Home เตือนใจ คนเก่ง ดูไม่ยากหรอก เขาจะมี 10 นิสัยนี้

คนเก่ง ดูไม่ยากหรอก เขาจะมี 10 นิสัยนี้

0
30

สังคมทุกวันนี้ดูย ากว่าใครรู้จริงหรือแกล้งทำเป็นรู้ ว่าใครเก่งจริงหรือ แค่สร้างภาพหรือแม้กระทั่งว่าใครฉลาดหรือใครโ ง่

มันมีปรัชญาที่คลาสสิคมากคือคนโ ง่ มักอวดฉลาดคนฉลาดมักแกล้งโ ง่ คนอวดเก่งอวดฉลาด มักไม่ฉลาดจริงแต่

คนเก่งจริงและฉลาดจริงมักมีคุณสมบัติ 10 ประการดังนี้

1. เป็นคนพูดเก่งแต่ไม่พูดมาก เพราะรู้ว่าเค้าจะฉลาดขึ้น ได้ด้วยการฟังคนเก่งจะฟังเยอะเพราะการฟังมักจะได้สิ่งใหม่ๆ

เข้าตัวอยู่เสมอ และจะพูดก็ต่อเมื่อคำพูดนั้นมีประโยชน์และสร้างสรรค์มากกว่าพูดในเชิงลบและไม่สร้างสรรค์

2. มีความรู้หลายด้าน มากกว่าอาชีพที่ทำและมักจะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ คนเก่งมักเป็นนักพัฒนาตนเองและจะใช้เวลา

อย่ างคุ้มค่าเพื่อให้ตนเองก้าวไปข้างหน้าอย่ างมั่นคงแข็งแรงจะไม่ปล่อยให้สูญเสียโอกาส โดยเฉพาะเวลาที่ใช้เพื่อ

เดินไปข้างหน้าและไม่ย้อนถอยหลัง

3. จัดสรรเวลาอย่ าง มีประสิทธิภาพมีสมดุลในชีวิตระหว่างเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวและเต็มที่กับทุกเรื่องที่ทำคนเก่ง

และฉลาดมักจะเลือกบริหารเวลาได้อย่ างสมดุลในช่วงเวลางานก็จะเต็ม ที่กับสิ่งที่ทำตรงหน้าเช่นกันเมื่อหมดเวลา

งานก็สามารถ ให้เวลาสร้างความสุขการผ่ อ น คลายให้กับตนเองอยู่เสมอ

4. ไม่ใช้โซเชียล มิเดีย ตลอดเวลา แต่ใช้รับข้อมูลที่สนใจและส่งต่อความคิดดีๆ ให้กับคนอื่นเสมอยุคนี้เป็นยุคของข้อมูล

ข่ าวส ารตลอด 24 ชั่ วโมงคนเก่งมักจะเลือกเ ส พ แต่ข้อมูลดีๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเขาเองเพื่อนำไปประยุกต์

ใช้ในการทำงานหรือการบริหารชีวิตและเป็นนักแบ่งปันเพื่อให้คนอื่นๆ ได้เ ส พ ข้อมูลดีๆ ที่เขาคัดสรรมาอย่ างดีแล้ว

5. กลับมายิ้มได้อย่ างรวดเร็วแม้จะมีสิ่ง เ ล ว ร้ า ยเข้ามาในชีวิตก็ตามคนเก่งและ ฉลาดในการชีวิตจะสามารถลุกขึ้นสู้

ได้ทุกครั้ง ย ามเมื่อล้ ม ลงไม่มีใครไม่เคยผิดพลาดหรือผิดหวังเพียงแต่เขาจะไม่จมกับความทุกข์ตลอดเวลา แต่จะหาทาง

ลุกขึ้นสู้ได้ทุกครั้ง ย า มเมื่อล้ ม ลง

6. รู้ว่าตัวเองมีความสามารถแต่ไม่เคยเสียเวลาภูมิใจ กับความสามารถของตนเองคนเก่งและฉลาด มักจะเป็นคนมีความ

มั่นใจแต่ไม่ใช่อีโก้ เพราะเขาจะเปิดรับฟังคนรอบข้างไม่ตัดสินคนอื่นด้วยมุมมองของตนเอง และทุกครั้งที่เขาประสบความ

สำเร็จในสิ่งที่เขาทำเขาจะมีเวลาดีใจไม่นาน เพราะความสำเร็จนั้นเป็นอดีตไปแล้วสิ่งที่เขาจะทำต่อนั่นคือ หาทางพัฒนา

ตนเองและสิ่งที่ทำให้ดีขึ้นต่อไป

7. ไม่ต้องเป็นผู้นำ แต่สามารถดึงความสามารถของคนใน ทีมมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้เสมอคนเก่งและฉลาดมักเก่ง

ในการจูงใจผู้คนให้คล้อยตามในแนวทาง และความคิดของเขาไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งใหญ่โตแต่มีคนให้เกียรติและนับถือ

จากความรู้ ความสามารถวิธีคิด และการกระทำที่เป็นเสมือนกระบอกเสียงให้เขานั้นเติบโตไปข้างหน้า

8. ไม่อวดความสามารถ ที่แท้จริง ว่าเจ๋งแค่ไหนแต่จะพิสูจน์ได้เสมอเมื่อถึงเวลาต้องใช้มันคนเก่ง และฉลาด มักเป็นคน

ถ่อมตนไม่โอ้อวดในความสามารถเกินงามแต่จะใช้การกระทำเป็นเครื่องพิสูจน์ ตนเองอยู่เสมอและเมื่อถึงเวลาที่เกิดปัญหา

เขาเหล่านั้นมักจะแสดงวิสัยทัศน์ จนเราต้องตะลึงและทึ่งในความสามารถ

9. อาจมีหรือไม่มีการศึกษาสูงหรือ ไม่จบจากสถาบันมีชื่อเสียงแต่มีผลงานการันตีความสามารถเสมอในยุคนี้ที่ คนเก่ง

สามารถสร้างเวทีให้ตนเองได้ไม่ ย า กจะระบบโซเชียลเน็ตมีเดีย ฯลฯ การศึกษาอาจเป็นเพียงใบเบิกทางที่ดีแต่

ประสบการณ์และผลงานต่างหากที่ดีจะทำให้เราเติบโตได้เร็วกว่า

10. ไม่เคยทำให้คนอื่นรู้สึกโ ง่เ มื่อเค้าทำผิดพ ล า ด แต่ให้โอกาสคำแนะนำ และให้กำลังใจเสมอคนเก่งและฉลาด

มักเป็นผู้ให้โอกาสคนอยู่เสมอเมื่อเขาเหล่านั้นกระทำความผิดและพร้อมจะแนะนำชี้ช่องทางให้เขาเหล่านั้นสะท้อนความผิด

ของตนเองให้เกิดการยอมรับและพัฒนาตนเอง

ขอบคุณที่มา theviewpoints

Load More Related Articles
Load More By Chookde
Load More In เตือนใจ

Check Also

10 วิธีเป็น “ที่รัก” ของคนรอบข้าง ทำได้ง่ายๆ ไม่ยาก

ไม่ว่าจะเป็นหญิง หรือชาย ทุกคนก็ล้วนอย ากจะเป็นที่รักของคนรอบข้างตัวคุณด้วยกันทั้งนั้น อย …