Home ความรู้ ปราชญ์จีนกล่าวว่า 8 คำนี้ ไม่ควรพูดให้ตัวเอง

ปราชญ์จีนกล่าวว่า 8 คำนี้ ไม่ควรพูดให้ตัวเอง

0
18

น้ำสาดแล้วย ากเอาคืนการพูดก็เหมือนสาดน้ำ คำพูดที่พูดไปแล้ว เอาคืนย า ก การพูดเป็นศิลปะ

พูดดีเป็นศรีแก่ตัวปัญญาจีนกล่าวว่า มีคำพูด 8 อย่ างไม่ควรพูด

1. “คำพูดที่ทำให้ทดท้อห่อ เ หี่ ย ว ”

ไม่ว่าใครก็ต้องการกำลังใจ ไม่ควรพูดให้เสียกำลังใจ

2. “คำพูดเวลาโกรธขึ้งขุ่น เ คื อ ง ”

คำพูดที่หลุดปาก ย ามโกรธมักหมายทำร้ าย คน บ่อยครั้งก็ทำ ร้ ายตัวเองด้วย

ย า มโกรธ ต้องสงบนิ่งเพราะคำพูดย ามนี้มัก ห ย าบคายทิ่ ม แ ท ง

3. “คำพูดตำห นิ กล่าวโทษไม่ควรพูดย า มไม่พอใจ”

เรามักพูดจา ตำ ห นิ โ ท ษ คนอื่นคำพูดหลุดปากคนอื่นเอาไปขย า ยความต่อไม่ได้

ให้ดีแก่คนพูดมักบิดเ บื อ น ให้ ร้ า ย โดยส่วนใหญ่สุดท้าย คนพูดนั่นเองเดือด ร้ อ น

4. “คำพูดค่อน แคะส่อ เ สี ย ด เย้ยหยัน”

ห้ามพูดคำพูดเหล่านี้ หลุดปากในย ามสนทนา เพราะขาดความเคารพต่อคนอื่นท้ายที่สุดแล้ว

ทำร้ า ยคนอื่นแต่ตนใช่ว่าจะได้ประโยชน์คำพูด ทำร้ า ย คนนั้นเป็นไปเพียง ชั่ ว คราว

แต่บุคลิกเราจะ ถู ก ดูแคลน บ า ด แ ผ ล นั้นจะคงอยู่ย า วนาน

5. “คำพูดอวดตนไม่ควรพูด”

เวลาสนทนามักอวด ตนคุยโวคนฟังไม่มีใครชมชอบเพียงดูหมิ่นยิ่งขึ้น ทำ ร้ า ย ตนเท่านั้นคนจะ

ยิ่งใหญ่ ต้องทำงานที่ยิ่งใหญ่ ความยิ่งใหญ่นั้นคนอื่นชมไม่ใช่ชมตนเอง เป็นคนถ่อมตนงามกว่ามาก

6. “คำพูดไม่จริงอย่ า พูด”

อย่ า ปั้นความเท็จ มุสาวาจาเป็นหนึ่งในศีลห้านิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะ ยังสอนใจได้เสมอ

7. “ความลับในชาติบ้านเมือง ในครอบครัว ในที่ทำงาน”

ไม่ควรโพนทะนาในที่สาธารณะ เพียงเพื่อแสดงว่าตนนั้นรู้ดีบ่อยครั้งเกิดผลร้ ายตามมาตัวเองก็ต้องถูกลงทั ณ ฑ์

8. “เรื่องลับเฉพาะของบุคคล ห้ า ม พูด”

คนทุกคนมีเรื่อง ที่เป็นความลับเฉพาะตน ไม่มีใครอย ากให้ใครรู้หากมีเพื่อนคุยให้ฟัง ห้ามเอาไปพูดต่อ

แม้อาจจะไม่ถูกโต้กลับแต่ก็เผยให้เห็นนิสัยตื้นเขินไร้จรรย าของตน เป็นคนต้องเคารพกันการเปิดเผย

เปิดโปงความลับของคนอื่นคือไร้จรรย าวาทะศิลป์ นั่นคือศิลปะแห่งการพูด คำพูดดี คนพูดก็งาม

ขอบคุณที่มา วิภาดา กิตติโกวิท

Load More Related Articles
Load More By Chookde
Load More In ความรู้

Check Also

10 วิธีเป็น “ที่รัก” ของคนรอบข้าง ทำได้ง่ายๆ ไม่ยาก

ไม่ว่าจะเป็นหญิง หรือชาย ทุกคนก็ล้วนอย ากจะเป็นที่รักของคนรอบข้างตัวคุณด้วยกันทั้งนั้น อย …