Home เตือนใจ หากคิดได้แบบนี้นะ ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่ลำบาก

หากคิดได้แบบนี้นะ ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่ลำบาก

0
26

1. ตัดสินใจอย่ างฉลาด และรอบคอบ

ทุกๆ การกระทำจะนำมาสู่ ผลที่ตามมาและคนเก่งๆ จะเข้าใจเรื่องเหล่านี้อยู่เสมอฉะนั้นพวกเขาจะคิดอย่ างรอบคอบ

ว่าการกระทำบางอย่ างจะนำไปสู่อะไรการตัดสินใจจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีซึ่งเมื่อต่อยอดไปเรื่อยๆ ก็จะได้รับผลที่ยอดเยี่ยม

ในที่สุดสิ่งที่เราควรเริ่มทำวันนี้คือการคิด ให้ถี่ถ้วนถึงสิ่งที่เราต้องตัดสินใจว่ามันถูกหรือผิด คุ้มค่าหรือไม่และมันจะเป็น

ประโยชน์กับเราในอนาคตอย่ างไรนั่นแหละ

2. ไม่ตามกระแสจนเกินไป

การเห่อตามกระแ ส ในหลายๆ ครั้งจะทำให้คนเราหลุดโฟกัสที่ควรจะมีมันจึงจะดีกว่าที่เรารู้ว่าอะไรบ้ างที่ควรจะเป็นสิ่ง

ที่ตัวเราควรให้ความสำคัญ มากที่สุดการรู้จักกระแสเป็นเรื่องที่ดีแต่ก็ไม่ได้ จำเป็นที่จะต้องกระโจนไปโดยไม่ได้รู้เท่า

ทันเพราะหลายๆ ทีก็อาจจะเป็นการเสี ย เวลาโดยใช่เหตุด้วยเหมือนกัน

3. ห้อมล้อมด้วยคนเก่งๆ ด้วยกัน

สังคมรอบข้าง มีส่วนสำคัญกับตัวเราไม่มากก็น้อย (แต่จากประสบการณ์ของผมนั้น มีมากเลยทีเดียว) ฉะนั้นถ้าคุณ

ห้อมล้อมด้วยคนเก่งๆ แล้วมัน ก็เป็นแรงจูงใจให้คุณได้เรียนรู้ และ แลกเปลี่ยนกับคนเก่งๆ ด้วยกันซึ่งถือเป็นการ

เรียนรู้ที่ดีพนักงานเก่งๆ จึงมักจะอย ากทำงานในบริษัทที่มีคนเก่งๆ เป็นธรรมดาเพราะนั่นจะมีผลต่อทัศนคติและ
ความคิดของพวกเขานั่นเอง

4. พวกเขาคือศั ต รู ของตัวเอง

สิ่งที่คนเก่งๆ มักมีกันคือ อีกด้านหนึ่งของพวกเขาซึ่งถูกมองว่าเป็นจุดอ่อนบ้ าง ก็เป็นเพราะความสุดขั้วในเรื่อง

บางเรื่องแต่ก็นั่นแหละ ที่สิ่งเหล่านี้ทำให้พวกเขาเป็นคนสุ ดขั้ ว ในอีกทางหนึ่งที่ ทำให้พวกเขาเก่งเช่นเดียวกัน

5. ใช้ชีวิตแบบพอเพียง

คำว่าพอเพียง ตรงนี้ไม่ได้ แปลว่าประหยัดหรือถึงขั้นอั ต คั ด หรอกนะครับเช่นเดียวกันที่คนเก่งๆ เหล่านี้

มักมีหน้าที่การงานที่ดีมีฐานะการเงิ น สูงกว่าคนทั่วๆ ไปด้วยซ้ำแต่นั่นก็ไม่ใช่ว่าพวกเขาจะใช้ชีวิตประเภท

สุรุ่ ย สุ ร่ า ย เกินตัว (ซึ่งมักเป็นสิ่งที่หลายๆ คนทำเมื่อมีฐานะดีขึ้น)

6. ไม่ได้รู้คำตอบทุกอย่ าง

คนเก่งๆ ไม่ได้เป็นคนรู้ทุกอย่ างเสมอไป (อันที่จริงก็น้อยคนที่จะเป็นรู้ทุกเรื่องจริงๆ นั่นแหละ)และเอาจริงๆ

การที่บอกว่าตัวเองรู้ไปทุ กอย่ างก็มีแต่จะทำให้เกิดอีโก้เสี ย เปล่าๆ บางทีสิ่งสำคัญกว่าการนั่งโฟกัสว่าคุณรู้

อะไรแล้วทำให้คุณรู้สึกดี คือการเห็นว่าคุณยังไม่รู้อะไรเพราะนั่นคือจุดอ่อน ของคุณและก็เป็นโอกาสพัฒนา

ตัวเองของคุณเช่นกัน

7. เรียนรู้จากความผิ ด พ ล า ด

คนเก่งๆ ก็ผิ ดพลาดได้นักธุรกิจ หลายคนเคยล้ ม เ ห ล ว เ จ๊ ง หรือไม่ก็ถึงขั้นล้ ม ละ ล า ย เป็นหนี้

เป็นสินมากก่อนแต่เหตุการณ์เหล่านี้ ได้ให้บทเรียนกับ พวกเขาจนรู้ว่าจะต้องทำอย่ างไรในอนาคตเพื่อแก้ไข

หรือ ฉ ก ฉ ว ย โอกาสที่พวกเขาเห็นจากความผิดพ ล า ด และนั่นเป็นสิ่งที่เราควรจะทำตามเช่นกัน

8. ใช้สิ่งที่มีอยู่ได้คุ้มค่า

คนเก่งๆ อาจจะไม่ใช่ คนที่มีของหรืออุปกรณ์ เยอะมากที่สุดแต่คือคนที่รู้ว่าสิ่งของ รอบตัวรวมไปถึงทรัพย ากร

ที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุดได้อย่ างไร จะทำอย่ างไรให้ของที่มีอยู่สามารถรีดเร้นประสิทธิภาพออกมาได้มากที่สุดหรือ

สามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้อย่ างไร ซึ่งมันคงจะดี ถ้าเราเริ่มมองเห็นว่าของที่เรามีอยู่นั้นสามารถทำอะไร

ได้บ้ างที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของตัวเรา

9. ไม่ได้จำเป็นต้องสำเร็จเสมอไป

การทำธุรกิจต่างๆ เป็นเรื่องที่ย าวและต่อเนื่อง ซึ่งมันไม่ได้วัดกันแค่การตัดสินใจเพียงแค่ครั้งสองครั้งซึ่งแน่นอน

ว่าตลอด เส้นทางก็ย่อมมีขึ้นมีลงเป็นธรรมดาคนเก่งๆ เองก็เช่นกันซึ่งนั่นก็จะเหมือนกับข้อข้างต้นว่าพวกเขาก็มี

ถูกมีผิดและต้องเรียนรู้กันไปนั่นแหละ

10. สามารถให้เหตุผลต่างๆ ได้

สิ่งที่เราควรเรียนรู้ จากคนเก่งๆ คือพวกเขาไม่ได้มีแค่ความสามารถเพียงอย่ างเดียวแต่พวกเขาสามารถจะอธิบาย

สิ่งต่างๆ อย่ างเป็นเหตุเป็นผลได้ส่วนหนึ่งเพราะ การเป็นเหตุเป็นผลนี่แหละที่ทำให้กระบวนการคิดของเขารอบ

คอบเป็นระบบระเบียบจนสามารถสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ได้มากกว่าคนทั่วๆ ไป

ขอบคุณที่มา w a n s u k t h

Load More Related Articles
Load More By Chookde
Load More In เตือนใจ

Check Also

10 วิธีเป็น “ที่รัก” ของคนรอบข้าง ทำได้ง่ายๆ ไม่ยาก

ไม่ว่าจะเป็นหญิง หรือชาย ทุกคนก็ล้วนอย ากจะเป็นที่รักของคนรอบข้างตัวคุณด้วยกันทั้งนั้น อย …