Home ความรู้ มี 9 สิ่งนี้ คุณจะเป็นคนที่น่าเชื่อถือ และจะมีคนเกรงใจ

มี 9 สิ่งนี้ คุณจะเป็นคนที่น่าเชื่อถือ และจะมีคนเกรงใจ

0
43

หากคุณอยากจะได้รับความไว้วางใจ จากผู้อื่น ลองเริ่มที่การสำรวจการกระทำและ

การตัดสินใจของตัวเองในแต่ละวันดูและ ใช้คุณลักษณะ 9 ข้อต่อไปนี้ เป็นเกณฑ์

วัดแล้วคุณจะรู้ว่าตัวเองเป็นคนที่น่าเชื่อถือมากขนาดไหน

1. มีความจริงใจ

โดยปกติแล้วคนทั่วไป มักอยากจะใช้เวลาร่วมกับ ‘คนที่มีความจริงใจ’ และมีจิตใจสูงส่ง

เพราะคนเหล่านี้จะไม่พย าย ามทำตัวหรือมองว่าตนเหนือชั้นกว่าคนอื่นพวกเขาเป็นคน

น่าคบหา อ่อนน้อมถ่อมตนและ เป็นมิตรกับผู้คนรอบข้าง

2. คงเส้นคงวา

แน่นอนอยู่แล้ว ว่าทุกคนย่อมมีวันแ ย่ ๆ แต่คนส่วนมากก็ย่อมต้องการพฤติกรร ม ที่ดีอย่าง

คงเส้นคงวาจากคนที่พวกเขาไว้วางใจเสมอเพราะการกระทำที่จริงใจและการตัดสินใจ ที่

สร้างความชัดเจนย่อมโดดเด่นในสายตาของผู้อื่น

3. มีศีลธรรม

ใคร ๆ ก็อยากเห็นหรือให้ค่ากับคนรอบตัวที่ลุกขึ้นยืนหยัด เพื่อความถูกต้อง แม้ในเวลาที่

ไม่มีใครเห็นก็ตามที

4. เข้าอกเข้าใจคนอื่น

คนที่น่าไว้วางใจ จะนึกถึงและเป็นห่วงเป็นใยความรู้สึกของผู้อื่นเสมอ ซึ่งช่วยทำให้ผู้อื่น

ได้รับรู้ถึงความใส่ใจ และตอบแทนความเชื่อใจให้กับคุณได้

5. โอบเอื้ออารี

ความไว้วางใจเกิดขึ้นได้เมื่อได้รับ ความช่วยเหลือในย ามที่จำเป็นหรือย ามทุกข์ ไม่ใช่แค่

การใช้เวลาร่วมกันในย ามสุขเท่านั้น

6. เป็นคนฉลาด ชอบสร้างความประทับใจ

คนที่ไว้วางใจได้มักพร้อมจะเปิดใจ ยอมรับสิ่งใหม่ ๆ เรียนรู้และเติบโตอยู่ตลอดเวลา พวกเขา

มักมองเห็นหนทางในการพัฒนาตัวเองเสมอ และด้วยเหตุนี้เองพวกเขาจึงรู้วิธีสร้างแรงบันดาลใจ

ความประทับใจและช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ ทั้งยังพร้อมที่จะแบ่งปั น ความรู้ที่ตนมีให้ผู้อื่นด้วย

7. ชอบสนับสนุนและสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น

คนที่มีความน่าไว้วางใจมักหาทางสนับสนุน คนที่มีอะไรเหมือน ๆ กัน และจะเชื่อมสัมพันธ์

กับคนที่มีความรู้ความสามารถเพื่อที่จะช่วยให้พวกเขาบรรลุความเป้าหมายของตนได้สำเร็จ

8. รู้จักถ่อมตัว

คนที่ไว้ใจได้จะไม่เอาตัวเองเป็นหลัก ในการทำงาน เพราะพวกเขารู้ว่าการทำงานเป็นทีม

ย่อมส่งผลดีกว่าการทำงานเพียงคนเดียวและการสร้างการยอมรับนับถือ จะเป็นเรื่องย าก

หากว่าเรามักเอาความคิดของเราเองเป็นใหญ่

9. พร้อมที่จะยื่นมือช่วยเหลือ

พวกเขาพร้อม ที่จะอยู่เคียงข้าง สนับสนุนผู้อื่น และเสียสละเพื่อผู้อื่นได้เสมอ

ขอขอบคุณ Success

Load More Related Articles
Load More By admin2
Load More In ความรู้

Check Also

วิธีเปลี่ยนตัวเองให้ “ใช้เงินเป็น” ไม่ขัดสน มีเงินให้เก็บ

เรื่องเงินเป็นสิ่งสำคัญ ในการใช้ชีวิตเพราะทุกอย่างมีราคาของมัน แต่หลายคนก็ มีปัญหาเรื่องนี…