Home ความรู้ ต้องเก่งแบบไหน..ถึงจะเข้าตาเจ้านาย?

ต้องเก่งแบบไหน..ถึงจะเข้าตาเจ้านาย?

0
6

การแข่งขันในตลาดแรงงาน ปัจจุบันมีความเข้มข้นขึ้นทุกวัน คนเก่งเท่านั้นที่จะได้โอกาส

เติมเต็มตำแหน่งงานว่างในบริษัทที่มีชื่อเสียงและ มีความมั่นคง พูดอย่างนี้หลายคน

อาจจะท้อใจว่า ถ้าเรียนไม่เก่ง เกรดไม่ดีก็จะหางานทำไม่ได้ใช่ไหมความจริงคำว่า คนเก่ง

ไม่ได้หมายถึง คนที่เรียนเก่งเท่านั้น เพราะคนที่เรียนเก่งอาจไม่สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

คนที่นายจ้างต้องการจะต้องเก่ง ในเรื่องอื่น ๆ ด้วยอยากทราบแล้วใช่ไหมว่า การเป็นคนเก่งนั้น

จะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรมีวิธีที่จะเป็นคนทำงานเก่งในสายตานายจ้างมาฝากกันค่ะ

1. บุคลิกดี

First Impression ก็เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้คุณได้งาน หรือไม่ บุคลิกดี ไม่จำเป็นต้องสวย หล่อ

เพียงแค่เป็นตัวของตัวเอง เป็นธรรมชาติเป็นคนมีความมั่นใจในแบบฉบับของตัวเองพูดจาฉะฉาน

ฉลาดที่จะพูด คนที่มีบุคลิกดี ย่อมเด่นสะดุดตา นายจ้าง และโอกาสที่คุณจะได้งานที่คุณสมัคร

นั้นก็มีสูงด้วย

2. กระตือรือร้นในการทำงาน

นายจ้างชอบคนมีไฟ มี พ ลั ง ในการทำงาน ดังนั้นคุณต้องแสดงให้นายจ้างเห็นถึง

ความปรารถนา ที่จะทำงานในหน่วยงานของเขา และพร้อมที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ

ให้กับบริษัทของเขาพาให้หน่วยงาน ของเขาก้าวหน้า ด้วยแผนงานใหม่ ๆ ที่คุณคิดขึ้น

เพื่อให้บริษัทพัฒนาขึ้นเสมอ ๆ

3. มนุษย์สัมพันธ์ดี

ใคร ๆ ก็ชอบคนที่มี มนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับคนอื่น ๆ ได้ง่าย ปรับตัวได้ง่าย เพราะ

ในการทำงานนั้น เราไม่อาจทำงานได้เพียงลำพัง จำเป็นต้องอาศัยหลาย ๆ ฝ่ายร่วมกัน

ดังนั้น คนที่จะทำงานกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น จำเป็นต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีด้วย

4. อดทนต่อความเหนื่อยยาก

คนที่หนักเอาเบาสู้ ไม่กลัวความลำบากย่อมจะสามารถ ฝ่ า ฟั น อุ ป ส ร ร ค ได้ดีกว่า

คนที่ยอมแพ้และถอดใจ ง่าย ๆ คนเราถ้ากลัวความลำบากก็ไม่มีวันประสบความสำเร็จได้

คนที่มีความอดทน ย่อมเป็นที่หมายปองของบริษัท เพราะเขาสามารถมั่นใจได้ว่า

คนที่มีความอดทนจะไม่ทิ้งงานไปกลางคันหรือทำให้เขาได้รับความเดือนร้อนเสียหาย

อย่างแน่นอน

5. ไหวพริบดี แก้ปัญหาไว

ในชีวิตเราย่อมต้องมีปัญหา ผ่านเข้ามาให้เราได้แก้ไขและ เรียนรู้ การฝึกคิดแก้ปัญหาบ่อย ๆ

จะทำให้เรารู้เท่าทันปัญหา และสามารถหาทางแก้ไขได้อย่างรวดเร็วทันการณ์ และ

เมื่อเราได้โอกาสในการสัมภาษณ์งานก็ควรจะบอกให้นายจ้าง ทราบในประเด็นนี้ด้วย

ว่าเราเคยมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาที่น่าสนใจอย่างไรบ้างเมื่อนายจ้างเห็นว่าคุณ

เป็นคนมีไหวพริบในการแก้ปัญหา คุณก็จะโดดเด่นขึ้นอันดับในใจของเขาแล้วเพราะ

หากเขารับคุณ เข้าทำงาน เขาสามารถมั่นใจได้ว่าคุณแก้ปัญหาเองเป็น โดยไม่ต้อง

แบกปัญหามาให้เขาแก้ไขให้ตลอดเวลา

6. รู้จักบริหารข้อมูล

คนที่รู้จัก บริหารข้อมูล ก็จะรู้ว่าข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องไหนควรจะเก็บไว้ที่ใด เรื่องไหน

ควรจะทิ้งไปบ้าง เวลาเจ้านายเรียกหาข้อมูลเรื่องไหน จะได้ค้นได้สะดวก รวดเร็วทันใจ

แถมบนโต๊ะยังดูสะอาดตา เป็นระเบียบเรียบร้อยอีกด้วย

7. มีความรู้เรื่องเทคโนโลยีใหม่ ๆ

ด้วยความที่ยุคนี้ เป็นยุคดิจิทัล ควรอัปเดตความรู้เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีใหม่ ๆ อยู่เสมอ

เพราะจะมีความสำคัญและ มีประโยชน์ในการทำงานยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก

8. รู้ลึกในงานที่ทำ

ความรู้เฉพาะด้าน เป็นสิ่งที่จำเป็น การรู้ลึกรู้จริงในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ทำให้คุณได้เปรียบ

กว่าคนอื่น ๆ แล้ว ตอนที่คุณเรียน คุณอาจรู้แค่พื้นฐานแต่หากคุณได้ลองศึกษาเพิ่มเติม

ก่อนสมัครงาน เช่น ค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต หรือหา ซื้ อ หนังสือดี ๆ ม า อ่ า น สั ก เ ล่ ม

คุณก็จะมีความรู้มากกว่าคนอื่น ๆ แล้ว ซึ่งจะทำให้คุณได้เปรียบและมีโอกาสได้งานมากกว่า

9. มีวินัย

ความตรงต่อเวลาแสดงถึง ความมีวินัยของบุคคลนั้น ความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน

ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี การมาทำงานตรงเวลา ส่งงานตรงเวลา จะทำให้การ

ดำเนินการไม่สะดุดติดขัดหรือ เสียจังหวะในการส่ง-รับไม้ในขั้นตอนต่างๆ งานก็จะสำเร็จ

ลุล่วงไปได้ด้วยดี ไม่มีการเอาเปรียบหรือกินแรงใคร

10. รู้หลายภาษาย่อมได้เปรียบ

ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญในการทำงาน โดยเฉพาะบริษัทต่างชาติหรือ บริษัทที่ต้องติดต่อ

กับชาวต่างชาติ แต่ในบ้านเราก็ไม่ได้มีบริษัทต่างชาติเฉพาะที่ใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้นบริษัท

ของจีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมันก็มีมากหรือแม้จะทำงานในบริษัทฝรั่ง หรือบริษัทคนไทย

ก็อาจต้องติดต่อกับคนต่างชาติ จากประเทศเหล่านั้น การมีความรู้หลาย ๆ ภาษา

จะช่วยให้คุณมีตัวเลือกมากขึ้น

11. ทันโลกทันเหตุการณ์

ติดตามข้อมูลข่าวส ารอยู่เสมอ เพื่อให้คุณเป็นคนที่ทันสมัย คิดงานและนำเสนอผลงาน

ได้เหมาะสม กับยุคสมัย ไม่ล้าหลัง ตกยุค และการรู้ความเคลื่อนไหวของเรื่องต่าง ๆ

ยังทำให้คุณเข้ากับเพื่อนฝูงได้ง่าย คุยกันรู้เรื่อง นอกจากนั้นการคุยกัน ยังทำให้คุณได้รู้จักพูด

รู้จักคิดมากขึ้น และที่สำคัญ ทำให้รู้จัก รู้นิสัยใจคอฝ่ายตรงกันข้ามดีขึ้นอีกด้วย

หากคุณอยากเป็นคนเก่งในสายตานายจ้าง ลองปรับเปลี่ยนตนเอง ตามคำแนะนำข้างต้น

กันดูนะคะ ทุกข้อที่กล่าวมาไม่ยากเกินความตั้งใจจริงของคุณอย่างแน่นอน

ขอขอบคุณ t h . j o b s d b.c o m

Load More Related Articles
Load More By admin2
Load More In ความรู้

Check Also

วิธีเปลี่ยนตัวเองให้ “ใช้เงินเป็น” ไม่ขัดสน มีเงินให้เก็บ

เรื่องเงินเป็นสิ่งสำคัญ ในการใช้ชีวิตเพราะทุกอย่างมีราคาของมัน แต่หลายคนก็ มีปัญหาเรื่องนี…