Home ความรู้ อยากให้พนักงานเรียนรู้ได้เร็ว ต้องทำตามนี้!!

อยากให้พนักงานเรียนรู้ได้เร็ว ต้องทำตามนี้!!

0
7

เชื่อว่าทุกองค์กรนั้นคาดหวังให้พนักงานได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ด้วยหลายเหตุผล

เช่น ให้พนักงานนำมาใช้ในการทำงานได้ เพื่อพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ หรือ

อย่างน้อยก็เพื่อเป็นทักษะในชีวิตของพนักงานเองในฐานะที่เราเป็นผู้นำหรือคนที่

วางแผนให้กับพนักงาน นอกจากจะบอกให้พวกเขาเรียนรู้แล้ว ก็ควรเสริมเทคนิคต่างๆ

เข้าไปเพื่อให้พวกเขาเรียนรู้ได้ไวขึ้น วันนี้มีเทคนิคที่น่าสนใจมาฝากกัน

1.Brain Warm-Up (ว อ ร์ ม อั พ ส ม อ ง)

ก่อนที่จะให้พนักงานเริ่มเรียนรู้อะไร หากมีโอกาสลองให้พวกเขา ว อ ร์ ม ส ม อ ง กั น ก่ อ น

ไม่ต่างกับการวอร์ม ร่ า ง ก า ย ก่อนที่จะออกกำลัง ก า ร ว อ ร์ ม ส ม อ ง จ ะ ช่ ว ย ใ ห้ ส ม อ ง นั้น

จดจำได้มากขึ้น ตัวอย่างกิจกรรมง่ายๆ เช่น การท่อง A-Z แบบถอยหลัง

2.สร้างสภาพแวดล้อมให้อยากเรียนรู้

สถานที่ เวลา รางวัล แรงจูงใจ สภาพแวดล้อมโดยรวมต้องเหมาะกับการเรียน และ

ให้พนักงานรู้สึกว่าทุกอย่างนั้นน่าสนใจและพร้อมจะสละเวลาในชีวิตเพื่อเรียนรู้มัน

3.ให้ลองทำจริง

สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น สิบตาเห็นก็คงไม่เท่าหนึ่งการลงมือทำ การได้ส่งเสริม

ให้พวกเขานำสิ่งที่เรียนรู้มาใช้จริง จะทำให้ ส ม อ ง จ ด จำ ได้มากขึ้นและ

สามารถนำไปสอนคนอื่นต่อได้

4.สามารถใช้ในชีวิตจริงได้

หากตัวผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ พวกเขาจะรู้สึกว่ามันมีประโยชน์และ

เกิดความชอบที่จะเรียนรู้และเกิดความจำในทักษะสกิลนั้นๆได้ดีกว่าทักษะอื่นๆ

5.ไม่ต้องยัดเยียดรางวัล

รางวัล คือสิ่งที่ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมให้อยากเรียนตามที่กล่าวไป แต่อย่าเร่งรีบ

ที่จะยัดเยียดรางวัลให้ เช่น รีบเรียนให้ทันภายในอาทิตย์นี้รับรางวัลไปเลย ก า ร วิ จั ย ชี้ ว่ า

การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพที่ดีคือ การเรียนไปแล้วเว้นระยะสักพักแล้วกลับมาทบทวน

เพราะฉะนั้นควรให้เวลากับทุกการเรียนรู้

การเรียนรู้นั้นสามารถเกิดได้ในทุกช่วงของชีวิต นอกจากเทคนิคที่กล่าวมาแล้ว

สำคัญที่สุดคือทุกคนต้องมี Growth Mindset หรือความเชื่อว่าความสามารถนั้น

เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาผ่านการเรียนรู้

ขอขอบคุณ sanook

Load More Related Articles
Load More By admin2
Load More In ความรู้

Check Also

วิธีเปลี่ยนตัวเองให้ “ใช้เงินเป็น” ไม่ขัดสน มีเงินให้เก็บ

เรื่องเงินเป็นสิ่งสำคัญ ในการใช้ชีวิตเพราะทุกอย่างมีราคาของมัน แต่หลายคนก็ มีปัญหาเรื่องนี…