Home ชีวิต จำไว้นะ เราไม่จำเป็น.. “ต้องให้โอกาส” คนเสมอไป

จำไว้นะ เราไม่จำเป็น.. “ต้องให้โอกาส” คนเสมอไป

0
50

การให้อภัย คือ การยกโทษทางจิตใจในสิ่งผิดที่เขาทำต่อเรา

การให้อภัยมีสองระดับครับ

ระดับแรกคือ

ให้อภัยเมื่อรู้สึกว่าเขารับผิดและแก้ไขอย่ างดีแล้วเมื่อคนคนหนึ่งทำไม่ดีกับเรา

และเขาได้รับโทษของความผิดนั้นและเขาพย าย ามชดใช้ต่อสิ่งนั้น

เขาขอโทษ เขาแก้ไข เขาชดใช้ เขาเสียใจ

ทำให้ความรู้สึกของความโกรธแค้นของเราบรรเทาเรารู้สึกว่าเราให้อภัยเขาได้….เราจึงให้อภัย

ระดับที่สองคือ

ให้อภัยโดยไม่ขึ้นกับว่าคนที่ทำผิดนั้นจะเป็นอย่ างไรจะเสียใจ จะชดใช้ จะรับโทษหรือเปล่า

แต่เราก็ให้อภัยเขาได้ทั้งสองอย่ างนี้ล้วนต้องใช้เวลาและการตัดสินใจด้วยกันทั้งนั้น

แต่อย่ างที่สองย ากกว่าบางครั้งเราไม่ให้อภัยบางคน

เพราะคิดว่าเราทำไม่ได้มันย ากเกินไป มันหนักหนาเกินไป

หรือไม่เราก็รู้สึกว่า เราไม่อย ากให้อภัย เราจะเก็บความโกรธแค้นนี้ไว้

เพราะเขาไม่สมควรได้รับการให้อภัย

แต่ในขณะเดียวกันนั้นเรากลับไม่รู้ตัวว่าจิตใจที่ โ ก ร ธแ ค้ น นั้นมาพร้อมกับการกัดกินหัวใจ

และมันทำ ร้ า ยเ ราเสมอ ไม่เคย ทำ ร้ า ย คนที่ทำผิดกับเราเลยมันคือย าพิ ษที่เราดื่มเข้าไปทุกวัน

และตั้งจิตปณิธานว่าทุกครั้งที่เราดื่มย าพิ ษนั้นจะทำให้คนที่เราโกรธแค้นนั้น ต า ย

ซึ่งมันไม่ใช่ การให้อภัย ไม่ได้ทำให้เขาพ้นผิดครับแต่ทำให้เราพ้นจากจิตใจที่เคียดแค้นและเ จ็ บ ป ว ดต่างหาก

มันแก้ไขอดีตไม่ได้ แต่มันปลดปล่อยเราจากที่คุมขังจองจำ

ไปสู่อนาคตที่สดใสกว่าคนที่ทำได้คือคนที่ชนะไม่ใช่พ่ายแพ้

จริงๆ แล้วการให้อภัยกับการให้โอกาสเป็นคนละส่วนกันครับ

เราให้อภัยแต่ไม่ให้โอกาสได้เพราะการให้อภัยคือการยกโทษทางจิตใจ

ที่ปลดปล่อยตัวเราจากการถูก ทำร้ า ย ทางใจ

แต่การให้โอกาสต้องมาพร้อมกับการพิสูจน์ตัวเองของคนทำผิด

ถ้าคนทำผิดไม่ได้กลับใจ ไม่ได้เสียใจเราไม่จำเป็นต้องให้โอกาสเสมอไป

และบางครั้งเขายังต้องรับโทษจากความผิดนั้น

แต่ส่วนของเรานั้นแค่เดินออกมา แล้วยกโทษให้เขา

ออกจากที่คุมขังแห่งความแค้นใจเอาชีวิตของเรากลับคืนมาใหม่เป็นของเรา

และเอาไปใช้ให้มีความสุขกับการเริ่มต้นใหม่ดีกว่า

การให้อภัย ทำให้เราได้ชีวิตของเรากลับมา

ที่มา : บอร์นเก้าสาม

Load More Related Articles
Load More By admin admin
Load More In ชีวิต

Check Also

ไม่อยากเสียใจภายหลัง “ตอนโกรธ” อย่าทำ 10 อย่างนี้

อารมณ์จากความโกรธ เป็นสิ่งที่น่ากลัว เพราะในบางครั้งเราอาจควบคุมสติของตัวเองไม่ได้ เผลอพูด…