Home ความรัก รู้ไหม..ทำไมเราไม่ควรฝากทั้งชีวิตไว้กับสามี

รู้ไหม..ทำไมเราไม่ควรฝากทั้งชีวิตไว้กับสามี

0
391

การแต่งงานก็คือ การเป็นคนที่อีกฝ่ายฝ ากชีวิตไว้ด้วยได้

แต่ความจริงไม่มีใครควรฝากชีวิต ฝากความสุขของตัวเองไว้กับคนอื่น

คนทุกคนควรพึ่งพาตัวเอง ช่วยตัวเองให้ ดีที่สุด

ไม่ใช่เอาแต่หวังพึ่งคนอื่นไปหมดทุกเรื่อง แม้แต่คนที่เป็นสามี ภรรย ากันก็ต าม

จริงอยู่ความรักทำให้คนสองคนกล า ยเป็น ส่วนหนึ่งของกันและกัน

แต่ความรักไม่ใช่การเอาชีวิตฝากไว้ที่อีกคน ไม่ใช่การโยนทุกสิ่งทุกอย่ าง

ให้อีกคนรับผิดชอบโดยไม่ถามความสมัครใจเ ลยสักคำ

ถ้าแบบนั้นไม่ใช่ความรัก แต่เป็นการหาใครสักคน มารับผิดชอบปัญหาที่มันเกิดขึ้น มากกว่า

การไม่ฝากชีวิตไว้ที่ใคร ไม่ได้ห มายความว่าพอมีปัญหา

มีเรื่องเดือ ดร้อน เราต้องจัดการด้วยตัวคนเดียวหรือพึ่งพาตัวเองเสมอไป ข้อ ดี

ของความรักมันอยู่ที่ตรงนี้ ตรงที่เวล าเจอปัญหา

เรายังมีอีกคนคอยอยู่ข้าง ๆ คอยปรึกษา คอยห่วงใย ให้กำลังใจ จับมือ กันแน่น ๆ

แล้วผ่านความย ากลำบากไปด้ว ยกัน ดังนั้น มีความรักแล้วก็ไม่จำเป็นต้องฝากชีวิตไว้ที่คนรัก

อีกหนึ่งเรื่องดีมี ข้อคิด ที่อย ากฝากให้

ผู้หญิงทุกคนได้อ่ า น ผู้หญิงหล า ยคนหลังแต่งงานออ กจากงาน มาเป็นแม่บ้าน หล า ยคนสามีเลี้ยงดู

อีกหนึ่งข้อคิดดีๆ ที่จะเตือนสติผู้หญิงทุกคน

ฝ่ายชา ยมีเงินหนึ่งแสนห้าหมื่น ผู้หญิงมีเงินหนึ่งแสน ก่อนที่จะแต่งงาน

ผู้ชายนำเงินหนึ่งแสนห้าหมื่นไปด าวน์บ้าน

ผู้หญิงนำเงินหนึ่งแสนไปตกแต่งบ้าน และซื้อเครื่องใช้ต่างๆ หลังแต่งงาน

ผู้ชายผ่อนส่งค่างวดบ้าน สามพันหยวนทุกเ ดือนเงินเดือนคงเหลือหนึ่งพันหยวน

ผู้หญิงเงินเดือนเดือนละสามพันหยวน

ชายหญิงทั้งสองใช้ร่วมกัน สามปีต่อมา ผู้หญิง ตั้งครรค์

จากนั้นคลอ ดลูกออ กมา ผู้ชายได้เลื่อนตำแหน่งในหน้าที่การงาน

เงินเดือนเพิ่มเป็นเจ็ดพันหยวน ย ามนี้ เด็กต้องกา รคนดูแล หากจ้างพี่เลี้ยงต้องจ่ายเดือนละสองพันหยวน ชายและหญิงทั้งสอง

ปรึกษาหารือ กัน ตกลงตัดสินใจให้ผู้หญิงลาออ ก

จากงาน เพื่ออยู่ดูแลลูก เช่นนี้แล้ว ผู้หญิงจึงกล า ยเป็นแม่บ้านเต็มตัว สิบปีต่อมา

ผู้ชายประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน รัศมีเปล่ง ปลั่ง ผู้หญิงคลุกคลีอยู่กับลูก

สามี บ้าน ทุกๆวัน ราศีหม่นหมอง ย ามนี้ ผู้ชา ยรู้สึกว่า ภรรย าตนไม่สามารถพาเข้าสังคมอีกแล้ว สิ่งยั่วยวนภายนอ กก็

ช่างร้อนแรงเย้ายวนใจ สุดท้ายเลยมีภรรย าน้อยห ลังจากภรรย ารู้เรื่องเข้า ทะเลาะ วิวาท สุดท้าย เศร้าเสียใจ

ผู้ชายและผู้หญิงเตรียมตัวหย่ า ต ามคำอธิบาย

ในตัวบทกฎหมาย ว่าด้วยการสมรส บ้าน ผู้ชายได้ซื้อก่อนแต่งงาน

ผู้หญิงไม่มีสิทธิ์ ผู้หญิงไม่ยอม บอ กว่า พวกเราทั้งส องช่วยกันผ่อนค่างวด

ทนายถามว่า เธอมีหลักฐานที่ร่วมกันผ่อนส่งค่างวดหรือไม่

ผู้หญิงตอบว่า ไม่มี ทุกเดือนจะหักจากบัญชีเงินเดือ น

ของผู้ชายโดยตรงผู้หญิงบอ กอีกว่า ลูกฉันเป็นคนคลอ ดเอง ฉันเลี้ยงดูจนเติบใหญ่มากับมือ

ลูกต้องตกเป็นของฉัน ทนายพูดว่า ลูกจะตกเป็นข องใคร

เราจะดูว่า ใครมีความสามารถที่จะเอื้อประโยชน์ให้แก่เด็ กมากที่สุด

เธอไม่มีงานทำ ไม่มีรายได้ ไม่มี บ้าน ย่อมไม่เป็นผลดีต่อ

การเจริญเติบโตของเด็ ก ทางศาลจะตัดสินให้ตกเป็นของผู้ชาย ย ามนี้ ผู้หญิงไม่มีบ้าน

ไม่มีงาน ไม่มีเงิน ไม่มีลูก เธอสิ้น หวังแล้ว โลกของเธอล่มสล า ยไปแล้วส่วนผู้ชาย

เริ่มต้นชีวิตใหม่ของของเขาผู้หญิง เธอยังกล้าที่จะนำเอาความสุข

ของทั้งชีวิต ฝากฝังไว้กับคนอื่นอีก หรือไม่ บนโลกใบนี้ ไม่มีใครให้คุณพึ่งพิงได้ตลอ ดชีวิต

แม้แต่เงาของเธอเอง ก็จะห่างห า ยไปจากเธอ ในความมืด

ใช่แล้วแรกเริ่ม ผู้ชายรักเธอมาก แต่ผู้ หญิงโดยส่วน มากแล้ว มักจะละเลยสิ่งสำคัญที่สุดไป

นั่นก็คือ คน ขอเพียงยังมีชีวิตอยู่ ล้วนที่จะแปรเปลี่ยนไป ได้ทุกเมื่อทุกเวลา

ผู้หญิงที่มีอาชีพ มีความอิสระของ ตนเอง จึงจะดำรงชีวิตได้ต ามแบบฉบับตัวตนที่แท้จริงของตนเอง

จึงสามารถสร้างความมั่นคงในการใช้ชีวิตคู่

เพราะทุกๆคน ล้วนชื่นชอบชื่นชมสิ่ง สวยๆงามๆ

ครจะยอมทนอยู่กับคนที่ไม่แต่งหน้าแต่งตัวไม่พัฒนาตนเอง เกียจคร้านอีกทั้งเป็นผู้หญิงที่เสื่อมโทรมแล้ว

ได้ทุกวันผู้หญิงเอ๋ยดีกับตัวเอง ทะนุถนอมตัวเอง ให้มากหน่อยเถิด

ต้องสูงส่งถึงจะล้ำค่า คิดอย ากจะเป็นผู้หญิงที่แกร่ง

รูปลักษณ์ของผู้หญิงเอง เป็นตัวตัดสินกำหนดว่า สำเร็จหรือล้มเหลว

 

ขอขอบคุณที่มา herbtrick

Load More Related Articles
Load More By adminchookde
Load More In ความรัก

Check Also

คนที่ใช้เงินแบบนี้ ชีวิตต้องลำบาก อนาคตจะจนลงเรื่อยๆ

ในชีวิตคนเราการที่ จะประสบความสำเร็จ หรือล้มเหลวส่วนมากก็อยู่ที่ทัศนคติเพราะมุมมองหรือทัศน…