Home ความรู้ ความคิดของคนรวย ที่คนทั่วไปไม่เข้าใจ

ความคิดของคนรวย ที่คนทั่วไปไม่เข้าใจ

0
10

1. คิดการณ์ไกล มองไปข้างหน้าย าว ๆ และมีแผน

คุณสมบัติข้อแรกที่แตกต่าง ระหว่างคนรวยและคนไม่รวยก็คือ คนรวยทุกคนจะมองทุกสิ่งรอบตัวแบบระยะย าว พวกเขามีแนวคิดที่มองทุกอย่างไม่ใช่เพียงเพื่อวันนี้

แต่พวกเขาจะคิดเผื่อไปไกล ถึงอีกหนึ่งปีข้างหน้า อีกสิบ ยี่สิบปีข้างหน้าด้วยในขณะที่คนจนหรือคนที่ไม่มีทางรวยจะมองถึงแต่แค่วันนี้ พรุ่งนี้หรืออย่างมากที่สุดก็เดือนหน้า

คนรวยจะไม่มีข้ออ้างถึงความจำกัดว่า แค่เอาวันนี้ให้รอด หรือแก้ปัญหาแค่เฉพาะหน้าไว้ก่อนเท่านั้นโดยเฉพาะในเรื่องการเงิน คนรวยจะคิดย าวและพุ่งเป้าหมายไปที่อิสระ

ในการเงินในวันข้างหน้ามากกว่า เพียงแค่ความสุขหรือการเอาตัวรอดในวันนี้ สังเกตได้จากคนที่ไม่มีทางรวยหรือมีพันธะทางหนี้สิน พวกเขามักจะคิดแค่วันนี้และพรุ่งนี้เท่านั้น

การมีความคิดระยะย าวทำให้คนรวยอดทนและบากบั่น ไปถึงเป้าหมาย สิ่งนี้เป็นพลั ง ทำให้เขามุ่งมั่นอดออมไปสู่ความสำเร็จจนได้ ในเรื่องการเงิน คนรวยพร้อมที่จะอดทน

เก็บออมล งทุ นระยะย าวซึ่งทำให้เงินงอกเงยทวีขึ้นแบบทบต้นและทบดอก เมื่อนานวันเข้าก็เป็นเงินจำนวนมากและเกิดความมั่นคงได้

2. คนรวยมักมีไอเดียและความคิดสร้างสรรค์เสมอ

คนรวยจะมีพลั ง สร้างสรรค์และมีความคิด ที่ไม่หยุดนิ่ง เขามักจะคิด พูด และทำในสิ่งที่เขาคิดออกมาเสมอ ความคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่าง และไม่ตามใครทำให้คนหลาย

คนร่ำรวย และประสบความสำเร็จ ความคิดของคนรวยจะมุ่งตรงอยู่ที่การตอบโจทย์ของเป้าหมาย ทำอย่างไรที่ชีวิตจะดีขึ้น มั่นคงและรับอิสระ เมื่อพวกเขาหยิบจับหรือ

ทำสิ่งใดก็ตามสิ่งที่พวกเขาทำจะมุ่งไปในทิศทางเดียวกับความคิดเสมอ คนรวยจะไม่ทำอะไรที่ดูเหมือนดักด านหรือซ้ำเดิมพวกเขาเกลี ย ด ความคิดที่ย่ำอยู่กับที่ และ

ให้ความสำคัญกับความคิดสร้างสรรค์มากกว่า ความสบายโดยไม่คิดอะไรไปวัน ๆ แม้ความคิดสร้างสรรค์นั้นจะเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ แต่ต้องการแรงขับเคลื่อนที่แรงพอที่จะ

ให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นและบรรลุสู่ความสำเร็จได้พวกเขามักคิดทุกอย่างอยู่ในด้านบวกเสมอ และมองว่าสิ่งเหล่านั้นที่พวกเขาคิดจะต้องเป็นไปได้ พวกเขามองทุกอย่างและ

คิดทุกอย่างในด้านที่ดีก่อน โดยตั้งคำถามที่มีผลบวกก่อน

3. คนรวยไม่กลัวการเปลี่ยนแปลง เขายอมรับและมองหาโอกาสในสิ่งนั้น

คุณสมบัติเด่นของคนรวยทุกคนที่มีเหมือนกันอย่างเห็นได้ชัดอีกข้อหนึ่งก็คือ ไม่ว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงใดหรือ เหตุการณ์ใดมาถึงชีวิตของพวกเขา พวกเขาจะไม่มัวตกใจหรือ

กลัวมัน แต่พวกเขาจะเข้าเผชิญหน้าด้วยความสุขุมยอมรับและไม่เคยปฏิเสธความเปลี่ยนแปลงนั้น พร้อมทั้งเริ่มคิดแก้ไขโจทย์ที่มีและมองหาช่องทางและโอกาส ที่พวกเขา

จะฉกฉวยไว้ได้จากมัน เราจะไม่เคยเห็นคนรวยหรือ คนที่กำลังจะร่ำรวยคนไหนมัวช็อคฟูมฟายและปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นถึงแม้ว่าบางครั้งความเปลี่ยนแปลงนั้น

จะส่งผลกระทบ กับชีวิตของพวกเขาเข้าอย่างจัง แต่นั่นอาจจะทำให้พวกเขาหยุดชะงักเพียงไม่นาน หลังจากนั้นพวกเขาจะกลับมาคิดและยอมรับมัน และเริ่มมองหาโอกาส

ในมัน และใช้โอกาสจาก วิ ก ฤ ต นั้นไปสู่การหลุดจากบ่วงของปัญหาละก้าวสู่ความสำเร็จใหม่ ๆ จนได้

4. คนรวยจะกล้ารับความเสี่ ย ง ที่เขาคิดและไตร่ตรองแล้วอย่างรอบคอบ

ด้วยคุณสมบัติที่คิดและไตร่ตรอง อยู่เสมอและมีเป้าหมายที่ชัดเจนพุ่งไปข้างหน้า เมื่อมีโอกาสเสี่ ย ง เข้ามาในชีวิต คนรวยจะไม่วิ่งหนีมันเหมือนคนที่ไม่มีทางรวย แต่พวกเขา

จะหยุดและคิดใคร่ครวญไตร่ตรองเกี่ยวกับโอกาสนั้นอย่างรอบคอบศึกษาข้อมูลจนครบและวิเคราะห์จนแน่ใจแล้ว จึงเดินเข้าไปหามัน ความเสี่ ย ง ที่สูงแต่แน่นอนว่ามักจะ

ให้ผลตอบแทนที่สูงด้วย แต่เมื่ออยู่บนพื้นฐานข้อมูล ความคิดที่วิเคราะห์จนรอบคอบแล้ว คนรวยก็จะยอมรับในความเสี่ ย ง นั้นและควบคุมความเสี่ ย ง นั้นได้ในที่สุดซึ่งแตกต่าง

จากคนที่กล้าเสี่ ยง อย่างบ้ าบิ่น เช่น คนที่ล งทุ นอย่างชนิดกล้าได้กล้าเสียโดยขาด การวิเคราะห์ที่ถี่ถ้วน เมื่อความเสี่ ย ง อยู่ในมือของคนรวย พวกเขาจะไตร่ตรองจนรอบคอบ

ทำให้ความเสี่ ย ง ที่ทุกคนมองดูเหมือนเสี่ ย ง มากสำหรับคนรวยแล้วเขาทำให้มันกลายเป็นความเสี่ ย ง น้อยได้ด้วยความรอบคอบนั่นเอง

5. คนรวยและคนที่กำลังจะรวยเรียนรู้อยู่เสมอ

พวกเขาจะค้นหาคำตอบสำหรับทุกอย่าง ที่สงสัยและทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตอย่างชัดเจน ละเอียดและถ่องแท้ ต่างจากคนที่ไม่มีทางรวย ที่มักคิดอะไรไม่จบคิดไม่ ทะ ลุ และ

ไม่เห็นความสำคัญของการตอบคำถามคลุมเครือที่ผ่านเข้ามาในชีวิตความรู้คือเคล็ดลับของคนรวย พวกเขาจะศึกษาและรู้ทุกอย่างก่อนคนอื่นและ เดินก้าวไปอย่างมั่นคง

ปลอดภัย และทันเวลาด้วยความรู้นั้น

6. คนรวยมักมีแหล่งของรายได้สำรองที่มาได้จากหลายทาง

คนรวยมักหาโอกาสให้ได้มาซึ่งรายได้จากหลายช่อง ทางเสมอ พวกเขาไม่ประม าท ในการใช้ชีวิตด้วยการมีรายได้เพียงทางเดียว แต่พวกเขาจะเสาะหาโอกาสให้ได้มาซึ่งรายได้

จากหลากหลายช่องทาง ยกตัวอย่างเช่น บางคนอาจมีงานประจำแต่ก็ยังแบ่งเงินไปล งทุ นในหุ้น ในกิจการต่าง ๆ เพิ่ม ล งทุ นในอสังหาริมทรัพย์ เมื่อเขามีการหารายได้มาได้จาก

หลายทางพวกคนรวยจะแบ่งสรรในการใช้จ่ายได้ง่ายและไม่มีวันที่จะฝืดเคืองหรือตกอยู่ในวิก ฤตทางการเงินได้ง่าย ๆ เรียกว่าเป็นการกระจายความเสี่ ย งและสร้างให้ตัวเองยืนอยู่

ในโซนที่ค่อนข้างมั่นคง และมั่งคั่งทางการเงินได้

7. คนรวยมักจะใช้เงินในการทำงาน

คนรวยใช้เงินซื้ อเวลาเพื่อที่จะมีโอกาส ทำเงินได้มากยิ่งขึ้นและเขาจะไม่ยอมเสียเวลาเพียงเพื่อ ได้เงินในระยะสั้น ๆ เขามองอนาคตแม้ว่าในบางเรื่องจะเป็นเรื่องที่คนทั่วไป

มองว่าไม่คุ้มค่า แต่เมื่อคนรวยเล็งเห็นแล้วว่ามันคุ้มเขาจะจับจ้องที่โอกาสทำเงิน นั้นมากกว่าการทำไปวัน ๆ โดยไม่มีแผนการใด ๆ คนรวยมักคิดแบบทวีคูณ ไม่ใช่คิดเพียงเท่าที่มี หรือ

เฉพาะขณะวินาทีนี้โดยเฉพาะเรื่องการเงินเขาจะไม่พึงพอใจ เพียงแค่วันนี้มีพอ วันนี้ได้มากพอเท่านั้น แต่เขาจะมองว่าทำอย่างไร จะได้เพิ่มและทบทวีคูณขึ้นไปอีกและต้องทำอย่างไร

ความรวยกับความมั่นคงอะไรที่คนต้องการ

เมื่อพูดกันถึงการไปสู่ความร่ำรวยก็มักเกิดคำถามขึ้นในใจคนจำนวนไม่น้อยว่า ความรวยนั้นแตกต่างกันกับความมั่นคงหรือไม่ แล้วระหว่างความรวยกับความมั่นคงนั้น

คนเราต้องการอะไรมากกว่ากัน ?ความรวยที่ไม่มั่นคงนั้นก็คงเป็นเพียงความรวยเพียงชั่ วไม่นานจากนั้นก็ต้องกลับเข้าสู่ความจนอีกครั้ง คงไม่ต่างจากทฤษฎีสามล้อถูก ห วย

ที่มีให้เห็นกันมากมายมาแล้ว หากคนเราเกิดมีโชคถูกลอตเตอรี่ ได้รับมรดกหรือได้รับเงินมาจากไหนก็ตามแต่ไม่มีความสามารถในการบริหารการเงิน ไม่รู้วิธีในการทำให้เงินนั้น

เพิ่มพูนขึ้น ไม่นานนักเงินมากมายมหาศาลเพียงใด ก็อาจจะหมดลงได้อย่างง่ายดายเมื่อไม่นานมานี้มีการวิเคราะห์ถึงนักฟุตบอลดังในลีกต่าง ๆ ทั่วโลกและนักอเมริกันฟุตบอล

ดาวเด่นจากสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการรักษ า ความร่ำรวยหลังจากที่เลิกเล่นฟุตบอลและ อเมริกันฟุตบอลอาชีพแล้ว ผลสำรวจเป็นที่น่าตกใจมากว่า พวกเขาเหล่านั้นจากที่เคย

ได้ค่าตัว ในการเล่นมากมายมหาศาลถึงขนาดที่ลงเล่นให้ทีมดังเพียงปีเดียวเท่ากับจำนวนมูลค่าเงินค่าตอบแทนที่ได้รับเทียบกับเงินเดือนที่คนอังกฤษ ทำทั้งชีวิตทีเดียว แต่

หลังจากที่อำลาวงการไปแล้ว อย่างน้อย 1 ใน 3 ของนักกีฬาผู้ร่ำรวยเหล่านั้นล้มละล าย ในระยะเวลาเฉลี่ยเพียง 5 ปี เท่านั้น นั่นคงเป็นคำตอบได้ว่าระหว่างความร่ำรวย และ

ความมั่นคง หากเลือกได้คนเราควรจะได้ทั้งสองสิ่งคือมีความร่ำรวยที่เป็นไปอย่างมั่นคงและถาวร

ทำอย่างไรจึงจะร่ำรวยอย่างมั่นคง

ด้วยเหตุนี้จึงมาถึงคำถามที่ว่า ทำอย่างไรจึงจะร่ำรวยได้ อย่างมั่นคง ความร่ำรวยที่มั่นคงจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการเปลี่ยนแนวความคิดของเราให้เป็นคนที่มีแนวความคิด เหมือนกับ

คนรวยข้างต้นอย่างถาวร และการมีนิสัยที่ไม่ขัดต่อความเป็นคนรวยที่มั่นคงนั่นเองคนรวยอย่างมั่นคงแน่นอนว่าเมื่อใดก็ตามตราบที่เรายังคงมีชีวิตอยู่ เราย่อมต้องใช้จ่ายเงินไปทุกวัน

เพื่อใช้กินใช้อยู่ ดังนั้นถ้าต้องการความร่ำรวยที่มั่นคงนั้น เมื่อมีการใช้ออกไปของเงิน ย่อมต้องหาทางที่จะมีการนำเข้ามาของเงินที่ชดเชยกันอย่างน้อยต้องให้ได้เท่ากับหรือมากยิ่ง

กว่าที่จ่ายออกไปแต่การทำงานหนัก เพื่อเก็บออมหรือเพื่อให้ได้เงินจำนวนมากมานั้นคงจะเป็นคำตอบเพียงตอนแรกเท่านั้น การประหยัดอดออมนั้นก็อาจจะใช่ แต่เมื่ออายุมากขึ้นภาระ

ที่มากขึ้นและสุขภ าพ ที่คงจะสู้ในวัยหนุ่มสาวไม่ได้ความสามารถในการลงแรงเพื่อจะหาเงินนั้นแน่นอนว่าย่อมต้องถดถอย แต่สิ่งที่ตามมาก็คือรายจ่ายไม่ได้ลดลงแต่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น

จากการที่จะต้องดูแลสุขภ าพร่างก ายในวัยที่สูงขึ้น ค่าใช้จ่ายในเรื่องสุขภ าพจึงตามมาคำตอบของความร่ำรวยที่มั่นคงก็คือ การให้เงินทำงานแทนเรา เพราะหากเราสามารถ

ที่จะสร้างกลไก ให้เงินทำงานแทนเราแล้ว ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน เราก็จะยังคงมีความมั่นคงทางการเงินได้เสมอ วิธีการในการให้เงินทำงานแทนก็คือ การนำเงินไปไว้

ในจุดที่เงินสามารถงอกเงยได้และให้ดอกออกผลที่ดีเหมือนต้นไม้ต้นไม้ที่อยู่ในที่ที่มีน้ำและดิน แร่ธาตุ อุดมสมบูรณ์ก็จะให้ผลผลิตที่ดี เจ้าของต้นไม้ก็ไม่ต้องเหนื่อยแรงมาก

ในการดูแลใส่ปุ๋ยให้ต้นไม้งอกงาม แตกต่างจากต้นไม้ที่อยู่ในดินกันดารแห้งแล้ง ผู้ปลูกหรือชาวสวนย่อมต้องเหนื่อยเพื่อให้ออกผลที่ต้องการการนำเงินไปล งทุ นในจุดที่สามารถ

ทำผลกำไรได้อย่างดี มีผลทวีคูณจึงเป็นคำตอบของการร่ำรวยที่ยั่งยืนนั่นเอง

เหตุใดคนไทยจึงต้องการความร่ำรวย ความร่ำรวยคือความสุขจริงหรือ

ศาสตร์ที่ย ากที่สุดในโลกนี้แต่สำคัญ และมีค่าที่สุดก็คือศาสตร์แห่งการใช้ชีวิต คนไทยมากมายที่ต้องการแสวงหาความร่ำรวยและคิดว่านั่นคือคำตอบของความสุขคนที่รวยแล้วก็

ต้องการที่จะรวยมากขึ้น มากขึ้นจนไม่รู้จักพอเพราะเขาคิดว่าจะทำให้เขามีความสุขได้สักที แท้จริงความสุขที่แท้นั้น คือการมีอิสระทางการเงินและได้ใช้เวลาทุกวันในชีวิตดังที่

ใจปรารถนา หากคุณร่ำรวยเป็นเจ้าของกิจการใหญ่โตแต่ต้องเข้าประชุมทุกวัน ทำงานวันละ 18 ชั่ วโมง โดยแทบไม่ได้พักผ่ อ นเลย ถึงจะมีเงินในบัญชีท่วมหัวแต่ก็ไม่มีเวลาที่จะหาซื้ อ

ความสุขได้ความสุข และความร่ำรวยจึงต้องมาพร้อมกับอิสระในชีวิต ทั้งอิสระทางการเงินและอิสระในเรื่องของเวลาด้วย คำตอบจึงยังคงยืนยันอยู่ที่ การสามารถให้เงินทำงาน

แทนเราก้าวข้ามการทำงานเพื่อหาเงินไปถึงจุด ที่ให้เงินทำงานแทนเราโดยการออมและการล งทุ นที่ให้รายรับเป็นดอกผลที่ทวีคูณ นั่นจึงเป็นความร่ำรวยและความสุขได้อย่างแท้จริง

คนรวยที่มีความสุขออมและล งทุ นอย่างไร

เรามาดูการใช้เงินทำงานด้วยการออมและการล งทุ นแบบคนรวยด้วยกัน

1. ล งทุ นในกองทุนระยะย าว ด้วยเงินก้อนที่นิ่ง ๆ

ซึ่งเงินก้อนนี้ต้องเป็นเสมือนเงินเก็บลืม หมายถึง ต้องเป็นเงินที่เราจะไม่ดึงออกมาใช้แม้เกิดกรณีฉุกเฉิ นใดๆ แล้วทิ้งไว้ในการล งทุ น กับหุ้นหรือกองทุนระยะย าว

จะทำให้ได้ผลตอบแทนที่มากและคุ้มค่าการรอคอย

2. อย่าล งทุ นกับสิ่งที่เราไม่รู้จักดี

อย่างที่ได้กล่าวขั้นต้น คนรวยจะศึกษาจนรู้ละเอียด และแน่ใจแล้ว ว่าความเสี่ ย ง นั้นเขาควบคุมได้และรู้จักมันดีพอจึงล งทุ น เราควรล งทุ นในกิจการหรือแหล่งล งทุ น

ที่เรารู้จักดีแล้วเท่านั้น

3. อย่าแช่เงินก้อนที่ล งทุ นไว้ชั่ วนิรันดร์

เราควรจะมีการโยกย้ ายก้อนเงินล งทุ น ตามสถานการณ์การเงินในภาพรวมใหญ่ ๆ บ้าง แต่ไม่ใช่การนั่งจดจ่อกับความเปลี่ยนแปลงแล้วไหลตามกระแสการเปลี่ยนแปลง

นั้นตลอดเวลา อาจจะปรึกษามืออาชีพที่ปรึกษาในการปรับพอร์ตการล งทุ นเป็นครั้งคราวบ้าง

4. ให้เราอย่าเห่อตามคนห มู่มาก

ในการล งทุ นควรดูจังหวะ ในบางครั้งการสวนกระแสก็จะทำให้เกิดผลดี อย่างไม่น่าเชื่อ อย่าวิ่งตามคนห มู่มากจนเกินไป ลองขายในสิ่งที่คนไล่ล่ า และซื้ อในสิ่งที่คนมองข้าม

ก็จะได้ของดีราคาถูกและได้กำไรมากกว่าคนอื่นในการขายด้วย

5. ล งทุ นโดยรู้จักการเผื่อเหลือและเผื่อขาด

นิสัยของผู้เป็นเศรษฐี ทุกคนจะปกป้องตัวให้พ้นจากความเสี่ ย ง ที่อั น ตร าย และนำตัวเองมาอยู่ในโซน มั่นคงและปลอดภัยอยู่เสมอ เพราะชีวิตไม่มีอะไรแน่นอน

ความรอบคอบคือคุณสมบัติสำคัญของคนรวย

สำหรับคนที่กำลังจะรวยหรือ มีเป้าหมายเพื่อไปสู่ความร่ำรวยที่มั่นคง หากได้ทำตามสิ่งต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมา ความร่ำรวยก็เริ่มขยับสู่ความจริงมากขึ้นเรื่อย ๆ ได้ ขอเพียงแค่

ลงมือทำ และปรับเปลี่ยนตนเองให้ได้เริ่มต้นวันนี้ เคยมีผู้กล่าวว่า หากหวังผลลับใหม่ ๆ แต่วิธีการยังเหมือนเดิมย่อมจะได้ผลลับเดิม ๆ แต่ถ้าอยากได้ผลลับที่เปลี่ยนไป

ต้องเริ่มเปลี่ยนที่วิธีการก่อนนั่นเอง

ขอขอบคุณ l e-j u g e

Load More Related Articles
Load More By admin2
Load More In ความรู้

Check Also

วิธีเปลี่ยนตัวเองให้ “ใช้เงินเป็น” ไม่ขัดสน มีเงินให้เก็บ

เรื่องเงินเป็นสิ่งสำคัญ ในการใช้ชีวิตเพราะทุกอย่างมีราคาของมัน แต่หลายคนก็ มีปัญหาเรื่องนี…