Home ความรู้ อยากเลื่อนตำแหน่ง อัพเกรดเงินเดือน คุณต้องมี 5 สิ่งนี้

อยากเลื่อนตำแหน่ง อัพเกรดเงินเดือน คุณต้องมี 5 สิ่งนี้

0
37

เคยสงสัยกันมั้ย ว่าทำไมพนักงานบางคนประสบความสำเร็จ ได้รับความไว้วางใจ ได้รับการเลื่อนตำแหน่งและปรับเงินเดือนขึ้น ที่มาของความสำเร็จนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุงาน หรือ

ความสามารถเพียงอย่างเดียว แต่ต้องประกอบไปด้วยปัจจัยต่างๆ เหล่านี้

1. มีความสามารถต้องโดดเด่น

มั่นใจในตัวเองแค่เพียงอย่างเดียว อาจไม่พอในยุคนี้ เพราะการทำงานนั้นต้องมีความเชี่ยวชาญในสายงาน ที่รับผิดชอบจริงๆ รวมถึงต้องมีความรู้รอบด้าน และนำความรู้

ความสามารถต่างๆ ที่มีมาช่วยพัฒนาองค์กรคนที่มีคุณสมบัติตามข้อนี้ ก็จะถูกพิจารณาเป็นตัวเลือกแรกๆ ในการเลื่อนตำแหน่ง เพราะเป็นเหมือนความหวังขององค์กร

หัวหน้างานจะจับตามองและคาดหวังกับคนประเภทนี้สูง

2. เป็นผู้นำที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

การเลื่อนตำแหน่ง หมายถึง การมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ที่มากขึ้น ทำให้คนที่มีความเป็นผู้นำสูงมีโอกาสได้ เลื่อนขั้นเร็วกว่าดังนั้นถ้าอยากเลื่อนตำแหน่ง ต้องกล้าคิด กล้าทำ

กล้าตัดสินใจก้าวให้ทัน และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน

3. ขยันและทุ่มเท

พรสวรรค์บางครั้งก็ไม่สู้พรแสวง ความสำเร็จ จะไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลย ถ้าไร้ซึ่งความมุ่งมั่น ขยันและทุ่มเท จึงทำให้ใครที่สามารถแสดงออกมาให้คนอื่นเห็นถึงความขยัน และ

ทุ่มเทให้กับงานได้ก็มีโอกาสที่จะได้รับการเลื่อนตำแหน่ง ในเร็ววัน คนที่ขยันจะคิดถึงเพียงความสำเร็จอย่างเดียว ทำให้เขาตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่และทุ่มเททุกอย่างเพื่อให้งานออกมาดีที่สุด

4. มองโลกในแง่ดี

การทำงานทุกอย่างย่อมต้องมีความผิดพลาดผ่าน เข้ามาให้เราได้เรียนรู้ ซึ่งวิธีการรับมือของแต่ละคนก็แตกต่างกันออกไป แต่คนประเภทนี้ จะสามารถผ่านพ้นปัญหาพร้อมกับ

ได้อะไรติดไม้ติดมือกลับมาเสมอเพราะการมองโลกในแง่ดี จะทำให้เรามองข้ามความย ากลำบากหรือการโทษตัวเองไป โดยหันมาโฟกัสกับปัจจุบันและอนาคต

ซึ่งคุณสมบัตินี้จะทำให้ผู้คนรอบตัวรู้สึกมีพลั งใจ และพร้อมจะเดินหน้าต่อไป

5.เป็นตัวอย่างที่ดีให้ทุกคน

การกระทำนั้น ชัดเจนกว่า คำพูดเสมอ การที่มีอายุงานมากกว่า ก็ใช่ว่าจะได้เลื่อนตำแหน่งก่อนเสมอไป คุณสมบัติที่ทุกองค์กรมองหาก็คือเรื่องของการเป็นแบบอย่างที่ดี

ให้กับเพื่อนร่วมงาน ความช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน สามารถทำตามเป้าหมายที่ตั้งไว้สำเร็จและเคารพกฎกติกาของบริษัทคนประเภทนี้จะเป็นตัวกระตุ้ นอย่างดีให้คนรอบข้าง

ทำตามและเคารพ การทำงานที่มี Work-Life Balance ที่ดี จะทำให้ชีวิตส่วนตัวและ ชีวิตการทำงาน ดำเนินไปอย่างลงตัว ส่วนหนึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพ

การทำงาน ทำให้ผลลัพธ์ออกมาดีขึ้น ถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงานอย่างหนึ่งเพราะจะช่วยกระตุ้ นให้คนรอบข้างพย าย ามทำตามและนอกจากจะส่งผลดีกับตัวเอง

ยังส่งผลดีต่อองค์กร จนนำไปสู่การได้รับการเลื่อนตำแหน่งในที่สุด

ทั้ง 5 คุณสมบัตินี้ เป็นสิ่งที่สามารถฝึกฝน และเรียนรู้กันได้ ซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่เราค่อย ๆ ปรับ ค่อย ๆ แก้ไข ทำตัวเองให้พร้อมอยู่เสมอ และแสดงคุณสมบัติเหล่านี้

ให้คนอื่นเห็นได้ เมื่อนั้นการเลื่อนตำแหน่งครั้งต่อไป ต้องมีชื่อเรารวมอยู่ด้วยแน่นอน

ขอขอบคุณ f w d.c o.t h

Load More Related Articles
Load More By admin2
Load More In ความรู้

Check Also

วิธีเปลี่ยนตัวเองให้ “ใช้เงินเป็น” ไม่ขัดสน มีเงินให้เก็บ

เรื่องเงินเป็นสิ่งสำคัญ ในการใช้ชีวิตเพราะทุกอย่างมีราคาของมัน แต่หลายคนก็ มีปัญหาเรื่องนี…