Home ชีวิต หากใครที่ “ทำคุณคนไม่ขึ้น” ทำดีกับคนอื่นไม่ขึ้น อยากให้ดูเรื่องนี้

หากใครที่ “ทำคุณคนไม่ขึ้น” ทำดีกับคนอื่นไม่ขึ้น อยากให้ดูเรื่องนี้

0
41

ทำคุณคนไม่ขึ้น เป็นคำทักทายที่ ห ม อ ดูชอบใช้ในยุคสมัยนี้เราเกือบทุกคน

ต้องยอมรับว่าเป็นอย่ างนั้น น้ำใจของคนเปลี่ยนไปและมักตีความหมาย

ของความดีว่าเป็นความโ ง่ และอ่อนแอหากใครดีด้วยแสดงว่าเขายอมเสีย

เปรียบเรา ไม่ต้องเกรงใจเขา! ยิ่งเป็นคนดีมากๆ แสดงว่าเราจะทำอย่ างไรก็ได้!

ตัวอย่ างที่เห็นกันบ่อยๆ เมื่อเวลาเดือดร้อนจะวิ่งหาคนช่วยเหลือหากเป็น

เรื่องเงินทองจะขอหยิบยืมอ้างเหตุผลมากมาย ดูน่าเว ท น า พร้อมบอกย้ำว่า

บุญคุณนี้จะไม่ลืมแต่พอได้สมใจ ไม่นานเขาและเธอเดินหนีหน้า ไม่ยอมพบปะด้วย

ที่เคยไปมาหาสู่ก็จะหายไป หรือร้ าย กว่านั้นเมื่อเจอกันกลับว่ากล่าวให้เจ็ บใจ

หรือแกล้งโกรธเคือง พ าล หาเรื่องทำไมผู้คนโดยมากจึงเป็นอย่ างนั้น?

คำตอบที่ได้รับคือเขาเหล่านั้นมีความเห็นแก่ตัว เป็นที่ตั้งไม่ยึดมั่นในความดีเรา

จึงเจอคนที่ทำคุณไม่ขึ้นเต็มบ้ านเต็มเมืองไปหมดและเท่าที่เฝ้ามองผู้คนเหล่านั้น

ในที่สุดชีวิต ต ก ต่ำ เกือบทุกคนซึ่งดูน่าเว ท น า และแ ย่ กว่าเดิมมากสำหรับคนที่

รู้จักคุณคน ตอบแทนความดีด้วยความดี มีความกตัญญูรู้คุณคนมักมีชีวิตที่รุ่งเรือง

เติมโตมีความสุขหรือ อย่ างน้อยก็ไม่แ ย่ ไปกว่าเดิมด้วยคุณธรรมนั้นคุ้มครอง

ผู้ประพฤติดีย่อมเป็นที่รักของคนทั่วไปในกฎแห่งก รรม การไม่รู้คุณคนนั้นถือเป็น

ก รรมที่ค่อนข้างหนัก ยิ่งว่าร้ ายทำร้ าย ผู้มีบุญคุณกับตนผมของก รรมส นอง

ตอบ รุ น แ ร ง มาก เคยเห็นมามากมายบางคนเส้นเลือ ด ในส ม อง

แตก ต าย ด้วยตรอมใจว่าทำงานอะไรก็ไม่เคยประสบผลสำเร็จทั้งที่เป็นคนเก่ง

มากด้วยความรู้ หรือบางคนที่ร่ำรวยมากมาย แต่เมื่อก รรมตามมาถึงกลับกลาย

เป็นคนย ากไร้ ไม่มีแม้แต่บ้ านที่อาศัยไ ร้ ญาติ ขาดมิตร ต้องเร่ร่อนเมื่อย ามแก่

เฒ่าดังนั้น เราอย่ าเป็นคนที่ทำคุณไม่ขึ้น เรามาตอบแทนความดีด้วยความดีเถิด

ชื่นใจ สุขใจ ทั้งผู้ให้และผู้รับ

ขอบคุณที่มา d e k – d

Load More Related Articles
Load More By Chookde
Load More In ชีวิต

Check Also

10 วิธีเป็น “ที่รัก” ของคนรอบข้าง ทำได้ง่ายๆ ไม่ยาก

ไม่ว่าจะเป็นหญิง หรือชาย ทุกคนก็ล้วนอย ากจะเป็นที่รักของคนรอบข้างตัวคุณด้วยกันทั้งนั้น อย …