Home เตือนใจ ความคาดหวังมักจะมากับความผิดหวัง คาดหวังน้อยก็จะผิดหวังน้อย

ความคาดหวังมักจะมากับความผิดหวัง คาดหวังน้อยก็จะผิดหวังน้อย

0
16

คนเราเกิดมาย่อมมีความฝั น ความคาดหวังกันทุกคน ไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าที่การงานด้านความรักหรือแม้

แต่เรื่องครอบครัวทุกคน ย่อมคาดหวังที่จะประสบความสำเร็จกันทั้งนั้น แต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะประสบความสำเร็จ

ดังที่คาดหวังไว้กันทุกคน คนที่สมหวังก็มีความสุขกันไป แต่ใครที่ผิดหวังก็ต้องนั่งเ ศ ร้ าหรือจ มอยู่กับ

ความทุก ข์นั้น คนเราเมื่อคาดหวังมากก็ทุก ข์ มาก จงรู้จักปล่อยวางบ้ า ง ชีวิตจะได้มีความสุขขึ้นอะไร

ที่มันตึงเกิดไป สิ่งนั้นย่อมย ากลำบ าก การที่เราเป็นทุ ก ข์ ไม่มีควๅมสุขอๅจเป็นเพราะว่าเร า ค าดหวัง

อะไรมากจนเกินไป จนกล ายเป็นการกดดันตัวเราเอง ทำให้เราไม่มีควๅมสุขลองลดความคาดหวังลงมา

หน่อยก็จะดี บางทีอาจจะทำให้เรามีควๅมสุข มากกว่าที่เป็นอยู่ก็ได้เพราะการที่เร า ค าดหวังมากเท่าไหร่

เวลาที่เราเสียใจ หรือผิดหวังความเ จ็ บ ปว ด และทุก ข์ ใจ ก็มีมากเช่นกัน ตามความความหวังของเรา

การคาดหวังอะไรน้อยๆ ไม่มากจนเกินไป เวลาที่เราผิดหวังเราจะได้ไม่รู้สึกกับมันมาก หากเป็นแบบนี้จะดีกว่า

ทุกวันนี้ที่เราไม่มีควๅมสุขในชีวิต ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะเร า ค าดหวัง กับสิ่งที่มันไม่เเน่นอนมากจนเกินไป

ซึ่งนั่นมันทำให้มีโอกาส ที่เราจะผิดหวังสูงมาก ลองลดความคาดหวังในสิ่งที่มันไม่เเน่นอน ลงเราอาจจะ

ค้นพบความสุข มากกว่าที่เป็นอยู่ก็ได้ ดังนั้นแล้วเราควรคาดหวังทุกอ ย่ าง ให้น้อยลงโดยเฉพาะเรื่องที่

มันไม่เเน่นอนรับรองได้เลยว่า เราจะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นเยอะเลย และคุณก็จะรู้สึกสุขโดยที่คุณไม่ต้อง

คาดหวังอะไรเลย

ขอบคุณที่มา d h a m m a h a i s u k

Load More Related Articles
Load More By Chookde
Load More In เตือนใจ

Check Also

10 วิธีเป็น “ที่รัก” ของคนรอบข้าง ทำได้ง่ายๆ ไม่ยาก

ไม่ว่าจะเป็นหญิง หรือชาย ทุกคนก็ล้วนอย ากจะเป็นที่รักของคนรอบข้างตัวคุณด้วยกันทั้งนั้น อย …