Home ความรู้ ฝึกคิดบวกด้วย 9 เทคนิคนี้ คุณจะเป็นคนที่น่าคบหา มีเสน่ห์

ฝึกคิดบวกด้วย 9 เทคนิคนี้ คุณจะเป็นคนที่น่าคบหา มีเสน่ห์

0
12

1. ยิ้มง่าย

รอยยิ้มของคนที่คิดบวกจะถูกส่งให้กับคนรอบข้างเสมอๆ แม้กระทั่งยิ้มผ่านสายตา หรือ

บุคลิกท่าทางที่สามารถส่งยิ้มให้เราได้เช่นกัน

2.มองโลกในแง่ดี

คนที่มีความสุขจะเป็นคนคิดบวกเสมอ มีความหวังกับอนาคต และเชื่อในสิ่งที่ลงมือทำ

ซึ่งส่งผล ออกมาดีที่สุดในตอนสุดท้าย ทัศนคติที่ดีเหล่านี้ส่งผลให้ระดับ ค ว า ม เ ค รี ย ด

ลดลงด้วยเช่นกัน

3. มี พ ลั ง ขับเคลื่อนและกระตือรือล้น

คนที่คิดบวกพร้อมที่จะเผชิญความท้าทายกับปัญหา และหาวิธีแก้ไขมันได้อย่างกระตือรือล้น

4. ยอมรับความไม่แน่นอนของชีวิต

คนที่คิดบว กพร้อมจะใช้ชีวิตไปตาม ความเป็นไปของสังคมผ่านการคิด และตัดสินใจ

บนพื้นฐานของข้อมูลให้ดีที่สุด และอย่าวิต กกังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น ในที่นี้ไม่ได้

หมายความว่าให้ละเลย หรือไม่นึกถึงอนาคต แต่ควรใช้ชีวิตอย่างมีแบบแผนและ

รอบคอบอยู่กับความเป็นจริงให้มากที่สุด และทำปัจจุบันให้ดีที่สุด

5. ซื่อสัตย์กับตัวเองและคนอื่น

คนที่คิดบวกจะรู้ตัวเองเสมอว่าเป็นใคร และพร้อมจะแสดงตัวตนอย่าง ตรงไปตรงมา

กับคนอื่น รวมถึงจะไม่แสดงอารมณ์ ความเชื่อหรือ ทัศนคติที่ขัดต่อความรู้สึกของตัวเอง

6. ใช้ ภ า ษ า สื่ อ ส า ร เชิงบวกมากว่าเชิงลบ

พ ย า ย า ม เน้นไปที่สิ่งที่กำลังมุ่ง มั่นและสามารถทำให้ เกิดประโยชน์มากกว่า

มองสิ่งที่ ดูแล้วจะทำให้เกิดปัญหาตามมา

7. อยู่กับปัจจุบัน

คนที่คิดบวกจะปล่อยให้อดีตผ่านไปทั้งข้อผิดพลาดและความสำเร็จครั้งก่อน เพื่อ

จะมองและสร้างสรรค์ปัจจุ บันให้ดีขึ้น หรือพูดง่ายๆ แค่ “ทำวันนี้ให้ดีที่สุด” ก็พอแล้ว

8. ไม่ดูถูกตัวเอง

การดูถูกตัวเองบ่อยๆ คิดว่าตัวเองทำไม่ได้ทั้งที่ยังไม่ได้ทำ จะก่อให้เกิด ทัศนคติ

เชิงลบ ทำให้เกิดความไม่มั่นใจ ไม่เชื่อมั่นในตัวเอง เพราะฉะนั้น ลองเปลี่ยนจาก

การดูถูกตัวเอง เป็นการหันมาให้กำลังใจตัวเอง สุดท้ายแล้วผลลัพธ์ที่ลงมือทำไป

จะดีหรือไม่อย่างไร ทุกอย่างล้วนมีโอกาสพัฒ นาตัวเองให้ดีขึ้นเสมอ

9. ปล่อยวางให้เป็น

ไม่มีอะไรที่เราสามารถครอบครองได้ไปตลอด แม้กระทั่งชีวิตเราเอง เมื่อเรายึดติด

กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไป โดยเฉพาะความทุกข์หรือปัญหา จะทำให้เราเป็นคน

มองโลกใน แ ง่ ร้ า ย ลองเปลี่ยนความคิดและปล่อยวาง กับบางเรื่อง หันมา

มองหาสิ่งที่จะทำให้ตัวเองมี ความสุขมากขึ้นจะดีกว่า

ขอบคุณที่มา : goodlifeupdate

Load More Related Articles
Load More By admin2
Load More In ความรู้

Check Also

วิธีเปลี่ยนตัวเองให้ “ใช้เงินเป็น” ไม่ขัดสน มีเงินให้เก็บ

เรื่องเงินเป็นสิ่งสำคัญ ในการใช้ชีวิตเพราะทุกอย่างมีราคาของมัน แต่หลายคนก็ มีปัญหาเรื่องนี…