Home ชีวิต คุณไม่ควรดูถูกคนอื่น..ไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตาม

คุณไม่ควรดูถูกคนอื่น..ไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตาม

0
8

คนที่ชอบดูถูกดูหมิ่น เ ห ยี ย ด ห ย า ม คนอื่น มักเป็นคนเดียวกันกับคนที่ชอบ อิ จ ฉ า ริ ษ ย า หากใครที่เรานับไว้ว่าเป็น เพื่อน เขาคนนั้นจะต้องไม่มีสองสิ่งนี้ คือ ดูถูกเรา

หรือ อิจฉาเรา หากเพื่อนคนไหนดูถูกหรืออิจฉาเรา เขาไม่ใช่เพื่อนเรา ไม่สมควรจะให้เขาเป็นเพื่อนอีกต่อไป จงทิ้งระยะห่างในการคบหาสมาคมไว้ อย่าไปใกล้ชิดสนิทสนมมาก

เพราะจะเกิด ผ ล ร้ า ย ต่อตัวเราเอง คนที่ดูถูกเรา จะ ทำ ร้ า ย จิ ต ใ จ เ ร า บั่ น ท อ น กำลังใจเรา ทำให้เรารู้สึกต่ำต้อยด้อยค่ำคนที่อิจฉาเรา จะ ทำ ร้ า ย เราทั้งต่อหน้าและลับหลัง

ไม่ว่าจะด้วยวาจา หรือ ด้วยการกระทำเพื่อ ทำ ล า ย เ ร า เพราะเขามีความทุกข์ ที่เห็นเรามีความสุขและเจริญก้าวหน้า เขาจึงอยากจะดับทุกข์ของเขาด้วยการ ทำ ล า ย เ ร า

ไม่มีใครที่อิจฉาแล้วอยู่เฉยๆ ได้ มักต้องลงมือทำอะไรสักอย่างเพื่อสนองอารมณ์ตัวเองอย่างน้อยที่สุด ก็ให้ร้ ายกันทางวาจา ด้วยการนินทา ใ ส่ ร้ า ย ป้ า ย สี เพื่อลดค่า

ของเราลงไปในสายตาของผู้อื่นคนเราถ้าไม่ชอบกัน ก็ไม่ต้องยุ่งวุ่นวายต่อกัน ต่างคนต่างอยู่ ก็จะไม่เกิดเรื่องแต่ถ้าเกิดความดูถูก
เ ห ยี ย ด ห ย า ม หรือ อิ จ ฉ า ริ ษ ย า แล้ว

เขามักไม่อยู่เฉยๆ มักจะหาเรื่องให้เกิดเรื่องจนได้ เพื่อสนองกิเลสในใจตัวเอง ซึ่งอาจลุกลามจนกลายเป็นเรื่องใหญ่โตได้ บางรายถึงกับ ฆ่ า กั น ก็ มี ก่ อ เ ว ร ก่ อ ก ร ร ม สืบเนื่องกันไป

อย่างไรก็ตามเราไม่อาจห้ามใคร ไม่ให้ดูถูกเรา หรือ ไม่ให้อิจฉาเราได้ แต่เราเองต้องห้ามใจตัวเองได้ ไม่ให้ดูถูกผู้อื่น หรือ อิจฉาผู้อื่นหากเรารู้สึกว่ามีคนดูถูกหรืออิจฉาเรา

พ ย า ย า ม หลีกเลี่ยง ไม่พบปะ ไม่ยุ่ง ไม่วุ่นวายด้วย และไม่ถือโทษโกรธเคือง ถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็จงคุยอย่างเป็นมิตร ราวกับไม่รู้ว่าเขาดูถูกหรืออิจฉาเรา การโต้ตอบเช่นนี้

จะลดกรรมได้คนที่ยังคงดูถูกและ อิ จ ฉ า ริ ษ ย า เราต่อไป เขาจะแพ้ภัย แพ้กรร มที่เกิดขึ้นในใจของเขาเอง

ขอให้ทุกท่านเป็นผู้มีสติ รู้เท่าทันตนเอง ไม่ดูถูกหรือ อิ จ ฉ า ริ ษ ย า ผู้ใด แต่…ยินดีในความสุขและความสำเร็จของผู้อื่น

ที่มา : บ้านนักเขียน พิมาน ปัญญาดี

Load More Related Articles
Load More By admin2
Load More In ชีวิต

Check Also

วิธีเปลี่ยนตัวเองให้ “ใช้เงินเป็น” ไม่ขัดสน มีเงินให้เก็บ

เรื่องเงินเป็นสิ่งสำคัญ ในการใช้ชีวิตเพราะทุกอย่างมีราคาของมัน แต่หลายคนก็ มีปัญหาเรื่องนี…