Home เตือนใจ คนในกะลา มักแปรเจตนาคนอื่นในทางที่ผิดเสมอ

คนในกะลา มักแปรเจตนาคนอื่นในทางที่ผิดเสมอ

0
23

ความคิดของคนนั้น เป็นสิ่งที่แตกต่างและสำคัญต่อการดำเนินชีวิตอย่ า งมากวันนี้

เรามีบทความดีๆ ค่ะสำหรับ “คนในกะลา”มักแปรเจตนาคำพูดของผู้อื่น “ไปในทาง

ที่ผิดอยู่เสมอ”ข้อคิดเตือนใจที่จะช่วยให้คุณเข้าใจชีวิตและดำเนินชีวิตด้วยจิตใจที่

กว้างและมีความสดใสอยู่เสมอ

ใจคุณ กว้างเท่าใด โลกก็กว้างตามคุณเท่านั้น

คนที่ใจคับแคบ มักแปรเจตนาคำพูดของคนอื่นไปในทางที่ผิดอยู่เสมอ

คนที่ใจกว้างใหญ่ มักแปรเจตนาคำพูดของคนอื่นไปในทางที่ดีอยู่เสมอ

สำคัญอยู่ที่เราเลือกเป็นใคร ใจแคบหรือใจกว้าง

คุณเห็น คนรอบข้างเป็นเหมือนผักหญ้า คุณก็ถูกผักหญ้าปกคลุม คุณก็คือกระถางหญ้า

คุณเห็น คนรอบข้างเป็นเพชรนิลจินดา คุณถูกของล้ำค่าปกคลุม

คุณก็คือ พานใส่เพชรนิลจินดา ชีวิตคนเราต้องรู้จัก มองเห็นข้อดีข้อเด่นของคนอื่น

ชื่นชมในข้อดี ลืมข้อด้ อ ย ของเขา ใจคุณกว้างเท่าใด โลกก็กว้างตามคุณเท่านั้น

ถ้าเรารู้จักเหตุ ก็สร้างเหตุขึ้นผลมันก็เกิดตามมาเองแต่คนเราไม่ทำอย่ า งนั้น…

ส่วนมากต้องการแต่ดีๆ แต่ไม่สร้างความดีมันจะเกิดมาจากไหนได้

มันก็ย่อมพบแต่สิ่งที่ไม่ดีนั่นแหละเมื่อได้สิ่งไม่ดี ใจมันก็เกิดเป็นทุกข์เป็นร้อนขึ้นมาทันที

ฝึกให้ตัวเองพ้นไปจากความเป็น ขี้ ข้ า ของเงิน หมายความว่า

เราต้องหัดพอใจกับ สิ่งที่ตัวเองมีอยู่รถยนต์ใช้อะไรก็หัดพอใจกับมัน

นาฬิกาใช้อะไรอยู่ก็หัดพอใจ กับมันเสื้อผ้าใช้อะไรอยู่ก็หัดพอใจกับมัน

การที่คนเราจะเลิกเป็นขี้ ข้ า เงินได้ต้องเริ่มจากการรู้จักเพียงพอก่อน

เมื่อรู้จักพอแล้วก็ไม่ต้องหาเงินมาก เมื่อไม่ต้องหาเงินมาก

“ชีวิตก็มีโอกาสทำอะไรมากกว่าการหาเงิน” มุมมองที่เรามีต่อผู้อื่น

ตลอดจนวิธีคิดที่เราเลือกใช้ เพื่อรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิต

คือสิ่งที่กำหนดขนาดความสุข ของชีวิตเราลองฝึกตัวเองให้เป็นคนมองโลกในมุมบวก

ฝึกใจให้เปลี่ยนความคิดและลองทำตาม 5 แนวคิดนี้รับประ กั น ได้

เลยว่าทำแล้วชีวิตคุณจะมีความสุขขึ้นอีกเยอะ

1. เลือกมองอะไรในมุมกว้าง มองเรื่องต่างๆ แบบภาพรวม

อย่ า เลือกใส่ใจแค่จุดด่างเล็กๆ จนสร้างปัญหา เพราะบางทีจุด ด่ า ง มันเล็กนิดเดียว

แต่เรากลับไปเลือกให้ค่าให้ความสนใจหงุดหงิดกับตำ ห นิ เล็กๆ จนทำให้รอยดำที่

แทบมองไม่เห็นขย า ยใหญ่ขึ้นจนมีขนาดเกินจริงซึ่งเจ้ารอยดำนี้ก็เปรียบเหมือนเรื่องไม่ดี

ที่เราต้องหัดปล่อยผ่านหยุดให้ความสนใจกับสิ่งเล็กน้อยที่สร้างความหงุดหงิดเลือกมอง

ไปที่ภาพรวมให้เห็นในสิ่งที่จำเป็นกว่า หรือโอกาสที่จะขจัดปัญหาเรื่องแย่ๆ ให้มันหมดไป

2. ปล่อยวางได้ก่อน แล้วใจจะเป็นสุขแค่ปล่อยก็เบา

เรื่องจริงที่เป็นไปตามกฎของธรรมชาติ เพราะถือไว้มากก็ต้องหนักกว่าปล่อยวางฉะนั้นเมื่อ

ล้ ม เ ห ล วหรือผิดพ ล า ด ต้องรีบลุกยืนใหม่ให้เร็วเริ่มใหม่ให้ไวโอกาสมีอยู่เสมออย่ า

มัวเสียเวลานานไปกับการนั่งเสียดายบ่น ถึงเรื่องเก่าที่ผ่านไปแล้วเพราะไม่สร้างประโยชน์หรือ

คุณค่าอะไรให้กับชีวิตอยู่กับปัจจุบันปล่อยวางแล้วเริ่มต้นใหม่ให้เร็วคุณก็จะ ห ลุ ด พ้นและ

มีความสุขได้ไวขึ้นเท่านั้น

3. ชีวิตมันสั้น อย า กทำอะไรต้องรีบทำอย่ า ยึกยักหาข้ออ้างไม่ลงมือ

ทำในสิ่งที่เรารัก และมีความสุขรีบลงมือทำให้ต่างเพื่อให้ชีวิตเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่ า ง

ถ้าเบื่องานที่ทำอย า กมีอิสระในการทำงานก็ต้องรู้จักวางแ ผ น ออมเงินเตรียมพร้อมไว้สำหรับ

การลงทุนมองหาช่องทางในการฝึกฝนเรียนรู้เพื่อเพิ่มหรือพัฒนาทักษะใหม่ๆให้ตัวเองอยู่เสมอ

เมื่อคิดเปลี่ยนเริ่มต้นลงมือทำแล้วเราก็จะมองเห็นว่ามีโอกาสอยู่มากมาย หนทางใหม่ๆ จะเปิด

ออกให้คุณพบเจอและเมื่อถึงจังหวะที่ใช่คุณก็จะได้เลือกทำตามแบบที่อย า กทำ ห ลุ ด พ้น

จากสิ่งจำเจที่ยิ่งทำก็ยิ่งลดความสุขของตัวเองลง

4. กล้าปฎิเ ส ธ หัดเกรงใจคนให้น้อยลง โดยเฉพาะเรื่องที่ไม่ควรเกรงใจ

อย่ าไปตกปาก รับคำ “ได้ครับ ได้ค่ะ” ช่วยเหลือทุกคนที่ร้องขอเพราะถ้ารับปากแล้วทำไม่ได้

จะยิ่งแย่หนักเพิ่มความเครียดสะสม ให้ตัวเองโดยใช่เหตุพึงระลึกว่าเราไม่ใช่ยอดมนุษย์ไม่จำเป็น

ต้องดูแลเทคแคร์ทุกคนรอบข้างโดยเฉพาะ คนที่ไม่เคยดีไม่เคยเห็นค่าในตัวเราเลือกแคร์ในคนที่

เค้าแคร์และรักคุณอย่ า อดทนเป็นตัวเลือกให้ใครทำตัวเองให้มีค่าเลือกเป็นผู้เลือกที่ปาก

ตรงกับใจ รู้จัก รู้ใจ และเข้าใจในตัวเอง

5. มองโลกในมุมบวก งดคิดแบบติดลบ ไม่ว่าจะพบเจอกับสถานการณ์รูปแบบไหน

ถ้าเรามีความตั้งใจที่จะฝึกฝนตัวเองให้เลือกคิด เลือกแสดง ความรู้สึกต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยมุมมอง

ความคิดบวกปฎิเสธการคิดลบ จะส่งผลดีทำให้ความคิดความรู้สึกของเราเปิดกว้างมองเห็นทางออกเพื่อ

แก้ปัญหารับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ได้ดีลดความตึงเค รี ย ด ในการใช้ชีวิตได้มากกว่าคนที่เลือกคิดแบบ

ติดลบที่มักปล่อยให้ อ ค ติ มาปิด ก ลั้ น จนมองไม่เห็นทางเลือกทางออกและโอกาสในชีวิต

ขอบคุณที่มา โพสต์โนเนม, academy

Load More Related Articles
Load More By Chookde
Load More In เตือนใจ

Check Also

10 วิธีเป็น “ที่รัก” ของคนรอบข้าง ทำได้ง่ายๆ ไม่ยาก

ไม่ว่าจะเป็นหญิง หรือชาย ทุกคนก็ล้วนอย ากจะเป็นที่รักของคนรอบข้างตัวคุณด้วยกันทั้งนั้น อย …