Home ชีวิต คนที่มี EQ สูง ส่วนมากเขาคิดกันแบบนี้

คนที่มี EQ สูง ส่วนมากเขาคิดกันแบบนี้

0
9

1. พวกเขารับรู้และเข้าใจข้อดีข้อเสียของตนเอง

คนเหล่านี้มีความฉลาดทางอารมณ์สูง พวกเขามักจะรู้ดีว่าตนเก่งอะไรและมีจุดอ่อน

ตรงส่วนไหนพวกเขาไม่เพียงยอมรับข้อดีข้อด้อยของตนเองได้เท่านั้น แต่ยังนำข้อดี

ข้อด้อยเหล่านี้มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ได้ดีอีกด้วย

2. พวกเขาเปิดใจยอมรับความเปลี่ยนแปลง

แทนที่จะเอาแต่กลัวการเปลี่ยนแปลง คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์จะตระหนักว่า

“การเปลี่ยนแปลงล้วนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต” การกลัวต่อการเปลี่ยนแปลงคือสิ่งที่

ขัดขวางความสำเร็จ ดังนั้นพวกเขาจึงเลือกที่จะปรับตัวต่อสิ่งต่างๆ รอบตัวที่เปลี่ยน

แปลงไป และมีแผนการรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเสมอ

3. พวกเขาไม่ใช่คนไขว้เขวกับอะไรง่ายๆ

คนที่ฉลาดทางอารมณ์นั้น มักมีความมุ่งมั่นตั้งใจต่องานที่อยู่ตรงหน้า และยากที่จะ

มีอะไรมาทำให้พวกเขาไขว้เขวได้

4.พวกเขาเลือกที่จะมองแต่เรื่องดีๆ

รวมไปถึงเรื่องที่สามารถควบคุมมันได้ ยิ่งไปกว่านั้น พวกเขามักอยู่กับคนที่ชอบคิดบวก และ

เลี่ยงที่จะอยู่กับคนคิดลบ ชอบบ่นนู่นบ่นนี่อยู่ตลอดเวลา

5. พวกเขารู้จักสร้างแรงจูงใจให้กับตนเอง

ตอนเด็กๆ คุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายของตนเอง โดยที่ไม่ต้องมีของ

รางวัลมาตอบแทนใช่หรือไม่?การที่เป็นคน “มุ่งมั่นตั้งใจจริง” ตั้งแต่ยังเด็กๆ โดยมีเป้าหมาย

เป็นแรงจูงใจนั้น เป็นหนึ่งในคุณสมบัติสำคัญของคนที่มีความฉลาดทางด้านอารมณ์

6. พวกเขาไม่ใช่คนคลั่งไคล้ความสมบูรณ์แบบ

การเป็นคนที่ คลั่งไคล้ความสมบูรณ์ อาจเป็นอุปสรรคต่อการทำงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้

เพราะลักษณะนิสัยนี้มักจะประสบปัญหาต่างๆเช่น ความยุ่งยากกว่าจะได้เริ่มต้น การผลัดวัน

ประกันพรุ่งหรือแม้แต่การหาคำตอบในสิ่งที่ไม่จำเป็น นี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมคนที่มี

ความฉลาดทางอารมณ์ต้องหลีกเลี่ยงที่จะเป็นคนคลั่งไคล้ความสมบูรณ์แบบเพราะพวกเขา

รู้ดีว่าไม่มีอะไรที่จะสมบูรณ์แบบไปซะทุกอย่าง จงเลือกที่จะเดินหน้าต่อไปดีกว่ารอให้สิ่งต่างๆ

พร้อมก่อนและเวลาทำผิดพลาดก็เพียงแค่เปิดใจเรียนรู้ แล้วหาทางปรับปรุงแก้ไขมัน

ให้ดีขึ้นยังดีเสียกว่า

7. พวกเขารู้วิธีการรักษาสมดุลระหว่างการทำงานและการพักผ่อน

การทำงานตลอดเวลา ไม่ยอมหยุดพัก เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเ ค รี ย ด และปัญหา

สุ ข ภ า พ ต่างๆ ตามมา เพราะเหตุนี้บุคคลที่มีความฉลาดทางอารมณ์จึงเข้าใจเป็นอย่าง

ดีว่าเวลาไหนควรเล่นหรือพักผ่อนและเวลาไหนที่ต้องจริงจังกับการทำงาน

8. พวกเขาเป็นคนเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

ความเห็นอกเห็นใจคือหนึ่งในห้าองค์ประกอบหลักของความฉลาดทางอารมณ์ ความ

สามารถในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น แสดงถึงความเห็นอกเห็นใจต่อคนรอบข้าง และ

การสละเวลาของตนเองเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้อื่นนั้น ล้วนแล้วแต่เป็นองค์ประกอบสำคัญ

ของความฉลาดทางอารมณ์ทั้งสิ้น

9. พวกเขารู้จักสร้างขอบเขตให้ตนเอง

แม้ว่าคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์มักดูเหมือนคนที่ใจอ่อนได้ง่าย ด้วยความที่มี

ม า ร ย า ท ถ่อมตน และชอบเห็นอกเห็นใจคนอื่นแต่แท้จริงแล้วพวกเขารู้ดีว่า ขอบเขต

ของพวกเขานั้นอยู่ตรงไหน เช่น ต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ถึงควรที่จะต้องกล่าว “ปฏิเสธ”

ซึ่งมันสามารถช่วยปกป้องเขาจากความ เ ค รี ย ด ที่จะเกิดจากการรับผิดชอบที่

มากเกินพอดีได้นั่นเอง

10. พวกเขาไม่คร่ำครวญอยู่กับอดีต

คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์ มักจะไม่มีเวลามาหวนนึกถึงอดีตที่ผ่านมา เพราะ

พวกเขามักจะง่วนอยู่กับ “วันพรุ่งนี้” โดยไม่ยอมปล่อยให้ความผิดพลาดในอดีตมา

กลืนกินตัวเอง รวมถึงไม่แบกรับความขุ่นข้องใจต่างๆ เพราะเป็นสิ่งที่จะเพิ่มทั้งความ

เ ค รี ย ด และขัดขวางความก้าวหน้าในชีวิตของพวกเขา คนที่ทีความฉลาดทางอารมณ์

มักเลือกที่จะทุ่มเทเวลาและแรงกายให้กับการแก้ไขปัญหาที่ถาโถมเข้ามา มากกว่าที่

จะมัวคิดถึงแต่เรื่องแ ย่ๆ

ขอขอบคุณ s u m r e j

Load More Related Articles
Load More By admin2
Load More In ชีวิต

Check Also

วิธีเปลี่ยนตัวเองให้ “ใช้เงินเป็น” ไม่ขัดสน มีเงินให้เก็บ

เรื่องเงินเป็นสิ่งสำคัญ ในการใช้ชีวิตเพราะทุกอย่างมีราคาของมัน แต่หลายคนก็ มีปัญหาเรื่องนี…