Home ชีวิต รู้ไหม? เวลาคนญี่ปุ่นเงินเดือนออก เขาเอาไปทำอะไรบ้าง

รู้ไหม? เวลาคนญี่ปุ่นเงินเดือนออก เขาเอาไปทำอะไรบ้าง

0
64

บริษัท B i z H i t z ซึ่งเป็นบริษัทรับปรึกษาปัญหาในการทำงาน และการดำเนินธุรกิจ

ในประเทศญี่ปุ่น ได้จัดทำแบบสำรวจในหัวข้อ “คุณใช้เงินทำอะไรในวันเงินเดือนออก”

โดยมีผู้เข้าร่วมตอบแบบสอบสำรวจเป็นชายหญิงชาวญี่ปุ่นจำนวน 500 คน แบ่งเป็น

เ พ ศ ห ญิ ง 316 คน และ เ พ ศ ช า ย 184 คน ซึ่งสามารถสรุปผลการสำรวจได้ดังนี้

คุณใช้เงินทำอะไรในวันเงินเดือนออก

อันดับที่ 1 ซื้ อ ข น ม ห ว า น

“แวะ ร้ า น ส ะ ด ว ก ซื้ อ แล้ว ซื้ อ ข น ม ห ว า น ราคาแพงมากินให้หนำใจค่ะ”

(หญิงวัย 20 ปี ท่านหนึ่ง) “ซื้ อ ท า ร์ ต ผ ล ไ ม้ หน้าแน่นๆ ที่ร้านขนมเค้กครับ”

(ชายวัย 50 ปี ท่านหนึ่ง) “แวะร้านฮาเก้นดาส แล้ว ซื้ อ ไ อ ติ ม แ พ ง ๆ ที่มีขาย

เฉพาะช่วงเวลานั้นค่ะ” (หญิงวัย 20 ปี ท่านหนึ่ง)

อันดับที่ 2 ซื้ อ อ า ห า ร แ พ ง ๆ

“เอาไป ซื้ อ เ นื้ อ ป ล า ทู น่ า จู โ ท โ ร ะ (เป็น เ นื้ อ ป ล า ทู น่ า ที่มีราคาแพงมาก)

และพวกหอยแครง หอยเชลล์ ซึ่งเป็นของโปรดของฉันค่ะ” (หญิงวัย 50 ปี ท่านหนึ่ง)

“ปกติจะ ซื้ อ แค่ เ นื้ อ ไ ก่ กับ เ นื้ อ ห มู ค่ะ แต่ถ้าเงินเดือนออกก็จะเปลี่ยนเป็น ซื้ อ เ นื้ อ วั ว”

(หญิงวัย 30 ปี ท่านหนึ่ง) “จะ ซื้ อ เ นื้ อ คุณภาพดีๆ เช่น พวกสเต็ก ไปให้คนในครอบครัวกินค่ะ”

(หญิงวัย 50 ปี ท่านหนึ่ง)

อันดับที่ 3 ซื้ อ เ ห ล้ า เ บี ย ร์ ราคาแพงๆ

“ปกติจะดื่มแต่ เ บี ย ร์ ธรรมดาๆ ครับ แต่เฉพาะวันนี้ ขอซด เ บี ย ร์ ราคาแรงๆ ระดับพรีเมี่ยม

หน่อยแล้วกัน” (ชายวัย 40 ปี ท่านหนึ่ง) “ซื้ อ แ ช ม เ ป ญ หรือพวก เห ล้ า ญี่ ปุ่ น คุณภาพดีๆ

ไปนั่งจิบที่บ้านค่ะ” (หญิงวัย 30 ปี ท่านหนึ่ง)

อันดับที่ 4 ไปกินข้าวนอกบ้าน

“ไปกิน เ นื้ อ ย่ า ง ครับ เพราะเป็น อ า ห า ร โ ป ร ด ของทุกคนในครอบครัว”

(ชายวัย 40 ปี ท่านหนึ่ง) “ตรงดิ่งไปร้านเบอร์เกอร์คิง แล้วสั่งเซ็ตที่ชอบครับ”

(ชายวัย 20 ปี ท่านหนึ่ง)

อันดับที่ 5 ซื้ อ ของที่อยากได้

“ไป ซื้ อ เ ค รื่ อ ง สำ อ า ง ที่อยากได้มานานแล้วค่ะ” (หญิงวัย 20 ปี ท่านหนึ่ง) “ซื้ อ เ ก ม อ อ ก ใ ห ม่

แล้วก็เติมเงินเข้าเกมที่กำลังเล่นครับ” (ชายวัย 30 ปี ท่านหนึ่ง)นอกจากนี้ บริษัท B i z H i t z

ยังแยกผลการสำรวจออกเป็นคำตอบของ เ พ ศ ช า ย และ เ พ ศ ห ญิ ง อีกด้วย

โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

คุณใช้เงินทำอะไรในวันเงินเดือนออก ( เ พ ศ ช า ย)

อันดับที่ 1 ซื้ อ อ า ห า ร แ พ ง ๆ
อันดับที่ 2 ซื้ อ เ ห ล้ า เ บี ย ร์ ร า ค า แ พ ง ๆ
อันดับที่ 3 ไ ป กิ น ข้ า ว น อ ก บ้ า น
อันดับที่ 4 ซื้ อ ข น ม ห ว า น
อันดับที่ 5 ซื้ อ ข อ ง ที่ อ ย า ก ไ ด้

คุณใช้เงินทำอะไรในวันเงินเดือนออก ( เ พ ศ ห ญิ ง)

อันดับที่ 1 ซื้ อ ข น ม ห ว า น
อันดับที่ 2 ซื้ อ อ า ห า ร แ พ ง ๆ
อันดับที่ 3 ซื้ อ ข อ ง ที่ อ ย า ก ไ ด้
อันดับที่ 4 ซื้ อ ก า แ ฟ S ta r b u c k s
อันดับที่ 5 ซื้ อ เ ห ล้ า เ บี ย ร์ ร า ค า แ พ ง ๆ

เป็นอย่างไรบ้างครับกับผลการสำรวจที่ผมนำมาเสนอในวันนี้ ส่วนตัวผมถ้าเงินเดือนออกปุ๊บ

ผมจะเก็บออมก่อนเป็นอันดับแรกครับ ส่วนที่เหลือค่อยใช้จ่ายไปกับ อ า ห า ร ที่ อ ย า ก กิ น

หรือสิ่งของที่อยากได้ แล้วเพื่อนๆ ล่ะครับใช้เงินทำอะไรในวันเงินเดือนออก อย่าลืมมาบอกกันบ้างนะ

ขอขอบคุณ ข้อมูล :maidonanews

Load More Related Articles
Load More By admin2
Load More In ชีวิต

Check Also

วิธีเปลี่ยนตัวเองให้ “ใช้เงินเป็น” ไม่ขัดสน มีเงินให้เก็บ

เรื่องเงินเป็นสิ่งสำคัญ ในการใช้ชีวิตเพราะทุกอย่างมีราคาของมัน แต่หลายคนก็ มีปัญหาเรื่องนี…