Home ความรู้ เช็คตัวเองให้ดีก่อนลาออก ว่าตัวเองมีเงินพอไหม ในช่วงว่างงาน

เช็คตัวเองให้ดีก่อนลาออก ว่าตัวเองมีเงินพอไหม ในช่วงว่างงาน

0
23

การเบื่องานไม่ใช่เรื่องผิด แต่การลาออกโดยไม่คิดเรื่องเงินถือว่าเป็นเรื่องผิดมหันต์ นอกจากเรื่องที่คุณต้องมีเงินสำรองสำหรับค่าใช้จ่ายของคุณอย่างน้อย 6 เดือน และ

ลดภาระที่ไม่จำเป็น ก็ยังมีเงินที่เป็นสิทธิที่คุณควรได้ หรือ สิทธิ์บางอย่างที่คุณไม่ควรเสีย หรือเรื่องการเงินที่ต้องทำเพื่อสำรองชีวิตที่ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อไปไปดูกันเลย

1. เงินจากประกันสังคม

เงินที่ใครหลายคนจ่ายเสมอทุกเดือน แต่อาจจะไม่ค่อยได้ใช้สิทธิ์เท่าไหร่นัก จะมีประโยชน์กับคุณเมื่อคุณลาออกเช่นกัน เพราะนอกจากจะมีเงินเดือนให้เป็นระยะเวลา

สามเดือนแล้ว ผู้ประกันตนที่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน แต่ต้องไม่มีความผิด ต า ม ก ฎ ห ม า ย สามารถใช้สิทธิประกันสังคมต่อได้อีก 6 เดือน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายได้ 4 กรณี

คือ ก ร ณี เ จ็ บ ป่ ว ย หรือ ป ร ะ ส บ อั น ต ร า ย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพและ ก ร ณี เ สี ย ชี วิ ต และหากเราจ่ายเงินสมทบประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน

ภายใน 15 เดือนก่อนว่างงาน เราก็จะได้รับเงินกรณีถูกเลิกจ้าง ได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 180 วัน ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย เช่น

ผู้ประกันตนมีเงินเดือนเฉลี่ย 10,000 บาท จะได้รับเดือนละ 5,000กรณีลาออก/สิ้นสุดสัญญาจ้าง ได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 90 วัน ในอัตราร้อยละ 30

ของค่าจ้างเฉลี่ย เช่น ผู้ประกันตนมีเงินเดือนเฉลี่ย 10,000 บาท จะได้รับเดือนละ 3,000 บาท ลูกจ้างต้องไปขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานที่สำนักงานจัดหางานของรัฐหรือทางเว็บไซต์

ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ว่างงานและทำตามขั้นตอนที่ประกันสังคมกำหนด งานนี้คือสิทธิ์ที่เราจะได้

2. ไม่ควรถอนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เพราะจะเสียภาษี โดยคุณต้องจัดการกับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีช่องทางแนะนำ 2 ทางเลือกคือคงเงินสำรองเลี้ยงชีพไว้ในกองทุน หากลาออกจากงาน

ก่อนอายุ 55 ปีควรทำอย่างไร คุณควรคงเงินสำรองเลี้ยงชีพไว้ในกองทุน ไม่ต้อง ซื้ อ หน่วยเพิ่ม โดยจ่ายแค่ค่าธรรมเนียมรายปีเพื่อรักษากองทุนเอาไว้ เพื่อไม่ต้องเสียภาษี

เงินได้ โ อ น ก อ ง ทุ น สำรองเลี้ยงชีพไป RMF แต่ต้องเป็นสมาชิกกองทุนไม่น้อยกว่า 5 ปี เพื่อรอจนครบอายุ 55 ปี เพื่อรักษาประโยชน์ในการได้รับการยกเว้นภาษี เพราะ

เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะได้รับการยกเว้นภาษีทั้งจำนวน ก็ต่อเมื่อสมาชิกออกจากงานโดยมี อายุ 55 ปีบริบูรณ์ และเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่น้อยกว่า 5 ปี

3. รีบทำบัตรเครดิตที่มีสิทธิ ประโยชน์ที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ของคุณ

เพราะเมื่อว่างงานหรือออกมาเป็นฟรีแลนซ์ การทำบัตรเครดิตอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนตอนที่คุณเป็นพนักงานเงินเดือนประจำ เพราะฉะนั้นเลือกทำบัตรที่มีสิทธิ์ประโยชน์ดี ๆ

ไว้สักใบก่อนตัดสินใจลาออกเพื่อไว้ใช้ ใ น ย า ม จำ เ ป็ น ตั้งสติก่อนตัดสินใจ ถามตัวเองถ้าหากอยากลาออกจริง ๆ ก็ควรมีความพร้อม และความรู้เพื่อจะได้รับสิทธิ์ที่ เราควรได้เต็ม ๆ

ขอขอบคุณ sanook

Load More Related Articles
Load More By admin2
Load More In ความรู้

Check Also

วิธีเปลี่ยนตัวเองให้ “ใช้เงินเป็น” ไม่ขัดสน มีเงินให้เก็บ

เรื่องเงินเป็นสิ่งสำคัญ ในการใช้ชีวิตเพราะทุกอย่างมีราคาของมัน แต่หลายคนก็ มีปัญหาเรื่องนี…