Home เตือนใจ ผลบุญ 12 ประการที่ลูกกตัญญูจะได้รับในชาตินี้

ผลบุญ 12 ประการที่ลูกกตัญญูจะได้รับในชาตินี้

0
783

หลายๆคนคงจะรู้กันดีอยู่แล้วและคงจะเคยได้ยินกันมามากตั้งแต่เล็กๆว่า พ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามานั้นคือพระอรหันต์อันยิ่งใหญ่ของบ้าน โดยตามความเชื่อของทุกศาสนาจะมีการสั่งสอนให้เป็นคนดี ให้เราปฏิบัติต่อคนที่รักเราในครอบครัวเป็นอย่ างดี

ส่วนในศาสนาพุทธนั้นการที่เราได้ดูแลพ่อแม่ได้เลี้ยงดูพ่อแม่ นั้นถือเป็นความกตัญญูและเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ เป็นการสร้างสิริมงคลให้กับตัวเราเอง ทำให้ได้อานิสงส์แห่งชีวิตของตนเองมากๆให้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตยิ่งขึ้นไป

ซึ่งในวันนี้เรามีผลดีที่คนเป็นลูกที่มีความกตัญญูรู้คุณพ่อแม่ เลี้ยงดูพ่อแม่จะได้รับจากการที่เราเลี้ยงดูท่าน บำรุงบิดามารดาเป็นอย่ างดีมาให้ทุกๆท่านได้ทราบและนำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติสำหรับการใช้ชีวิตต่อไปในภายภาคหน้า ซึ่งจะสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ช่วง

1 ขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่

ก็ให้ตัวเรานั้นดูแลเลี้ยงดูคอยช่วย เหลือกิจการงานของท่าน เลี้ยงดูท่านเมื่อย ามท่านแก่ชรา ดูแลปฏิบัติการกินอยู่เป็นอย่ างดี ให้ความสะดวกสบายเอาใจใส่มีเวลาให้ท่าน สร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับท่าน

2 ขณะที่ท่านล่ ว ง ลั บจากไปแล้ว

ให้จัดพิธีให้ท่าน หมั่นทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับท่านอย่ างสม่ำเสมอ เป็นสิ่งที่ดีที่เรานั้นควรต้องทำ

อานิสงส์ของการดูแลพ่อแม่ และผู้มีพระคุณที่เลี้ยงดูเรามา มี 12 ประการ

1. ทำให้มีความอดทน จากการทำสิ่งต่างๆได้ดี

2. ทำให้เป็นคนมีสติรอบคอบในการที่จะคิดทำการสิ่งใด

3. ทำให้เป็นคนมีเหตุผลในทุกๆเรื่อง

4. ทำให้พ้นทุกข์พ้นภัยได้

5. ทำให้ได้ลาภโดยง่าย

6. ทำให้แคล้วคลาดภัยในย ามคับขัน

7. ทำให้เทวดาลงมาพิทักษ์รักษาผู้ที่ทำ

8. ทำให้ได้รับการยกย่องสรรเสริญ

9. ทำให้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิต

10. ถ้ามีลูกก็จะได้ลูกที่ดี

11. ทำให้มีความสุขในการใช้ชีวิต

12. ทำให้เป็นตัวอย่ างอันดีแก่อนุชนรุ่นหลัง

“พ่อแม่ เป็นพระอรหันต์ของลูก” ไม่ต้องไปตามพระอรหันต์ที่ไหนหรอก

ขอบคุณที่มา : postsara

Load More Related Articles
Load More By adminchookde
Load More In เตือนใจ

Check Also

คนที่ใช้เงินแบบนี้ ชีวิตต้องลำบาก อนาคตจะจนลงเรื่อยๆ

ในชีวิตคนเราการที่ จะประสบความสำเร็จ หรือล้มเหลวส่วนมากก็อยู่ที่ทัศนคติเพราะมุมมองหรือทัศน…