Home ความรู้ อยากสบายแก่ จงเตรียม 5 สิ่งนี้ ในตอนตอนอายุ 30

อยากสบายแก่ จงเตรียม 5 สิ่งนี้ ในตอนตอนอายุ 30

0
25

อายุไม่ใช่แค่ตัวเลขนะครับ! ถ้าไม่อยากลำบากตอนแก่ ลอง อ่ า น ทำความเข้าใจ แล้วต้องทำ 5 สิ่งนี้ให้ได้ก่อนแก่นะครับ

1. ต้องมีที่มารายได้ที่แน่นอนและต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นงานประจำ งานอิสระหรือธุรกิจส่วนตัว อย่างน้อยต้องเป็นสิ่งที่สามารถสร้างรายได้ประจำให้คุณได้อย่างสม่ำเสมอ

การมีที่มาที่ไปของการเงินที่แน่นอนนั้น ทำให้คุณเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือในแง่ของหลักฐานการเงินโดยเฉพาะเมื่อต้องยื่นกู้สินเชื่อต่างๆ กับธนาคารเพื่อการ ส ร้ า ง เ นื้ อ ส ร้ า ง ตั ว

เมื่อคุณมีอายุ 30 และมีความมั่นคงทางการงานและการเงินแล้วคุณจะมีรากฐานชีวิตที่แน่นเพียงพอ และพร้อมก้าวเดินสู่วัยเลข 4 อย่างมั่นคง

2. ต้องเตรียมเงินเก็บไว้ ย า ม ฉุ ก เ ฉิ น นับตั้งแต่เราเกิด ก็คือการนับเวลาถอยหลังสู่ความชราดังนั้นเมื่อ “อายุเพิ่ม” ก็เหลือเวลาหาเงิน “ลดลง” การสร้างเป้าหมายในการเก็บเงิน และ

มีวินัยในแต่ละเดือนตั้งแต่อายุ 30จะทำให้คุณประหลาดใจกับเงินก้อนที่เก็บได้นอกจากการเก็บเงินแล้วคุณควรหาวิธีทำให้เงินเก็บงอกเงยขึ้นเพื่อต่อยอดต่อไปซึ่งเมื่อถึงภาวะคับขัน เช่น

เ จ็ บ ป่ ว ย เ กิ ด อุ บั ติ เ ห ตุ หรือครอบครัวตกยากคุณก็พร้อมรับมือและช่วยเหลือคนใกล้ตัวได้ทันท่วงที

3. ต้องเริ่มรู้จักการบริหารหนี้ “ความไม่มีหนี้ คือ ลาภอันประเสริฐ” ซึ่งหากพูดถึงคำว่าหนี้แล้วหนี้จะมีอยู่ 2 ลักษณะด้วยกันคือ “หนี้ดี” กับ “หนี้ไม่ดี” การบริหารหนี้ถือเป็นทักษะ

ที่คุณควรสนใจศึกษาและมีวินัยตั้งแต่เนิ่นๆและเป็นหนี้ “เมื่อพร้อมมีภาระใน ร ะ ย ะ ย า ว เท่านั้น” ซึ่งหนี้ที่ก่อก็ควรเป็น “หนี้ดี” เท่านั้น เช่นบ้าน ที่ดิน หรือ ซื้ อธุรกิจเพื่อต่อยอด

ซึ่งภาระหนี้ควรสอดคล้องกับรายได้ของคุณ นั่นคือไม่ควรเกินกว่า 50% ของรายได้ประจำ

4. ต้อง ซื้ อ บ้านก่อน ซื้ อ รถ ยิ่ง ซื้ อ บ้านเร็วตั้งแต่ก่อนอายุ 30 ปีมีแต่ได้เปรียบทั้งในเรื่องระยะเวลาการผ่อนที่ได้มากกว่า ยอดการผ่อนที่น้อยกว่าและมูลค่าที่ดินที่เพิ่มขึ้นทุกปี

การกู้ ซื้ อ ที่อยู่อาศัยในช่วงอายุก่อน 30 ปีนั้นแม้คุณอาจจะต้องจ่ายค่าผ่อนบ้านทุกๆ เดือนแต่ความเป็นเจ้าของที่คุณมีจะมาถึงเร็วกว่าคนอายุ 40 ปี จากเงินต้นที่หักหนี้

ไปรวมถึงมูลค่าบ้านและที่ดินที่สูงขึ้นในแต่ละปี แต่การซื้ อรถนั้น มีแต่จะ “ลดมูลค่า”ตามความเสื่อมและมีค่าใช้จ่ายเป็นเบี้ยหัวแตกไปกับค่าน้ำมันและค่าบำรุงรักษาตลอดการใช้งาน

5. ต้องคิดคูณสองเรื่องครอบครัว ปัจจุบันแม้จะเป็นเทรนด์ที่คนอาจจะแต่งงานมีครอบครัวกันช้าแต่การบริหารการเงินและชีวิตมากกว่า 2 คนขึ้นไปโดยเฉพาะเมื่อมีบุตรด้วยแล้ว

“ไม่ใช่เรื่องง่าย” และมีค่าใช้จ่ายสูงมาก ดังนั้นการเตรียมพร้อมเรื่องการเงินจึงควรวางแผนตั้งแต่คุณอยู่ตัวคนเดียววิธีคิดคือคุณควรใช้ชีวิตก่อนวัย 30 ปี ด้วยการคิดคูณสอง

ในทุกๆ มิติ เช่น การเก็บเงินการซื้ อที่อยู่อาศัย การซื้ อรถ และการก่อหนี้ เพราะเมื่อถึงวัย 30 และคุณมีการวางแผนชีวิตในด้านต่างๆ ที่ดีคุณก็พร้อมที่จะดูแลคู่ชีวิต และ

เลี้ยงดูครอบครัวด้วยความมั่งคง

“อายุไม่ใช่แค่ตัวเลข” ต้องรีบวางแผนชีวิตของคุณ ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณควรทำและไม่ควรหลีกเลี่ยงและอีกอย่างหนี้ที่ก่อก็ควรเป็น “หนี้ดี” เท่านั้น เช่น บ้าน ที่ดิน หรือ

ซื้ อ ธุรกิจเพื่อต่อยอดซึ่งภาระหนี้ควรสอดคล้องกับรายได้ของคุณ นั่นคือ ไม่ควรเกินกว่า 50% ของรายได้ประจำ

ที่มา : t h a i j o b s g o v

Load More Related Articles
Load More By admin2
Load More In ความรู้

Check Also

วิธีเปลี่ยนตัวเองให้ “ใช้เงินเป็น” ไม่ขัดสน มีเงินให้เก็บ

เรื่องเงินเป็นสิ่งสำคัญ ในการใช้ชีวิตเพราะทุกอย่างมีราคาของมัน แต่หลายคนก็ มีปัญหาเรื่องนี…