Home ความรัก ความรักที่ดีคือการ “ยอมรับ” ไม่ใช่ “ยอมทน”

ความรักที่ดีคือการ “ยอมรับ” ไม่ใช่ “ยอมทน”

0
14

ความรัก ต้องประคับประคองมิใช่ ครอบครอง

ต้องถามไ ถ่ ไม่ใช่ซักถาม

ต้องจำได้ไม่ใช่ ฝื นจำ

ต้องออกจากใจ ไม่ใช่ออกคำสั่ ง

ต้องเรียกหาไม่ใช่เรียกร้อง

กว่าจะมาพบกันได้ ไม่ง่ายเลยจงถนอมกัน ไว้ให้มาก

คำอธิบายชอบเอามาใช้ ในวันที่ ไ ร้ ประโยชน์แล้ว

คำขอโ ท ษ มักเอามาใช้ในวันที่สายไป

คำว่ารักมักเอามาพูด กั๊กตอนที่มันเสี ย ดาย

และคำพูด อีกมากมายที่เอามาล่อให้กลับไป

หลายๆ ครั้งที่เรามองข้าม คนที่เรารักจนเมื่อวันหนึ่ง เค้าหายไป

จึงรู้ว่าที่ผ่านมา เราน่าอิจฉาเพียงที่ได้หัวใจเขามา

หากคุณ “เคย” รักใครสักคน แล้วคุณจะพบว่า..

1. คุณต้อง จู บ ก บ ตั้งมากมายเลยกว่า จะได้เจอเจ้าชาย

2. ในโลกเรานี้มีอยู่สามสิ่ง ที่ไม่อาจปิดบังได้เลย นั่นคือ การไอ, ความย ากจน, ความรัก

3. ความรักนั้นมันก็เหมือนนาฬิกาทราย เมื่อหัวใจเต็มเปี่ยม ส ม อ ง มักจะว่างเปล่า

4. คนโ ง่หรือคนฉลาด อาจไม่แตกต่างกันมากเท่าไร เมื่อตกอยู่ในห้วงของรัก

5. ตอนที่คุณเคยรักใครสักคน คุณสามารถทำเพื่อใครคนนั้น ได้ทุกอย่ าง ยกเว้นกลับไปรักเขาเหมือน

เดิมอีกครั้งในวันนี้

6. เมื่อคุณพอจะรู้ว่าความหมาย ที่แท้ของความรักคืออะไร นั่นก็คงเป็นเพราะใครบางคน

7. โลกเรามันมีเรื่องสำคัญๆ อยู่เพียงสามเรื่องเท่านั้นนั่น คือการค้นหาอะไรสักอย่ างเพื่อกินค้นหาอะไรสัก

อย่ างเพื่อดื่ ม และค้นหาใครสักคนเพื่อรักนั่นเอง

8. ผู้ชายมักอย ากจะเป็นรักแรก ของผู้หญิงในขณะที่ผู้หญิงอย ากจะเป็น

ความโรแมนติก ครั้ง สุ ด ท้ า ย ของผู้ชาย

9. การตกหลุมรักใครบางคน ที่ไม่มีวันรักคุณนั้นมันก็เหมือนกับความพย าย าม จะแห ว ก ฟ้าคว้าดาวซึ่ง

คุณรู้ดีแก่ใจว่ายังไง มันก็เป็นไปไม่ได้แต่ก็จะทำ

10. รักแท้มันก็เหมือน ห ม อ น ใบหนึ่ง คุณกอดห ม อ น ได้ทุกเวลา หากคุณมีปัญหาคุณร้องให้ซ บ

หน้ากับห ม อ น ได้ทุกเมื่อที่ คุณเจ็ บ ป ว ด คุณกอด ห ม อ น ได้ทุกครั้ง เมื่อคุณมีความสุข

ขอบคุณที่มา j u n j a o n e w s

Load More Related Articles
Load More By Chookde
Load More In ความรัก

Check Also

10 วิธีเป็น “ที่รัก” ของคนรอบข้าง ทำได้ง่ายๆ ไม่ยาก

ไม่ว่าจะเป็นหญิง หรือชาย ทุกคนก็ล้วนอย ากจะเป็นที่รักของคนรอบข้างตัวคุณด้วยกันทั้งนั้น อย …