Home ความรู้ เงินเดือนออกแล้วให้ทำตามนี้ แล้วจะมีเงินเก็บ

เงินเดือนออกแล้วให้ทำตามนี้ แล้วจะมีเงินเก็บ

0
7

เงินเดือน คือ สุดยอดความหวังของของเหล่ามนุษย์เงินเดือนเลยก็ว่าได้ แต่หากไม่ดูแล

เงินเดือนให้ดีก็อาจจะต้อง เ ค รี ย ด ภายในไม่กี่วันหลังจากเงินเดือนออก ดังนั้น

เราจึงมีคำแนะนำเกี่ยวกับ 5 ข้อที่ควรทำทันทีเมื่อ ได้รับเงินเดือน เพื่อที่จะได้มีเงินเก็บออมกัน

โดยไม่เดือดร้อนเงินส่วนอื่นๆ

1.แบ่งเงินออกเป็นส่วนต่างๆ

เมื่อได้รับเงินเดือนมาควรแบ่งเงินออกเป็นส่วนต่างๆ ทันที เช่น เก็บออม จ่ายหนี้

ใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นต้น การที่แบ่งเงินออกเป็นสัดส่วนก็เพื่อที่จะได้รู้ขอบเขต

การใช้จ่ายในแต่ละส่วนโดยที่ไม่เดือดร้อนเงินส่วนอื่นๆ และป้องกันกรณีเงินไม่พอใช้

ซึ่งอาจเป็นต้นเหตุที่ทำให้เราเข้าสู่วงจรหนี้สินก็เป็นได้

2.เก็บออมก่อนใช้จ่าย

ถือว่าเป็นสิ่งที่ควรทำทันที หรือเข้าใจง่ายๆ ก็คือ ออมก่อนจ่ายนั่นเอง เพื่อที่จะ

ได้มั่นใจว่าจะมีเงินเก็บออมในแต่ละเดือนอย่างแน่นอน เพราะหากเลือกที่จะใช้จ่าย

ก่อนการเก็บออมก็มักลงท้ายด้วยการมีเงินเหลือเก็บออมน้อยไป หรืออาจจะ

ไม่มีเงินเหลือที่จะเก็บออมเลย ดังนั้น การแยกเงินไปเก็บออมไว้ก่อนการใช้จ่าย

จึงเป็นการดีที่สุด หากเราอยากที่จะมีเงินเก็บออมอย่างแน่นอนในแต่ละเดือน

รวมถึงต้องใช้จ่ายเงินส่วนอื่นๆให้มีวินัยที่ดีด้วย

3.จ่ายหนี้

ควรแบ่งเงินสำหรับจ่ายหนี้ทันทีเมื่อได้รับเงินเดือนมา เพื่อจัดการหนี้ที่มีอยู่ให้หมดไป

ทั้งหนี้จาก บั ต ร เ ค ร ดิ ต การกู้ยืมเงิน หรือหนี้ส่วนอื่นๆ เพราะหากปล่อยไว้นานดอกเบี้ย

ของหนี้ที่มีอยู่ก็จะยิ่งเติบโตไปเรื่อยๆ แม้ว่าหนี้ของเราจะมากหากตั้งใจที่จะค่อยๆจ่ายคืนไปเรื่อยๆ

ไม่นานเราก็จะสามารถจัดการหนี้ที่มีอยู่ให้หมดไปได้ ขอแนะนำว่าอย่าได้หลบหนี

หรือไม่ยอมจ่ายคืนหนี้เลยเพราะผลที่ตามมาแต่ละอย่างนั้นล้วนไม่ใช่ผลดีต่อตัวของเรา

เช่น โดนฟ้องดอกเบี้ยมากมายจนทบต้น ไม่สามารถทำธุรกรรมการเงินกับทางสถาบัน

การเงินได้ ประวัติการเงินเสีย เป็นต้น

4.จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ

ค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าน้ำค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ต เป็นต้น เป็นค่าใช้จ่าย

ที่สำคัญในการใช้ชีวิตก็ว่าได้ ดังนั้น ควรแบ่งส่วนเงินสำหรับในส่วนนี้ออกมาทันที

ที่เราได้รับเงินเดือนเพื่อที่ลดโอกาสการค้างชำระจนเป็นเหตุให้เราอาจจะต้องเสีย

ค่าปรับในการจ่ายล่าช้านั่นเอง หรือ ซ้ำ ร้ า ย อาจโดนหยุดให้ บ ริ ก า ร ชั่ ว ค ร า ว

จนกว่าเราจะชำระค่าบริการจนครบจำนวนที่เราค้างไว้ก็เป็นได้

5.วางแผนการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

หลังแบ่งเงินเดือนออกเป็นส่วนต่างๆแล้ว ก็ต้องมีส่วนหนึ่งที่ไว้ใช้สำหรับใช้จ่าย

ในชีวิตประจำวันของเรา เงินส่วนนี้จะช่วยให้เราวางแผนใช้จ่ายให้ดีให้เพียงพอ

ต่อการใช้งานในแต่ละวันโดยอาจแบ่งแบบง่าย เช่น เอาจำนวนเงินที่มีอยู่หารด้วย

จำนวนวันในเดือนนั้นๆ เราก็จะรู้ว่าในแต่ละวันนั้นเรามีขอบเขตในการใช้จ่ายอยู่เท่าไหร่

ต่อไปก็คือเราต้องดูแลให้ใช้จ่ายไม่เกินจากที่เราหารไว้หรืออาจจะใช้อีกวิธีก็คือ

ตั้งงบประมาณการใช้จ่ายในแต่ละวันเอาไว้ แล้วนำไปคูณกับจำนวนวันทำงานของเรา

ในแต่ละเดือน ผลลัพธ์ที่ได้มาก็คือจำนวนเงินที่เราจะใช้ในส่วนของการไปทำงานแต่ละเดือน

นั่นเองแต่ส่วนนี้จะยังขาดค่าใช้จ่ายในส่วนของวัน เ ส า ร์ และอาทิตย์อยู่ ซึ่งถือว่าสำคัญมากๆ

เพราะส่วนใหญ่จะใช้จ่ายในวัน เ ส า ร์ และอาทิตย์เพื่อพักผ่อนกัน หากเราไม่คำนวณเงินส่วนนี้

ไว้ให้ดีก็อาจจะเกิดการใช้เงินเกินจากที่แบ่งส่วนไว้ก็ได้ ซึ่งขอให้ระวังส่วนนี้ให้ดีด้วย

ที่มา : s a n o o k

Load More Related Articles
Load More By admin2
Load More In ความรู้

Check Also

วิธีเปลี่ยนตัวเองให้ “ใช้เงินเป็น” ไม่ขัดสน มีเงินให้เก็บ

เรื่องเงินเป็นสิ่งสำคัญ ในการใช้ชีวิตเพราะทุกอย่างมีราคาของมัน แต่หลายคนก็ มีปัญหาเรื่องนี…