Home เตือนใจ ฝากเรื่องนี้ให้เตือนสติคุณ อย่าฝากทั้งชีวิตไว้กับสามี

ฝากเรื่องนี้ให้เตือนสติคุณ อย่าฝากทั้งชีวิตไว้กับสามี

0
28

ฝ่ายหญิงมีเงินหนึ่งแสน และฝ่ายชายนั้นมีเงินหนึ่งแสนห้าหมื่น ก่อนที่ทั้งคู่จะแต่งงานกันผู้ชายนำเงิน

หนึ่งแสนห้าหมื่นไปด าวน์บ้ า น ส่วนผู้หญิงนำเงินหนึ่งแสนไปตกแต่งบ้ า น และซื้ อของเครื่องใช้ต่างๆ

หลังแต่งงานฝ่ายชายผ่ อ นส่งค่า ง วดบ้ า นสามพันหยวน ทุกเดือนเงินเดือนของเขาคงเหลือหนึ่งพัน

หยวนส่วนผู้หญิงเงินเดือนสามพันหยวน และทั้งสองใช้ร่วมกันและสามปี ต่อมาผู้หญิงตั้งคร รค์จากนั้น

ค ล อ ดลูกฝ่ายชายได้เลื่อนตำแหน่ง ในหน้าที่การงานของตนเงินเดือน ของเขาได้เพิ่มเป็นเจ็ดพัน

หยวนและตอนนั้นเด็กต้องการคนดูแล ถ้าจ้ างพี่เลี้ยงต้องจ่ ายเดือนละสองพันหยวนและชายหญิงทั้งสอง

ได้ปรึ ก ษ ากันและได้ ตกลงกันให้ผู้หญิงล าออกจากงาน เพื่อมาดูแลลูกอย่ างนี้แล้วผู้หญิงเลยกลาย

เป็นแม่บ้ า นเต็มตัวสิบปี ต่อมาผู้ชายประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ผู้หญิงอยู่แต่กับลูกดูแลลูก

ทุกวันอยู่บ้ า นทุกๆวัน ร าศีห ม่ นหม อ ง ตอนนั้นผู้ชายรู้สึกว่าภรรย าตน ไม่สามารถพาเข้าสังคม

อีกแล้วสิ่งยั่ วย ว นภายนอกก็ช่างร้ อนแร งเหลือเกิน สุดท้ายก็ได้มีภรรย าน้อยหลังจากภรรย ารู้เรื่อง

ทั้งสองก็ทะเล าะกัน แล้วสุดท้ายเศร้ าเสี ยใจผู้ชายและผู้หญิง เตรียมตัวหย่ าตามคำอธิบายในตัวบท

ก ฎ หม ายว่าด้วยการสมรส “บ้ า น” ผู้ชายได้ซื้ อก่อนแต่งงาน ส่วนผู้หญิงไม่มีสิ ทธิ์ฝ่ายหญิงได้

บอกว่าเธอไม่ยอมเพราะ “พวกเราทั้งสองช่วยกันผ่ อ น” ทนายถามว่า “เธอมีหลักฐานที่ร่วมกันผ่ อ นส่ง

หรือไม่” ฝ่ายผู้หญิงตอบว่า “ไม่มีทุกเดือนจะหั กจากบัญชีเงินเดือนของผู้ชาย โดยตรง”ผู้หญิงได้บอก

อีกว่า “ลูก..ฉันเลี้ยงดูจนเติบใหญ่ มากับมือลูกต้องเป็นของฉัน” ทนายพูดต่อไปว่า “ลูกจะเป็นของใคร

เราจะดูว่าใครมีความสามารถ ที่จะเอื้อประโยชน์ให้แ ก่เด็ ก ได้เธอไม่มีบ้ า นไม่มีงานทำไม่มีร ายได้คง

ไม่ใช่เรื่องที่ดีกับเด็ กทาง ศ าลจะตัดสินให้เป็นของฝ่ายชายไป” ตอนนี้ผู้หญิงไม่มีงานไม่มีเงินไม่มีลูก

ไม่มีบ้ า นโลกของเธอ ล่ ม สล าย ไปเธอสิ้ นหวัง ส่วนผู้ชายเริ่มต้นชีวิตใหม่ ของเขาและผู้หญิงคนนั้น

เธอยังจะกล้าที่จะนำเอาความสุข ของทั้งชีวิตฝากไว้กับคนอื่นอีกมั้ย โลกใบนี้ไม่มีใครให้คุณพึ่งพิงอาศัย

ได้ตลอดชีวิตหรอกนะ ไม่มีเพราะฉะนั้นผู้หญิงจำเอาไว้เลยนะว่า อย่ าหยุดทำงานอย่ าหยุดหาเงินเอง

แม้ว่าแฟนของเราจะสามารถดูแลเรา หรือซั พ พ อร์ตเราได้ดีมาก แค่ไหนก็ตามเพราะไม่มีผู้ชายคนใด

ที่จะชื่นชอบผู้หญิงที่ไม่ทำงานนั่งๆ นอนๆไปวันๆ ทำอะไรไม่เป็นหรอก ผู้หญิงที่หาเงินเองได้ มีเกี ยรติ

และสังคมคนรอบข้าง จะยอมรับผู้หญิงเก่ผู้หญิงที่ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่น มันเท่กว่ามันคูลกว่ามี ดูดีกว่ามัน

สบายใจกว่าเป็นไหนๆเป็นผู้หญิง “ต้องสูงส่งถึงจะล้ำค่า” จงทะนุถนอมตัวเองให้มากคิดอย ากจะเป็นผู้หญิง

ที่แ กร่ งรูปลักษณ์ของเราเอง เป็นตัวกำหนดว่าจะ ล้ มเ ห ลวหรือสำเร็จ

ขอบคุณที่มา ส บ า ย ส บ า ย

Load More Related Articles
Load More By Chookde
Load More In เตือนใจ

Check Also

10 วิธีเป็น “ที่รัก” ของคนรอบข้าง ทำได้ง่ายๆ ไม่ยาก

ไม่ว่าจะเป็นหญิง หรือชาย ทุกคนก็ล้วนอย ากจะเป็นที่รักของคนรอบข้างตัวคุณด้วยกันทั้งนั้น อย …