Home ชีวิต อยากเป็นคนสำเร็จ จงทำ 11 สิ่งนี้ เพราะคนสำเร็จเขาทำทุกวัน

อยากเป็นคนสำเร็จ จงทำ 11 สิ่งนี้ เพราะคนสำเร็จเขาทำทุกวัน

0
9

เมื่อคุณใช้เวลาอยู่กับคนเก่งๆ นานๆ คุณก็จะเริ่มสังเกตเห็นพฤติกรรมต่างๆ ของพวกเขาสิ่งที่น่าสนใจคือ พฤติกรรมบางอย่างก็สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน แต่บางอย่างก็

ค่อนข้างละเอียดอ่อน และลึกล้ำซึ่งมีเพียงสุดยอดผู้นำเท่านั้น ที่ทำราวกับว่าการเป็นผู้นำ ช่างเป็นเรื่องง่ายดาย จนคุณแทบดูไม่ออกว่าจริงๆ แล้ว พวกเขาต้องทำอะไรบ้าง

นี่คือ 8 สิ่งที่คนประสบความสำเร็จทำอยู่ทุกวัน และคุณเองก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาตนเองไปสู่ความสำเร็จได้

1. พวกเขาอยู่ท่ามกลางคนประสบความสำเร็จ

ผู้นำมักจะคบหาสมาคมกับบรรดาผู้คนที่ประสบความสำเร็จ เพื่อสร้างแรงบันดาล ใจให้พวกเขาได้ใช้ชีวิตอย่างที่ปรารถนา ดังที่จิม โรห์นผู้ประกอบการ และนักพูด

สร้างแรงบันดาลใจ กล่าวไว้ว่า… “ตัวตนของคุณเป็นค่าเฉลี่ยของคน 5 คนที่คุณใช้เวลาด้วยมากที่สุด” หากคุณปรารถนาจะไขว่คว้าความยิ่งใหญ่ การไปอยู่ท่ามกลาง

ผู้คนที่มีตัวตนและความ ท ะ เ ย อ ย า น คล้ายกันก็ย่อมเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผล และแน่นอน…คุณควรหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้กับคนที่คิดลบด้วย

2. พวกเขามุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเอง

ผู้นำที่แท้จริงไม่เคยพึงพอใจกับความสามารถของตนเอง พวกเขามุ่งที่จะพัฒนาตนเอง กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และเพิ่มพูนทักษะความรู้ของตนอย่างต่อเนื่อง

โดยการ อ่ า น ห นั ง สื อ แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้กับผู้อื่น และการทดลองทำสิ่งต่างๆอย่าดูถูก พ ลั ง แ ห่ ง ก า ร อ่ า น เป็นอันขาด เพราะผู้นำมากความสามารถคนอื่นๆ

ต่างเห็นตรงกันว่าการ อ่ า น ห นั ง สื อ เป็นประจำทุกวันนั้น เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง

3. พวกเขาเปิดรับข้อเสนอแนะต่างๆ

ผู้ประสบความสำเร็จต้องการคำแนะนำอยู่เสมอระหว่างการทำงานเพื่อพัฒนาตนเอง พวกเขารับผิดชอบในผลงานของตัวเอง และรวบรวมข้อเสนอแนะมาปรับปรุงงาน

ให้ดีขึ้นไม่ว่าจะมาจาก บุคคลทั่วไป ลูกค้า หรือนัก ล ง ทุ น อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือ ผู้นำจะเรียนรู้จากความผิดพลาด และตระหนักว่าในทุกๆ ความล้มเหลวนั้นยังมี

สิ่งดีๆ ซ่อนอยู่เสมอ

4. พวกเขายอมรับว่าการพัฒนาคือกระบวนการที่ต้องใช้เวลา

ผู้นำที่โดดเด่นมักเป็นคนใจเย็น พวกเขาไม่คาดหวังว่าจะต้องบรรลุผลตามคาดทั้งหมดในคราวเดียว แต่กลับกัน พวกเขารู้ว่าทุกย่างก้าวเล็กๆ ในแต่ละวันจะส่งผลต่อ

ความสำเร็จใน ร ะ ย ะ ย า ว เหล่าผู้นำที่ดีที่สุดจะไม่ประเมินค่าสิ่งที่พวก เขาทำได้ในเวลาสั้นๆ สูงเกินไป และไม่ประเมินค่าสิ่งที่ต้องอาศัยระยะเวลาจึงจะสำเร็จต่ำเกินไปด้วย

5. พวกเขากล้าเผชิญหน้ากับความกลัว

เหล่าผู้นำรู้ว่าในการเดินทางไปสู่เป้าหมาย พวกเขาต่างก็ต้องพบเจอกับความกลัว และความสับสนในตนเองไม่มากก็น้อย แต่พวกเขาก็จะยังคงเดินหน้าต่อไปแม้บางครั้ง

จะ รู้ สึ ก แ ย่ การกล้าปะทะกับความกลัว และความไม่แน่นอนนี้เองคือสิ่งที่ทำให้พวกเขาโดดเด่นออกมาจากคนอื่นๆ

6. พวกเขาไม่ยอมรับในความเชื่อเดิมๆ

ผู้นำที่แข็งแกร่งมีความมั่นใจพอที่จะท้าทายความเชื่อและอคติของตนเองและคนรอบข้าง พวกเขาคิดด้วยตนเอง และมักไม่ยอมทำตามคนอื่น (ไม่ได้แปลว่าไม่รับฟัง

ความคิดเห็นของคนอื่นนะ)ทั้งยังรู้ดีว่าอคติและความคิดความเชื่อต่างๆ ในวันนี้ อาจก่อให้เกิดผลเสีย รุ น แ ร ง ตามมาในอนาคต

7. พวกเขามองการณ์ไกล

สุดยอดผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จจะไม่หยุดที่การใช้ชีวิตไปวันๆ พวกเขาวางแผน ร ะ ย ะ ย า ว และนึกภาพในอนาคตของ ตนเองและธุรกิจอยู่เสมอๆ พวกเขารู้ว่า

ก้าวเล็กๆ ในวันนี้จะนำมาซึ่งสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในวันหน้านอกจากนั้น พวกเขายังรู้วิธีรับผิดชอบต่อภาระเร่งด่วนตรงหน้า พร้อมทั้งรักษาอนาคตที่วางไว้ได้อย่างสมดุลกัน ถ้าคุณ

บอกได้ว่าพฤติกรรมและคุณสมบัติใดบ้าง ที่สร้างผู้นำที่ยอดเยี่ยมได้ คุณก็จะสามารถนำมันมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของคุณได้ค่อยๆ ฝึกทำไปทีละข้อ และฝึก

สังเกตดูว่าผู้ที่ประสบความสำเร็จแสดงพฤติกรรมเหล่านี้ออกมาจริงไหม?

8. พวกเขาเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตนเอง

บริษัทสตาร์ทอัพ คือการรวมตัวกันของคนที่เชื่อมันในเป้าหมายที่ยังไม่เคยมีใครทำมาก่อนผู้นำที่ยิ่งใหญ่และเข้าใจวิสัยทัศน์ของตนเองเป็นอย่างดี และสามารถ

ปลูกฝังความเชื่อที่แข็งแกร่งพอจะ ก ร ะ ตุ้ น ให้ผู้อื่นเข้าร่วมภารกิจด้วย

ขอขอบคุณ I n c – a s e a n

Load More Related Articles
Load More By admin2
Load More In ชีวิต

Check Also

วิธีเปลี่ยนตัวเองให้ “ใช้เงินเป็น” ไม่ขัดสน มีเงินให้เก็บ

เรื่องเงินเป็นสิ่งสำคัญ ในการใช้ชีวิตเพราะทุกอย่างมีราคาของมัน แต่หลายคนก็ มีปัญหาเรื่องนี…