Home ชีวิต นิสัยที่หัวหน้าควรแก้ ก่อนที่ลูกน้องจะหมดความเคารพ

นิสัยที่หัวหน้าควรแก้ ก่อนที่ลูกน้องจะหมดความเคารพ

0
7

การเป็นหัวหน้าที่ดี บางทีก็มีหลักปฏิบัติ เพื่อให้คนที่อยู่ใต้การบังคับบัญชารู้สึกดี

กับหัวหน้างานด้วย แล้วนิสัยแบบไหนที่คนเป็นหัวหน้าควรเร่งแก้ไขด่วน มี ดังนี้

1.หูเบา

อย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่เราไม่เห็นครับ ฟังหูไว้หู ถ้าเกิดปัญหาระหว่างลูกน้องต้องฟัง

ทั้งสองฝ่าย และใช้หลักการที่ถูกต้องแก้ปัญหา ให้ความยุติธรรม

2. ลำเอียง

ให้ความสำคัญกับลูกน้องทุกคนอย่างเสมอภาพ เพราะทุกคนคือ ฟั น เ ฟื่ อ ง

ความสำเร็จร่วมกัน

3.เจ้าอารมณ์

ต้องระวังการใช้อารมณ์ในทุกๆเรื่อง เพราะจะทำให้กำลังใจลูกน้องเสีย บ ร ร ย า ก า ศ

จะ เ ค รี ย ด งานดีๆจะไม่เกิดใน บ ร ร ย า ก า ศ ไม่ดี

4.ข่มลูกน้อง

คนทุกคนย่อมต้องการการให้เกียรติ ไม่ว่าจะด้อยกว่าเราก็ตามครับ สุดยอดหัวหน้างาน

ต้องรู้จักให้เกียรติคน ไม่ข่มใคร

5. บ้ า อำ น า จ

อำนาจมีไว้ให้หัวหน้างานสามารถจัดการสิ่งต่างๆได้เร็วขึ้น แต่ต้องใช้ในทางที่ถูกใช้

อำนาจได้แต่อย่า บ้ า อำ น า จ อย่าหลงกับอำนาจที่เรามีเพราะอำนาจเหมือนดาบสองคม

ส่งเสริมเราได้ก็ทำ ล า ย ความศรัทธาของเราจากลูกน้องได้เช่นกัน

6.จองเวร

เป็นหัวหน้าต้องรู้จักให้อภัย อย่าจองเวร เจ้าคิดเจ้าแค้น ต้องปล่อยวางบ้างหาก

ลูกน้องผิด และแก้ไข ขอโทษแล้ว ก็ควรลืมเรื่องที่ผิดที่พลาดของเขาไปบ้าง

7.เห็นแก่ตัว

หัวหน้าที่ดีต้องมาพร้อมกับคำว่าเสียสละ เป็นผู้ให้ อย่าคิดแต่ได้เอาคิดแต่จะเอา

ประโยชน์ของตัวเองฝ่ายเดียว เพราะจะไม่มีใครอยากอยู่ด้วย

8.กลัวเหนื่อย

การทำงานทุกงานต้องมีการลงมือทำอย่างเต็มที่ หากเรากลัวเหนื่อยไม่ลงมือ

ทำเป็นตัวอย่างก็จะไม่มีลูกน้องคนไหนจะพร้อมลงมือทำอย่างเต็มที่เช่นเดียวกัน

9.เฉื่อยชา

หากหัวหน้าเฉื่อย ลูกน้องก็เฉื่อย หากหัวหน้าลุย ลูกน้องก็ลุยครับต้องสร้าง

บ ร ร ย า ก า ศ ความคึกคักในการทำงาน กระตือรือล้น มุ่งมั่น จะทำให้องค์กร

ของเราทำผลงานได้ดี

10.ไม่รักษาคำพูด

ไม่รักษาคำพูดก็เท่ากับ โ ก ห ก กลับกรอก หลอกลวง ซึ่งแน่นอนครับว่าเป็นสิ่งที่

ไม่ดีฉะนั้นต้องระวังครับ หากคิดจะพูดอะไรออกไปต้องคิดให้ดีถึงสิ่งที่เราสัญญา

ไว้คิดให้ดีก่อนว่าเราจะให้ได้หรือไม่ ถ้าได้ถึงค่อยพูด

11.ขาดมนุษยสัมพันธ์

สายสัมพันธ์ในองค์กรเป็นสิ่งสำคัญมากๆ ทีมจะเป็นทีมได้ ก็ต้องเริ่มต้นจากสาย

สัมพันธ์การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีเป็นทักษะที่พึงมีของหัวหน้างานต้องเข้าถึงลูกน้อง

ทุกคนได้อย่างดี เพราะการรู้ใจลูกน้องจะทำให้เราวางตัวคนทำงานให้เหมาะ

กับงานได้ง่าย

12.เก่งแต่สั่ง

หัวหน้างานทุกคนมีอำนาจในการสั่งการอยู่แล้ว แต่ว่าเรื่องบางเรื่องหากเราสามารถ

ลงมือทำได้ก็ควรลงมือทำเองบ้าง เพราะจะเป็นการทำเป็นตัวอย่างให้ลูกน้องดูเพื่อ

ก่อให้เกิดแรงศรัทธา แรงเหวี่ยงในการทำงาน

13.ไม่ฟังใคร

ต้องยินยอมรับฟังคนอื่นบ้าง เพราะบางครั้งเรื่องดีๆ แนวคิดดีๆ ก็สามารถมาจากทีมงาน

มาจากการลงมือทำงานของลูกน้อง ซึ่งไม่แน่ครับอาจจะมีวิธีการทำงานหรือวิธีการแก้

ปัญหาง่ายๆให้เราก็ได้ครับ อย่าคิดว่าเราเก่งอยู่คนเดียว ถูกอยู่คนเดียว

ที่มา : t o d a y.l i n e. m e

Load More Related Articles
Load More By admin2
Load More In ชีวิต

Check Also

วิธีเปลี่ยนตัวเองให้ “ใช้เงินเป็น” ไม่ขัดสน มีเงินให้เก็บ

เรื่องเงินเป็นสิ่งสำคัญ ในการใช้ชีวิตเพราะทุกอย่างมีราคาของมัน แต่หลายคนก็ มีปัญหาเรื่องนี…