Home ความรู้ (อ่ านแล้วได้กำลังใจ) เรามักจะมีคุณค่าในแบบของเรา

(อ่ านแล้วได้กำลังใจ) เรามักจะมีคุณค่าในแบบของเรา

0
25

เมื่อชีวิตต้อง พบกับความผิดหวัง แพ้พ่ ายเสียใจการมีใครสักคน ให้อ้อมกอดอันอบอุ่นนับเป็นเรื่องสุดวิเศษ…

ซึ่งเราก็ไม่ได้บอกว่า อ้อมกอดจากคนพิเศษ ไม่สำคัญเพียงแค่อย ากกระตุ้ นเตื อ นไม่ให้หลงลืมไปว่า

แท้จริงแล้วคุณ ยังมีอ้อมกอด อันแสนอบอุ่นที่เข้าใจคุณที่สุดอยู่ใกล้ตัว…มันคือ “อ้อมกอดของตัวเอง”

ในวันที่รู้สึกเหงา รู้สึกแ ย่หรือทำเรื่องผิดพ ล าดในชีวิต ก่อนที่จะมองหาอ้อมกอดจากใครลองหันมา

ให้พลั งใจกับตัวเอง ด้วยการกอดตัวเองบอกตัวเองว่าคนเรา ย่อมมีทั้งข้อดีและข้อเสียมนุ ษย์ทุกคนทำ

ผิดพล าดได้เป็นเรื่องธรรมดา จำไว้ว่าผู้ที่สามารถลดความทุ กข์และเพิ่มความสุขให้กับตัวเราได้อย่ าง

แท้จริงและยั่งยืนก็คือ ‘ตัวของเราเอง’ เพราะต่อให้มีคนมาคอยกอด คอยให้กำลังใจมากเท่าไหร่แต่

หากใจคุณยังท้ อแ ท้ยังสร้างความเข้มแข็ง ให้ตัวเองไม่ได้เมื่อคนที่มาอยู่ให้กำลังใจ กลับไปคุณก็กลับ

มาโ ศ กเศ ร้ าเสียใจอีกอยู่ดี แต่พลั งใจอันเข้มแข็งที่คุณสร้างได้เอง ต่างหากที่จะอยู่กับคุณตลอดทุก

ลมห ายใจและหากอย ากให้อ้อมกอดตัวเอง เป็นอ้อมกอดที่เข้มแข็งสร้างพลั งบวกให้กับชีวิตได้ดีก็ต้อง

หมั่นสร้างพลั งใจตัวเอง ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธีและเราขอนำมาบอกต่อดังนี้รักในความเป็นตัวเอง…บอก

กับตัวเองว่าคนเรา ย่อมมีข้อเสียด้วยกันทั้งนั้นเช่นเดียวกับตัวเราถึงจะมีข้อด้อยบ้ า งแต่เรายังมี ดีในตัวเอง

เสมอถึงจะทำผิดพล าดไปบ้ า ง ก็ไม่เห็นเป็นไรขอแค่ตั้งใจทำทุกวันให้ดีที่สุดก็พอทบทวนเรื่องดีๆที่ผ่านมา..

หากเจอเรื่องราวผิดหวัง จนมองไม่เห็นสิ่งดีๆ ในชีวิตตัวเองให้ลองมอง ย้อนคิดถึงเรื่องราวดีๆหรือความสำเร็จ

ในชีวิตที่ผ่านมามันจะช่วยปลุก พ ลั งความมั่นใจและต อ กย้ำกับตัวเองได้ว่า “คุณมี ดีคุณก็ประสบความ

สำเร็จในชีวิตได้เหมือนกัน” มองโลกในแง่ดีเข้าไว้..การคิดถึงเรื่องต่างๆ ในแ ง่ดีจะทำให้จิตใจมีพลั งหัวใจ

เบิกบานมีความสุขอยู่เสมอ และตามกฎแห่งการดึงดูดบอกไว้ว่า “สิ่งต่างๆจะดึงดูดสิ่งที่เหมือนกัน” ดังนั้น

หากคิดดีทำดีเสียอย่ างคนดีๆ เรื่องดีๆจะถูกดึงดูด เข้ามาหาคุณอย่ างแน่นอน

19 ข้อคิดให้กำลังใจตัวเอง

1. อย่ ากลัวการเริ่มต้นใหม่ และอย่ าแ คร์สายตาใคร ตร าบใดที่เรายังหา ยใจด้วยจ มู กของเราเอง

2. คนอื่นไม่ให้โอกาส เรายังไม่น่าเศ ร้ า เท่ากับเราไม่ให้โอกาสตัวเอง

3. กระจกไม่เคยดูถูกใคร มีแต่คนที่ไม่มั่นใจที่ดูถูกตัวเอง

4. คนฉลาดไม่ใช่ผู้ที่ชนะการโต้แ ย้ ง แต่คนฉลาด คือผู้ที่ออกห่างจากการโต้แ ย้ งตั้งแต่เริ่มต้น

5. คนที่ใช้ชีวิตคุ้มค่า คือคนที่ได้ทำในสิ่งที่อย ากทำ ไม่ใช่เพราะได้ทำในสิ่งที่คนอื่นอย ากให้ทำ

6. อย่ าเป็นคนเก่งที่แ ล้ งน้ำใจ แต่จงเป็นคนธรรมดาทั่วไป ที่มีน้ำใจและไม่เห็นแ ก่ตัว

7. มองปัญหาให้เหมือนกับเม็ดทราย ถึงจะเยอะมากมายแต่ เม็ดทรายก็เล็กนิดเดียว

8. ใครจะดูถูกเราก็ปล่อยให้เค้าดูถูกไป แต่จงท่องให้ขึ้นใจว่าเราจะไม่ดูถูกตัวเอง

9. ไม่มีใครเกิดมาไ ร้ค่า แม้แต่คนโ ง่ที่สุดยังฉลาด

ในบางเรื่องและคนฉลาดที่สุด ก็ยังโ ง่ในหลายเรื่อง ..

10. ไม่มีอะไรเสียเวลา ไปมากกว่าการคิด ที่จะย้อนกลับไปแก้ไขอดีต

11. ไม่เคยมีอะไรช้าเกินไป ที่จะทำใหสิ่งที่ตนฝัน ..

12. คนที่ไม่เคยหิวย่อม ไม่ซาบซึ้งรสของความอิ่ม

13. ความสำเร็จที่ผ่านความล้ ม เ ห ล ว ย่อมหอมหวานกว่าเดิม ..

14. อั น ต ร า ยที่สุดของชีวิต คนเราคือการคาดหวังอย่ ายอมแพ้ ถ้ายังไม่ได้พย าย ามอย่ าง

เต็มที่ เหตุผลขอคนๆหนึ่ง อาจไม่ใช่เหตุผลของคนอีกคนนึง ถ้าคุณไม่ลองก้าวคุณจะไม่มีทางรู้เลยว่า

ทางข้างหน้าเป็นอย่ างไร

15. ปัญหาทุกอย่ าง ล้วนอยู่ที่ตัวเราทั้งสิ้ นยินดี กับสิ่งที่ได้มาและยอมรับกับสิ่งที่เสียไป

16. หลังพ ายุผ่านไป ฟ้ าย่อมสดใสเสมอ

17. มีแต่วันนี้ที่มีค่า ไม่มีวันหน้าวันหลัง

18.คนเราไม่ต้องเก่งไปทุกอย่ าง แต่จงสนุกกับงานทุกชิ้นที่ได้ทำ

19. หัวใจของการเดินทางไม่ได้ อยู่ที่จุดหมายหากอยู่ที่ประสบการณ์ สองข้างทางมากกว่า

ขอบคุณที่มา s m i l e r o y y i m

Load More Related Articles
Load More By Chookde
Load More In ความรู้

Check Also

10 วิธีเป็น “ที่รัก” ของคนรอบข้าง ทำได้ง่ายๆ ไม่ยาก

ไม่ว่าจะเป็นหญิง หรือชาย ทุกคนก็ล้วนอย ากจะเป็นที่รักของคนรอบข้างตัวคุณด้วยกันทั้งนั้น อย …