Home ชีวิต ถ้าคุุณอยากรู้ วิธีฝึก “การคิดบวก” ให้ดู 12 ข้อนี้

ถ้าคุุณอยากรู้ วิธีฝึก “การคิดบวก” ให้ดู 12 ข้อนี้

0
24

มนุษย์เราสามารถสร้างนิสัยคิดบวกได้พอๆ กับนิสัยคิดลบ แต่นิสัยคิดลบเกิดได้

ง่ายกว่า เพราะต่างทำกันเป็นประจำอยู่แล้ว ฉะนั้น ลองทำตามวิธีต่อไปนี้ดูนะคะ

เพื่อสร้างนิสัยคิดในด้านดี และขจัดความคิดด้านร้ า ยให้หมดไป วิธีการฝึก

คิดบวกนั้นไม่ย าก ลองดู 12 ขั้นตอนง่ายๆ ต่อไปนี้ค่ะ

1. ให้มองไปข้างหน้า อย่ ามองย้อนหลัง

ทุกคนเคยทำผิดมาแล้วทั้งนั้น แต่ต้องไม่จมอยู่กับอดีตที่ผิดพลาด เพราะชีวิต

ต้องดำเนินต่อไป จงวางเป้าหมายเล็กๆ ที่เป็นไปได้ และพย าย ามทำให้สำเร็จ

ผิดพลาดอาจจะมองข้ามได้ แต่ย่ าทำผิดซ้ำในจุดเดิม

2. รู้จักให้อภัยตัวเองและผู้อื่น

สำหรับคนส่วนใหญ่แล้ว เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิต เป็นผลพวงมาจากการ

กระทำของตนเองทั้งสิ้น ในบางครั้งบางคราว เราต่างตัดสินใจผิดพลาด แต่

เมื่อรู้สำนึกแล้ว ก็ต้องปล่อยให้มันผ่านไป เรียกว่าเป็นการให้อภัย และต้อง

ให้อภัยตัวเองเมื่อทำผิดพลาด เพื่อที่จะเดินหน้าต่อไป รวมทั้งใช้ความผิดพลาด

จากอดีตเป็นบทเรียน เพื่อก้าวย่างที่ดีกว่าในอนาคต

3. ถ้าแก้วมีน้ำแค่ครึ่งเดียว จงเติมให้เต็มแก้ว

การมองว่า มีน้ำเหลืออยู่ครึ่งแก้ว หรือน้ำหายไปครึ่งแก้วนั้น ถูกทั้ง 2 อย่าง

อยู่ที่ว่าผู้มองเป็นคนมองโลกในแง่ดีหรือร้ า ย และไม่ผิดอะไรที่คุณจะเติมน้ำให้เต็มแก้ว

4. มองหาบุคคลต้นแบบ

ทุกคนควรมีบุคคลต้นแบบที่เป็นแรงบันดาลใจ คนคนนั้นอาจเป็นผู้ที่เอาชนะ

อุปสรรคใหญ่ๆได้สำเร็จ และประสบความสำเร็จอย่างงดงามในที่สุด หรือ

เป็นผู้ที่ทำงานหนักและสัมฤทธิ์ผล จงเอาคนนั้นเป็นแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิต

5. พาตัวเองเข้าไปอยู่ในที่ดีๆ

พาตัวเองเข้าไปอยู่ในแวดวงของคนที่ประสบความสำเร็จ และมองโลก

ในแง่ดี มันเป็นเรื่องมหัศจรรยู์ที่พลั งอำนาจของคนอื่น สามารถส่งผล

กระทบต่อพลั งในตัวเราได้ คนที่คิดในด้านบวกจะช่วยกร ะตุ้ นและ

เป็นแรงบันดาลใจให้เรา เชื่อมั่นในตัวเองว่า เราสามารถทำสิ่งที่มุ่งมั่น

ไว้ให้สำเร็จได้ จำไว้ว่าจงอยู่ให้ห่างคนที่คิดแต่แง่ร้ า ย ซึ่งจะขัดขวาง

การเดินหน้าของคุณ ดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า “คบคนพาล

พาลพาไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล”

6. เห็นคุณค่าสิ่งดีๆ ในชีวิต

เมื่อเราพอใจกับทุกเรื่องดีๆที่เกิดขึ้น ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ

ก็ตาม มันจะช่วยให้เราขจัดความคิดในด้านลบออกไป การโฟกัสแต่

สิ่งดีๆเหล่านี้ จะทำให้อุปสรรคที่เราเผชิญอยู่ กลายเป็นเรื่องเล็กน้อย

ที่เราจัดการได้ง่ายขึ้น

7. รู้จักบริหารเวลาอย่างชาญฉลาด

อย่ าเสียเวลากับเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับสิ่งที่คุณตั้งเป้าไว้ในชีวิต ข้อสำคัญคือ

มุ่งทำในเรื่องที่ทำให้ชีวิตของคุณเป็นไปดังที่หวังไว้ ซึ่งจะส่งผลให้คุณ

มีทัศนคติที่ดี

8. จินตนาการว่ามีสิ่งดีๆ เกิดขึ้น

แปลกแต่จริงที่ว่า คนส่วนมากมักชอบวาดภาพเรื่องเ ล วร้ า ยกำลังเกิดขึ้น

โดยมักจะพูดว่า “ถ้ามันเกิดขึ้น…” จงฝึกนึกถึงเรื่องดีๆกำลังเกิดขึ้น มอง

เห็นภาพงานที่กำลังทำเดินไปด้วยดี (ไม่ว่าจะเป็นงานที่บ้านหรือที่ทำงาน) และ

ได้รับคำชมจากคนรอบข้างว่า“เยี่ยมมาก” เพราะนั่นจะเป็นกำลังใจให้คุณ

คิดบวกต่อไป

9. ความผิดพลาดมีไว้ให้เรียนรู้

มิใช่แส้ที่เอาไว้เฆี่ ยน ตี ทุกคนล้วนเคยทำผิดทั้งนั้น และถึงแม้ว่าได้พย าย าม

อย่างดีที่สุดแล้ว แต่ก็ยังทำพลาด ขอให้จำไว้ว่า ยังมีโอกาสให้เริ่มต้นใหม่

ความผิดพลาดต่างๆที่ผ่านมาถือเป็นบทเรียน เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไข

สิ่งที่จะทำต่อไปในอนาคต

10. อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี

ถ้ารอบๆ ตัวเต็มไปด้วยข้าวของวางระเกะระกะ กระจัดกระจายไปทั่วห้อง

ลองหาเวลาจัดเก็บ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งจะช่วยให้คุณเปลี่ยนมุมมอง

ความคิดได้มาก ใครจะมองโลกในแง่ดีได้ ถ้าต้องอยู่ท่ามกลางสภาพ

สกปรกกรุงรังตลอดเวลา เพราะสภาพแวดล้อมที่ดี จะช่วยสร้าง และ

เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดทัศนคติด้านบวก

11. รับข้อมูลข่าว ส า ร ที่ดี

หมั่นอ่ านบทความที่สร้างแรงจูงใจ หรือฟังธรรมะที่กร ะตุ้ นให้รู้สึกตื่นตัว และ

เกิดปัญญา ซึ่งจะช่วยให้มองโลกและชีวิตได้อย่างเข้าใจ มีความหวัง และความสุข

12. ให้คำมั่นสัญญากับตัวเอง และบอกตัวเองซ้ำๆ

เพราะคำมั่นสัญญาดีๆ มีผลต่อกระบวนการคิดของตัวเอง เช่น ถ้าคุณมีอาการ

ซึมเศร้าเป็นประจำ คำมั่นสัญญาของคุณก็คือ “ฉันมีความสุข ฉันควบคุมตัวเองได้”

บอกตัวเองเช่นนี้หลายๆครั้งในแต่ละวัน แล้วคุณจะรู้สึกถึงพลั งความคิดด้าน

บวกที่เกิดขึ้น

หวังว่าทั้ง 12 ข้อนี้จะทำให้เพื่อนๆ คนอ่ านมีความสุขกับชีวิตมากขึ้นนะคะ

ฝึกมองโลกในแง่ดี คิดบวกกันให้มากๆ ค่ะ

ที่มา lifestyle campus-star

Load More Related Articles
Load More By admin2
Load More In ชีวิต

Check Also

วิธีเปลี่ยนตัวเองให้ “ใช้เงินเป็น” ไม่ขัดสน มีเงินให้เก็บ

เรื่องเงินเป็นสิ่งสำคัญ ในการใช้ชีวิตเพราะทุกอย่างมีราคาของมัน แต่หลายคนก็ มีปัญหาเรื่องนี…