Home ชีวิต พัฒนาตัวเองขึ้นได้ แต่จงอย่าลดคนอื่นลง

พัฒนาตัวเองขึ้นได้ แต่จงอย่าลดคนอื่นลง

0
21

คู่แข่งของคุณ ไม่ใช่ ศั ต รู แต่คือครูของคุณ และเขาคือคนสำคัญที่จะทำให้คุณได้ก้าวไปข้างหน้า อาจารย์สอนยูโดชาวญี่ปุ่น อายุปูนปัจฉิมวัยคนหนึ่งน ชวนลูกศิษย์หนุ่ม

ชาวอเมริกันเดินทอดน่องไปตามชาย ห า ด ย า ม เ ย็ น ช่วงหนึ่งของการสนทนา อาจารย์ใช้ไม้เท้าขีดเส้นสองเส้นคู่ขนานลงไปบนผืนทรายขาวละเอียด เส้นหนึ่ง

ย า ว ป ร ะ ม า ณ 5 ฟุต อีกเส้นหนึ่ง ย า ว ป ร ะ มา ณ 3 ฟุต “เธอลองทำให้ เ ส้ น ที่ ย า ว 3 ฟุต ย า ว ก ว่ า เ ส้ น ที่ ย า ว 5 ฟุต ให้อาจารย์ดูหน่อยสิ” เสียงอาจารย์บอก

เป็นเชิงท้าทาย ลูกศิษย์หนุ่มหยุดคิด พินิจเส้นทั้งสองอยู่ครู่หนึ่งก็เผยยิ้มที่ริมฝีปากเหมือนค้นพบคำตอบ เขาบรรจงใช้เท้าข้างหนึ่งค่อยๆ ลบรอยเส้นตรงที่ ย า ว ป ร ะ ม า ณ 5 ฟุตนั้น

ให้สั้นลงจนเหลือนิดเดียว โดยวิธีนี้เส้นที่ ย า ว ร า ว 3 ฟุต จึงโดดเด่นขึ้นมาแทน ลบเสร็จเธอเงยหน้าสบตาอาจารย์พลางขอความเห็น “เช่นนี้ ใช้ได้หรือยังครับ”

ผู้เป็นอาจารย์ใช้ไม้เท้าเคาะหัวเขาเบาๆ หนึ่งทีก่อนบอกว่า “ใช้วิธีนี้ ชีวิตเธอก็มีแต่จะล้มเหลว รู้ไหม? คนที่คิดจะยกตัวเองให้สูงขึ้นโดยการ ทำ ร้ า ย คู่ แ ข่ ง นั้น

ไม่สู้ฉลาดเลย ทางทีดี จงยกตัวเองขึ้น แต่อย่าลดคนอื่นลง” ว่าแล้วอาจารย์ก็ขีดเส้นทั้งสองใหม่ แล้วสาธิตให้ดูโดยการปล่อย เ ส้ น ที่ ย า ว 5 ฟุตไว้อย่างเดิม แต่

ขี ด เ ส้ น ที่ ย า ว 3 ฟุต ใ ห้ ย า ว ขึ้ น เป็น 10 ฟุต แล้วกล่าวว่า “จงอย่าคิดว่าคู่แข่งของเธอคือ ศั ต รู แต่ให้คิดว่าเป็นครูของเธอที่เธอจะต้องพัฒนาตนเองให้เทียบเท่าหรือ

ดีกว่าเขาคือคนสำคัญ ที่จะทำให้เธอได้ก้าวไปข้างหน้าอย่างสง่างามหากไร้คู่แข่ง แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าตัวเองมีศักยภาพ ในการทำงานขนาดไหนไม่มีอัปลักษณ์

ก็ไม่รู้จักสวยงามนักสู้ที่ดี มักชื่นชมคู่ต่อสู้ที่เข้มแข็ง เพราะคู่ต่อสู้ที่อ่อนแอจะทำให้ชัยชนะของเขาไม่ยั่งยืนยง” ดังนั้นเมื่อได้พบกับคู่แข่งที่แกร่งและฉลาดล้ำ ก็ยิ่งทำให้เรารู้จัก

ขยับตัวเองขึ้นไปให้สูงส่งยิ่งขึ้น คนที่ พ ย า ย า ม จะเลื่อนตัวเองขึ้นไป โ ด ย ก า ร ฆ่ า น้ อ ง ฟ้ อ ง น า ย และ ข า ย เ พื่ อ น ถึงแม้จะทำให้สำเร็จ แต่นั่นก็เป็นความสำเร็จ

ที่ปราศจากเกียรติคุณไม่อาจเอ่ยอ้างได้อย่างเต็มภาคภูมิ การเลื่อนตัวเองขึ้นไปโดยวิธีที่ไม่ชอบธรรม กับการเลื่อนตัวเองขึ้นไปโดยปล่อยให้คนอื่นได้ก้าวไปตามวิถีทาง

ของเขาอย่างเสรีนั้น ย่อมมีผลลัพธ์ที่ต่างกันการเลื่อนตัวเองขึ้นพร้อมกับลดคนอื่นลง เธออาจจะชนะ แต่ก็มี ศั ต รู เป็นของแถม แต่การเลื่อนตัวเองขึ้นโดยไม่ลดคนอื่นลง

เธออาจเป็นผู้ชนะ พร้อมกับมีเพื่อนแท้เพิ่มขึ้นมากมาย และหนึ่งในนั้นอาจเป็นคู่แข่งหรืออดีต ศั ต รู ของเธอเองด้วย เป็นสังคมแห่งความสำเร็จบนพื้นฐานของมิตรภาพโดยแท้

ขอบคุณเรื่องราวดีๆ ธรรมะเดลิเวอรี่ดอทคอม

Thank you photo by pixabay, pexels, unsplash

Load More Related Articles
Load More By admin2
Load More In ชีวิต

Check Also

วิธีเปลี่ยนตัวเองให้ “ใช้เงินเป็น” ไม่ขัดสน มีเงินให้เก็บ

เรื่องเงินเป็นสิ่งสำคัญ ในการใช้ชีวิตเพราะทุกอย่างมีราคาของมัน แต่หลายคนก็ มีปัญหาเรื่องนี…