Home เตือนใจ อ่านเตือนใจดีมาก น้ำนิ่งไหลลึก น้ำลึกไร้เสียง

อ่านเตือนใจดีมาก น้ำนิ่งไหลลึก น้ำลึกไร้เสียง

0
20

วันนี้เรามีบทความดีๆ มาให้ อ่ านกับ น้ำนิ่งไหลลึก น้ำลึกไร้เสียงอย ากรู้ว่าเกี่ยวกับอะไรไปดูกันเลยค่ะ

เรื่องมีอยู่ว่าพ่อชวนลูกออกไปเดินเล่น ยังชายป่าพอถึงทางโค้ง พ่อหยุดเดินแล้วถามลูกว่านอกจากเสียง

นกร้องแล้วลูกได้ยินเสียงอะไรอีก ลูกหยุดเดินแล้ว เ งี่ ย หูฟังก่อนจะตอบว่านอกจากเสียงนกร้องแล้ว

ยังมีเสียงรถม้าวิ่งอยู่พ่อบอกว่าถูกต้องแล้ว และนั่นเป็นรถม้าที่ไม่ได้บรรทุก อะไรลูกแปลกใจจึงถามพ่อว่า

รู้ได้ไงว่านั่นเป็นรถม้าเปล่าพ่อตอบว่า ฟังจากเสียงก็จะรู้ว่า เป็นรถเปล่าเพราะรถม้ายิ่งว่างเปล่าเสียงก็จะ

ยิ่งดัง พอเด็กน้อยโตขึ้นทุกครั้ง ที่เจอคนที่ชอบคุยโม้โอ้อ ว ด พูดจาโอหังชอบตั ดบทคนอื่นถือตนเป็นใหญ่

ไม่มีใครอยู่ในสายตาดู ห มิ่ น คนอื่น เขามักจะมีความรู้สึกเหมือนพ่อมายืนกระซิบอยู่ข้างหูว่ารถม้ายิ่งว่างเปล่า

เสียงก็จะยิ่งดังคนที่มีความเชี่ยวชาญในการเดินข้ามห้วย น้ำลำธาร ก่อนที่จะลุยลงน้ำ เขามักหยิบก้อนหิน

ขึ้นมาก้อนหนึ่งแล้วปาไปกลางน้ำ เพื่อเป็นการคาดคะเนความลึกของน้ำ ละอองน้ำยิ่งกระจายสูงขึ้นเท่าไหร่

น้ำในลำธารก็จะยิ่งตื้นเท่านั้นในทางตรงกันข้าม ถ้าละอองน้ำกระเซ็นขึ้นมายิ่งน้อยฉันใด แล้วยังบวกกับ

กระแสน้ำที่ไหลเงียบสนิท พึงสังวรได้เลยว่าน้ำจะยิ่งลึกมากขึ้นฉันนั้นจำไว้ น้ำนิ่งไหลลึก น้ำลึกไร้เสียง

รถม้ายิ่งว่างเปล่า เสียงก็จะยิ่งดังคนมีดีแต่ไม่ทำตัวให้โด่ดเด่น ไม่โอ้อวดบารมี ไม่พูดจาข่มเขานั่นน่าจะ

เป็นวิถีของคนจริงหากนำ เอาหลักการเหล่านี้มาเปรียบเปรยกับบุคคลที่เราพบเจอจะสังเกตุได้ว่า คนใจเย็น

เวลาสนทนากับคนอื่นมักจะสามารถหลีกเลี่ ย ง การขัดแ ย้ ง กับคู่สนทนา และยังสามารถซึมซับรับรู้

ถึงความคิดเห็นของคนอื่นแทนที่จะดันทุรังเอาแต่ยั ดเ ยี ย ด ความคิดเห็นตนเป็นใหญ่อยู่ฝ่ายเดียวคนที่

ก้าวเดินด้วยความใจร้อนมักมองไม่เห็นต ะ ปู บนพื้นฉันใด คนที่เต็มไปด้วยความ วิ ต ก กังวลก็ไม่รู้จัก

รสชาติของวันชื่นคืนสุขฉันนั้น ปฐพีนี้ไม่มีไรใหญ่เกินมหาสมุทร แต่เหนือสุดกว้างใหญ่กว่าคือเวหาแม้นเวหา

จะยิ่งใหญ่ครอบจักรวาล แต่ยังกว้างสู้จิตมนุษย์มิได้เอย

ขอบคุณที่มา ขจรศักดิ์

Load More Related Articles
Load More By Chookde
Load More In เตือนใจ

Check Also

10 วิธีเป็น “ที่รัก” ของคนรอบข้าง ทำได้ง่ายๆ ไม่ยาก

ไม่ว่าจะเป็นหญิง หรือชาย ทุกคนก็ล้วนอย ากจะเป็นที่รักของคนรอบข้างตัวคุณด้วยกันทั้งนั้น อย …