Home ชีวิต ข้อคิดดีๆ “เงินทองกับความสุข” คนรวยมีความสุขจริงหรือ

ข้อคิดดีๆ “เงินทองกับความสุข” คนรวยมีความสุขจริงหรือ

0
19

คนส่วนใหญ่ เชื่อว่า ถ้าเรามีเงินเราจะมีความสุขมากขึ้น คนเชื่อว่าคนรวย ย่อมมีความสุขมากกว่าคนจน ยิ่งรวยมากเท่าไร ความสุขก็มากขึ้นเท่านั้น เพราะคนเชื่อว่า

เงินสามารถซื้ อความสุขได้แม้ว่าจะไม่ใช่ความสุขทุกอย่าง แต่ก็ซื้ อได้มาก เงินสามารถใช้ซื้ ออาห าร อร่อยๆ รับประทานได้เงินสามารถพาเราไปท่องเที่ยวได้มากขึ้น และ

ไกลขึ้น เงินทำให้เราซื้ อ บ้าน และ ซื้ อรถยนต์ที่ทำให้เรามีหน้ามีตาใน ห มู่ เพื่อนฝูงและคนรู้จัก เงินทำให้เราส่งลูกไปเรียนโรงเรียนดีๆ หรือ ไปเรียนต่างประเทศได้

เพราะฉะนั้น อย่ามาพูดเลยว่า เงินกับความสุขไม่เกี่ยวกันนั่นคือ สิ่งที่คนที่ยังไม่ค่อยมีเงิน หรือคิดว่าตนยังมีเงินไม่พอมักจะคิด คนเหล่านั้นมักจะ “ฝัน” ว่า ถ้าเขามีเงินมากขึ้น

เขาคงจะมีความสุขมาก เพราะสิ่งที่เขาคิดอยากจะได้แต่ยังทำไม่ได้ เพราะมีเงินไม่พอ เขาก็จะสามารถซื้ อหามาได้และนั่นคือความสุขที่เขากำลังพย าย ามไขว่คว้า

แต่เชื่อไหมครับ ว่าวันที่เขามีเงินพอและได้ใช้หรือบริโภคสิ่งที่เขา “ฝัน” ไว้แล้ว สิ่งนั้นก็จะไม่ใช่ “ความสุข” อีกต่อไป เขาจะเริ่ม “ฝัน” ถึง “ความสุข” ใหม่ ที่จะต้องใช้เงิน

มากขึ้นไปอีก เงินคือความสุขหรือเงินเป็นสิ่งที่หลอก ล วง กันแน่

ความสุขของคนนั้น เพื่อที่จะอธิบายให้เป็นระบบ ผมคิดว่าน่าจะต้องอิง กับความต้องการของมนุษย์ ซึ่งแมสโลว์ (ABRAHAM MASLOW) นักจิตวิทย าชื่อดังบอกว่ามี 5 ระดับ นั่นคือ

ความต้องการเบื้องต้น ได้แก่ อาห ารและน้ำ ความต้องการระดับสองคือ ต้องการความปลอดภัย และความมั่นคงในชีวิตเมื่อได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการจะยกระดับขึ้นไป

เป็นระดับ 3 ซึ่งก็คือ การได้รับการยอมรับในห มู่ญาติมิตรและ เพื่อนฝูงให้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ขั้นต่อไปก็คือ การมีสถานะที่โดดเด่นในสังคม และสุดท้ายก็คือ ความต้องการ

ที่จะบรรลุถึงตัวตนที่แท้จริงซึ่งในทางพระอาจจะเรียกว่า นิพพานไปเลยมาดูความสุขทางด้านอาห ารว่าเงินซื้ อได้หรือไม่? ผมคิดว่าเงินซื้ อความสุขด้านอาห ารได้น้อย ความสุข

ของการกินนั้น ผมเชื่อว่าส่วนใหญ่อยู่ที่ความหิวและ รสชาติของอาห าร ซึ่งไม่ค่อยได้เกี่ยวข้องกับราคามากนักคนทั่วไปอาจจะรู้สึกว่า หู ฉล าม นั้นอร่อยมาก แต่นั่นเป็นเพราะ

เขาไม่ค่อยได้กินมัน แต่ถ้าเขาได้กินมันบ่อยมาก เขาอาจจะบอกว่าพะแนงเนื้ อ อร่อยกว่า ดังนั้น สำหรับความสุขในด้านของการกินแล้ว ผมคิดว่าถ้าเราไม่จนเกินไป เราจะมีความสุขไม่ต่างกับเศรษฐีมากนัก

ความสุขที่จะได้จากความรู้สึก มั่นคงปลอดภัย นี่เป็นความสุขที่เกิดขึ้นในใจเมื่อเรามีบ้านอยู่อาศัยที่ปลอดภัย มีการงานที่มั่นคง เรารู้ว่าเมื่อเราป่ วย ไ ข้ จะได้รับการรักษ า ที่ดี

มีความอุ่นใจว่าถ้าเกิดปัญหาอะไร ที่ไม่คาดคิดทางการเงินเรามีทางแก้ไขได้และที่สำคัญ รู้ว่าเมื่อแก่ตัวลง เราจะมีเงินเลี้ยงดูตัวเองได้ การมีเงินสะสมน้อยหรือ ไม่มีสวัสดิการการรักษ า

พย าบาลเพียงพอ ก็ย่อมที่จะทำให้เรามีความกังวลและเป็นทุกข์ได้ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยนั้น เป็นความสุขในระดับหนึ่งเท่านั้นนั่นหมายความว่า ถ้าคนเรามีความมั่นคงเพิ่มขึ้นไปอีก

ส่วนที่เพิ่มนั้นจะก่อให้เกิดความสุข เพิ่มน้อยมาก ข้อสรุปก็คือ เราต้องมีเงินในระดับหนึ่งเพื่อความมั่นคงในชีวิต ถ้าจะให้ไม่เกิดทุกข์จากความกังวลการได้รับการยอมรับในห มู่ญาติมิตร และ

เพื่อนฝูงนั้นผมคิดว่าเงินไม่น่า จะมีส่วนมากนัก การมีน้ำจิตน้ำใจเอื้ออารีน่าจะมีความสำคัญกว่าและสิ่งนี้ไม่สามารถซื้ อได้ด้วยเงิน ดังนั้น ความสุข จากการที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม จึงเป็นเรื่อง

ที่ไม่เกี่ยวกับเงินเลยการมีสถานะที่โดดเด่นในสังคมเป็นความต้องการในระดับที่สูงขึ้นมาและน่าจะเป็นความสุขอย่างหนึ่งที่เงินอาจจะ
ซื้ อได้และนี่ก็คงเป็นเหตุผลสำคัญที่คนมีเงิน

ใช้เงินซื้ อบ้าน รถยนต์ที่หรูหรา และเครื่องแต่งกายราคาแพง เพื่อที่จะแสดงความโดดเด่นให้คนทั่วไปเห็นและยอมรับ อย่างไรก็ตาม ความสุขในด้านนี้มักจะมี ด้านมืด

นั่นก็คือผู้ที่ใช้ของหรู มักจะพบคนที่ใช้ของที่หรูกว่า และความรู้สึกที่ด้อยกว่าโดยการเปรียบเทียบนั้น บ่อยครั้ง มันกลบความสุขที่ควรจะได้รับ และทำให้การใช้เงิน ซื้ อสถานะ

ของตนเองเพื่อให้เกิดความสุขนั้นไร้ผล เพราะแทนที่จะเป็นสุขก็อาจจะกลายเป็นความทุกข์ได้ผมคงไม่พูดถึงความต้องการที่จะบรรลุ ถึงตัวตนที่แท้จริง ซึ่งคงไม่เกี่ยวข้อง

กับเรื่องของเงิน แต่น่าจะเป็นเรื่องของจิตใจล้วนๆ แต่อยากจะบอกว่าความสุขของคนนั้น ส่วนใหญ่อยู่ที่เรื่องของสุขภ าพกายและสุขภ าพใจซึ่งเงินซื้ อได้น้อยมาก สุขภ าพกายนั้น

ไม่ว่าคุณจะมีเงินมากเท่าไรโอกาสที่คุณจะป่ วยมีเท่ากับคนที่มีเงินน้อยหรือปานกลาง เช่นเดียวกัน สุขภ าพใจนั้น อยู่ที่การทำใจ จากการสำรวจครั้งแล้วครั้งเล่า เราพบว่า คนที่ใช้ชีวิตที่

“พอเพียง” มีความสุขกว่าคนที่ชอบบริโภคซึ่งไม่ได้เกี่ยวเลย ว่าเขามีเงินมากหรือน้อย ว่าที่จริงถ้าจะมีอะไรเกี่ยวก็น่าจะเป็นว่าการมีเงินมากอาจจะเป็นความเสี่ ยงว่าคุณจะ

มีความสุขน้อยลงถ้าคุณชอบบริโภค

ข้อสรุปสุดท้าย ของผมก็คือ คนที่มีเงินน้อยเกินไปจะหาความสุขได้ย าก เพราะความสุขหลายอย่างต้องใช้เงินซื้ อหามา ในอีกด้านหนึ่ง คนที่มีเงินมากเกินไปไม่ได้หมายความว่า

เขาจะต้องมีความสุขมากกว่าคนที่มีเงินปานกลาง เพราะเงินนั้นซื้ อความสุขได้ถึงระดับหนึ่งเท่านั้นคนที่มีเงินพอประมาณ สามารถที่จะเป็นแชมเปียน ของคนที่มีความสุขได้ เพราะ

ความสุขนั้น ส่วนใหญ่มาจากสุขภ าพกายและสุขภ าพใจที่ซื้ อไม่ได้ด้วยเงิน ดังนั้น ถ้าคุณเป็นคนที่มีเงินพอประมาณ และใช้ชีวิตที่พอประมาณ คุณก็น่าจะมีชีวิตที่มีความสุขไม่แพ้คนรวยโดยทั่วไปแล้ว

ขอขอบคุณ ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร

Load More Related Articles
Load More By admin2
Load More In ชีวิต

Check Also

วิธีเปลี่ยนตัวเองให้ “ใช้เงินเป็น” ไม่ขัดสน มีเงินให้เก็บ

เรื่องเงินเป็นสิ่งสำคัญ ในการใช้ชีวิตเพราะทุกอย่างมีราคาของมัน แต่หลายคนก็ มีปัญหาเรื่องนี…