Home ความรัก สามีนอกใจไปมีคนอื่น ทำยังไงไม่ให้ทุกข์อยู่ฝ่ายเดียว

สามีนอกใจไปมีคนอื่น ทำยังไงไม่ให้ทุกข์อยู่ฝ่ายเดียว

0
19

สามีคบชู้ ดิฉันจั บ ได้จึงขอเลิ กทำให้ทั้งคู่ อยู่กินกันเปิดเผยสะดวกใจดิฉันกลับ

คิดมากว่ายอม ง่ายไปหรือเปล่า ทำไมเราต้องเป็นทุกข์ออยู่ฝ่ายเดียวดิฉันควรปรับใจ

อย่ างไรไม่ให้โกร ธไม่ชอบ ทั้งสองคนนั้นคะ

พระมหา ดร.ธนาธิป มหาธมฺมรกฺขิโต ตอบปัญหานี้ไว้ว่า…

ตอบ : คำถามที่ ว่าสามีคบชู้ตนจึง ทำใจไม่ได้และขอเลิก ดูเหมือนว่าทั้งคู่มีความชอบธรรม

ในการใช้ชีวิตด้วยกันอย่ างเปิดเผย โดยไม่ต้องสำนึกรับผิดชอบ ต่อศีลธรรม ความจริงต่อให้

เขาลืมกาง ตำราศีลธรรม ไว้ก็จริงแต่เขาทั้งคู่ก็ถือว่ามีสนิม เกาะในใจแล้ว และจะเป็น

ต ร า บ าป ติดตัวตลอดไปแม้จะดูเหมือนว่ามีความสุข แต่เมื่อใดที่เขานึกถึงอดีตมันก็จะ

รบกวนความรู้สึกเขาเช่นกันและอาจตลอดไป อีกด้วยดังนั้น ไม่ใช่เราฝ่ายเดียวหรอกที่เป็นทุกข์

ก็ใช่ว่าอีกฝ่ายจะสุขสมบูรณ์เสียเมื่อไหร่ ดีเสียอีกที่เรายอมเจ็ บ ป วด ในเวลานี้แต่วันข้างหน้า

เราจะภูมิใจว่าดีแล้วที่ ไม่ปล่อยให้คนอื่นมาทำ ล า ย ความรู้สึกของหัวใจของเราไปมากกว่านี้

คำถามที่ว่า เรายอมง่าย ไปไหม ความจริงการที่เรายอมเช่นนั้น ใช่ว่าง่ายไปเพราะจิตใจและ

ความรู้สึกของเราคงทนไม่ไหว และท ร ม า น จนไม่อย ากอดทนแล้วจึงได้ตัดสินใจ ไปเช่นนั้น

หากไม่หนักหนาสาหัสจริง เชื่อว่าคงไม่ตัดสินใจ เลิกแน่นอน เพราะกว่าที่คนหนึ่งคนจะยอม

ถอนความรู้สึก การคาดหวัง และความรักที่มีในใจออกจากใครสักคน ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องใช้

เวลาตรึก ตรองไม่น้อยคิดพิจารณามาก็มาก ดังนั้น การขอเลิก จึงเป็นการทำตามความต้องการ

ของความรู้สึกที่บอบช้ำ จนทนไม่ไหวของเราส่วนการปรับใจ เพื่อไม่ให้โก รธและไม่ชอบนั้น

ความจริงต้องเข้าใจก่อนว่าความรู้สึกของผู้ถูกทำและผู้ทำ ย่อมให้ผลทางความเ จ็บป วด

ที่แตกต่างกันหมายความว่า ความรู้สึกเจ็ บ ปว ด ของคน มีไม่เท่ากัน เพราะความคาดหวัง

และความเข้มแข็ง ของใจมีคุณลักษณะ ที่แตกต่างกันนั่นเอง ในเรื่องเดียวกันอีกคนเจ็ บ ปว ด

แสน ท ร ม า น และอีกคนกลับไม่มีความรู้สึกเลยก็มีจะโทษอีกฝ่ายก็ไม่ได้เพราะเราไม่สามารถ

บังคับ ให้อีกฝ่าายรู้สึกได้เหมือนเราอย่ างมากก็แค่ใกล้เคียงกัน ก็เท่านั้นแม้แต่ความรู้สึกของ

คำว่า รัก ที่คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งเดียว กันในความรู้สึกของคนสองแต่ความจริงเป็นได้แค่การปรุง

แต่งเอาเองของผู้เป็นเจ้าของ ความรู้สึกนั้นต่างหากดังนั้น ต้องเข้าาใจก่อนว่า เพราะเราได้ตั้ง

ความคาด หวังและฝากความรู้สึก ของตัวเองไว้ที่เขามากจนเกินไป พอเขาสลัด ความหวังของ

เราทิ้งไป ผลย่อมมาตกที่เราเขาไม่รู้สึกเพราะเป็นเพียงผู้รับฝาก ความหวังของเรา แต่เราคือ

เจ้าของความคาดหวังนั้นเมื่อเข้าใจดีอย่ างนี้แล้ว การปรับใจหรือความรู้สึก ไม่ให้ไม่ชอบชัง

คู่กรณี ก็ไม่ย ากกล่าวคือ ควรถอนความยึดติด ในบุคคลออกไป รวมถึงต้องสลัดความคาดหวัง

จากตัวเขาให้หมดไป ให้คิดเสียว่า เป็นผลกร รมเก่าของเราที่อาจเคยทำแบบนี้ไว้กับเขามาก่อน

ควรตั้งสติ และถอนตัวออกมาจากเหตุการณ์ แล้วตั้งใจมองเหตุการณ์ที่เป็นไปด้วยเมตตาให้ถือว่า

เรากำลังชดใช้ ห นี้ กร ร ม เก่า จงอดทนเพราะกาลเวลาจะช่วยเยียว ย าได้เองความทุกข์แบบนี้

ไม่คงที่ ยิ่งนานเท่าไร ความทุกข์ก็จะจืดจางลงไปเรื่อยๆ ตามกาลเวลาเพียงแต่เราต้องอดทน

ให้มาก ให้ใจเย็นและมีสติเข้าไว้ จงท่องและระลึกไว้ว่า เราสลະเขาทิ้งไปแล้ว

ขอบคุณที่มา l a m u n l a m a i

Load More Related Articles
Load More By Chookde
Load More In ความรัก

Check Also

10 วิธีเป็น “ที่รัก” ของคนรอบข้าง ทำได้ง่ายๆ ไม่ยาก

ไม่ว่าจะเป็นหญิง หรือชาย ทุกคนก็ล้วนอย ากจะเป็นที่รักของคนรอบข้างตัวคุณด้วยกันทั้งนั้น อย …