Home ชีวิต คุณมีนิสัยเหล่านี้ไหม ถ้ามีให้เลิกไม่อย่างงั้น คุณคือคนโง่

คุณมีนิสัยเหล่านี้ไหม ถ้ามีให้เลิกไม่อย่างงั้น คุณคือคนโง่

0
13

ทุกวันนี้สังคมที่เราอยู่นั้นมีความหลากหลายปนเปกันไป มีทั้งการเอารัด เอาเปรียบ

อวดร่ำ อวดรวยซึ่งเป็นนิสัยที่ทำให้คนรอบข้างไม่อยากทนอยู่ใกล้ด้วยเลยจริงๆ และ

บ่อยครั้งที่พวกเขาไม่รู้ตัวเองว่านิสัยส่วนตัวทำให้คนรอบข้างต้องเบื่อหน่าย

ในจำนวนนี้เนี่ย มีอยู่จำพวกหนึ่งที่ถูกเรียกว่าเป็น “ค น โ ง่ ชอบอวดฉลาด”

(เจอประจำ)ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่า “ค น โ ง่” มักมีนิสัยที่แตกต่างจาก

“คนฉลาด” อยู่ 5 อย่างด้วยกัน

1. ค น โ ง่ ชอบโยนความผิดของตัวเองให้คนอื่น

ค น โ ง่ ไม่ชอบรับผิดในสิ่งที่ตัวเองทำ และมักโยนความผิดให้ผู้อื่น ซึ่งผลการศึกษาด้าน

ป ร ะ ส า ท วิ ท ย า โดย เ จ สั น เ อ ส. โ ม เ ซ อ ร์ จาก ม ห า วิ ท ย า ลั ย มิ ชิ แ ก น ส เ ต ท

พบว่า ส ม อ ง ของคนฉลาดจะมี ป ฏิ กิ ริ ย า ที่ต่างออกไปเมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้น

เพราะพวกเขารู้ว่าความผิดพลาดทุกอย่าง จะเป็นบทเรียนให้ได้เรียนรู้เพื่อไม่ทำผิดซ้ำสอง

2. ค น โ ง่ มักจะคิดว่าตัวเองถูกเสมอ

ในสถานการณ์ที่มีความขัดแย้ง ค น โ ง่ จะเถียงอย่าง เ อ า เ ป็ น เ อ า ต า ย เพื่อให้ตัวเอง

เป็นผู้ชนะและแทบจะไม่สนเลยว่าในวงสนทนานั้นมีคนที่ฉลาดกว่าตัวเองอยู่ด้วยหรือไม่

ขณะที่คนฉลาดจะเข้าใจและพร้อมยอมรับในความคิดเห็นที่ต่างไปจากตัวเอง ซึ่ง

นั ก จิ ต วิ ท ย า ชื่อดัง เ ด วิ ด ดั น นิ่ ง เผยว่าคนฉลาดจะตั้งใจฟังและพิจารณา

เรื่องทั้งหมด ก่อนจะตัดสินใจหรือพูดอะไรออกไป

3. ค น โ ง่ จะแสดงอาการโมโหและก้าวร้าว เพื่อกลบเกลื่อน

เวลาที่ ค น โ ง่ รู้สึกว่าอะไรไม่เป็นไปอย่างที่คิด หรือเริ่มจะคุมสถานการณ์ไม่ได้ พวกเขา

จะแสดงอาการโมโหและก้าวร้าวเพื่อเป็นการกลบเกลื่อน ซึ่งจากการศึกษาเรื่องพฤติกรรมก้าวร้าว

กับระดับไอคิว โดย นั ก วิ จั ย จาก ม ห า วิ ท ย า ลั ย มิ ชิ แ ก น ที่ใช้เวลานานถึง 22 ปี

พบว่ามีความสัมพันธ์กัน โดยคนที่มีระดับความฉลาดน้อยจะมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวมากกว่า

4. ค น โ ง่ จะไม่สนความต้องการและความรู้สึกของผู้อื่น

จากผลการศึกษาคนอเมริกันหลายพันคน โดย รั ส เ ซ ล เ จ ม ส์ แห่ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย

เ ท็ ก ซั ส เ ท ค พบว่าคนที่มีไอคิวสูงมีแนวโน้มที่จะเข้าใจ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น และ

หยิบยื่นความช่วยเหลือให้ใครโดยไม่หวังผลตอบแทนต่างจาก ค น โ ง่ ที่แทบจินตนาการ

ไม่ออกว่าคนอื่นจะมีความคิดต่างไปจากตัวเองได้อย่างไร อีกทั้งยังมองด้วยว่าการทำอะไร

ให้ใครโดยไม่ได้อะไรกลับคืนมาถือเป็นเรื่องแปลก

5. ค น โ ง่ คิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่น

ค น โ ง่ มีแนวโน้มที่จะชอบวิจารณ์หรือติคนอื่นเพื่อให้ตัวเองดูดีกว่า เพราะพวกเขาเชื่อว่า

ตัวเองเหนือกว่าและมักเป็นพวกชอบตัดสินคนอื่นไปก่อนโดยมีความลำเอียงเป็นที่ตั้ง

นอกจากนี้ นัก วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ จาก ม ห า วิ ท ย า ลั ย บ ร็ อ ค ยังพบด้วยว่า คนที่

ไอคิวต่ำมีแนวโน้มชอบการ ล ง โ ท ษ ที่ รุ น แ ร ง , เ ก ลี ย ด ค น ที่ รั ก ช อ บ เ พ ศ เ ดี ย ว กั น

และ เ ห ยี ย ด เ ชื้ อ ช า ติ มากกว่า

หากในชีวิตเราต้องเจอคนจำพวกนี้ และไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ก็ให้นึกเสียว่า

เป็นนิสัยของ ค น โ ง่ ที่คนฉลาดเขาไม่ทำกันเผื่อจะช่วยให้เข้าใจและรู้สึก

เห็นใจคนเหล่านี้ได้มากขึ้น

ขอขอบคุณที่มาจาก : postjung

Load More Related Articles
Load More By admin2
Load More In ชีวิต

Check Also

วิธีเปลี่ยนตัวเองให้ “ใช้เงินเป็น” ไม่ขัดสน มีเงินให้เก็บ

เรื่องเงินเป็นสิ่งสำคัญ ในการใช้ชีวิตเพราะทุกอย่างมีราคาของมัน แต่หลายคนก็ มีปัญหาเรื่องนี…