยู่อย่ างสบายๆ

6.หากท่าน 50 อัพ ก็ควร รู้ว่า เพียงแค่สบายๆ ยังไม่พอ ในเวลาที่ควร

ก็น่าจะเสริมแต่งตัวเองบ้ าง ให้วันธรรมดาๆ สดใสขึ้นมา

7.หากคุณ 50 อัพ ก็ควร รู้ว่า ทุกสิ่งทุกอย่ างล้วนมีสองด้าน บางครั้งแทบไม่มีผิด

หรือ ถูก สิ่งที่ท่านคิดว่าผิดแต่ผู้อื่น อาจเห็นว่าถูกและสิ่งที่ท่านขวนขวายต่อสู้เพื่อ

ได้มา อาจจะเป็นสิ่งที่คนอื่นกำลังพย าย ามสลัดทิ้งไป

8.หากคุณ 50 อัพ ก็ควร รู้ว่า คุณภาพชีวิตจะดีหรือเล ว อยู่ที่จิตใจของท่าน

ตัดสินเอง ท่ามกลางอาห ารอันโอชะ เครื่องดื่มเลิศรสแต่แฝงด้วยการเสแส ร้ ง

-หลอกลวง มิสู้มีเพื่อนรู้ใจ 3-4 คน นั่งดื่มชาพูดคุยเรื่องสัพเพเหระ

9.หากท่าน 50 อัพ ก็ควร รู้ว่า ความเหินห่างของพี่น้อง ในสายเลื อ ด

เป็นความเจ็ บ ป วดใจยิ่ง เฉยหน่อยอภัยกันนิดอดทนบ้ าง จะทำให้จิตใจ

เรากว้างขึ้น สงบลง อบอุ่นขึ้น

10.หากท่าน 50 อัพ ก็ควร รู้ว่า การปฏิบัติต่อบุพการี อย่ าทำอย่ างที่คนโ ง่ทำกัน

คือเลี้ยงดูอย่ างเสียไม่ได้ แต่พอสิ้ น ชี วิ ต กลับทำพิธีเซ่นไหว้ใหญ่โต คนรุ่นบุ พ ก า รี

ของเรานั้น พวกเขาผจญ ความทุกข์ย ากมามากมายกระทำดีต่อพวกท่าน ก็คือการกระทำ

ดีต่อมโนสำนึกของเราเอง แท้จริงพวกเขาไม่ต้องการความฟุ้งเฟ้ออะไร ทุกวันโทรศัพท์

ทักทายท่านสักหน่อย หรือถามถึงเรื่องราวในอดีดของท่านสักเรื่อง และอดทนฟังท่าน

เล่าจนจบ พวกเขาก็พอใจแล้ว

11.หากท่าน 50 อัพ ท่านก็ควร รู้ว่า ตำแหน่งและเกียรติยศเป็นเพียงแก้วใบหนึ่งแต่

อุปนิสัยและการอบรมมา จึงจะเป็นสิ่งที่อยู่ในแก้วนั้น ในแก้วผลึก ใช่ว่าจะมีแต่เหล้ า

องุ่นเลิศรส อาจจะเป็นเพียงน้ำส ก ป ร ก แก้วหนึ่งเท่านั้นเอง ในจอกดิน เ ผ า ก็มิใช่

ว่าจะเป็นเพียงน้ำเปล่า อาจจะเป็นเ ม รั ย ชั้นเยี่ยม

12.หากท่า 50 อัพ ชีวิตของท่าน ควรจะสงบเรียบ สบายๆ มีความสุข

ข้อความนี้ ขอมอบแด่ เพื่อน 50 อัพ ของข้ า พเจ้า ดูแลสุ ข ภาพของตัวเองให้ดี

รับผิดชอบต่อสุ ข ภาพของตัวเอง ทุกสิ่งในโลกนี้ ล้วนมิใช่ของของท่าน มีเพียงร่ างก าย

นี้จึงเป็นของท่านเอง

ขอบคุณที่มา c h o n b u r i p o s t

Load More Related Articles
Load More By Chookde
Load More In เตือนใจ

Check Also

10 วิธีเป็น “ที่รัก” ของคนรอบข้าง ทำได้ง่ายๆ ไม่ยาก

ไม่ว่าจะเป็นหญิง หรือชาย ทุกคนก็ล้วนอย ากจะเป็นที่รักของคนรอบข้างตัวคุณด้วยกันทั้งนั้น อย …