Home เตือนใจ เลิกยัดเยียดสิ่งนี้ให้คนอื่นเพียงแค่ “เราคิดว่าดี” (อ่านเตือนสติตนเอง)

เลิกยัดเยียดสิ่งนี้ให้คนอื่นเพียงแค่ “เราคิดว่าดี” (อ่านเตือนสติตนเอง)

0
61

คนไม่รู้เรื่อง ถึงเราจะพูดจนต า ย เขาก็ไม่เข้าใจ คนที่คิดไม่ได้ ถึงเราจะพูดจนต า ย เขาก็ไม่รู้เรื่อง

เรายิ่งพูดก็ยิ่งมีเรื่อง เรายิ่งพูดเขาก็ยิ่งไม่พอใจยิ่งอึดอัดรำค า ญ ยิ่งโกรธเกลี ย ด เราปล่อยให้เขา

เป็นไปตามก ร ร ม ที่เขาเคยทำไว้เถิดความเดือ ด ร้ อ น ความฉิ บ ห า ย ที่เขาได้รับคือ ”ประสบการณ์”

ที่จะสอนเขาเองถ้าเขาไม่เจอเอง เขาไม่เดือ ด ร้ อ น เขาไม่ฉิบหายถึงเราจะบอกเขายังไงเขาก็ไม่มีวันเข้าใจ

เราอย่ ายั ด เยี ย ด สิ่งที่เราคิดว่าดีให้แก่คนที่ไม่ต้องการ เพราะนั่นคือการสร้างความไม่พอใจให้แก่เขา

อย่ า ลืมว่าก ร ร มใคร ก็เป็นของคนนั้น อย่ า ยึดมั่นและจับตาดูผู้อื่น…หลวงพ่อช า สุภัทโธการ

ยั ด เยี ย ดเนื้อที่แสนนุ่มอร่อยให้แก่ค ว า ย การยั ดเยี ย ดผลไม้ที่หอมหวานให้แก่ เสือการยั ดเยีย ด

สิ่งที่เราคิดว่าดีให้แก่คนที่ไม่ต้องการมัน เป็นการกระทำของคนโ ง่ เป็นนิสัยของคนที่ไม่เชื่อกฎแห่งก ร ร ม

(เชื่อแต่ปาก) คำว่า “หวังดี” คำว่า “เป็นห่วง” มันเป็นคำข้ออ้างของเราที่อย ากจะเปลี่ยนพฤติก ร ร มของเขา

ให้ได้ดั่งใจเราใช่ไหม?ใครมีก ร ร มแบบไหน เขาย่อมเป็นแบบนั้นถ้าการสอน การบ่นการด่า มันเปลี่ยนชะตา

ก ร ร มของคนอื่นได้คงไม่มีลูกหลานใครติ ด ย า ติด เก ม ส์ ก้า วร้ า ว และเสี ย คนจริงไหม?เคยคิดบ้างไหม

ทำไมพี่น้องของเราถึงมีนิสัย สั น ด า น ไม่เหมือนกัน ทั้งๆ ที่พ่อแม่ก็สอนให้เป็นคนดีเหมือนๆ กัน?

เราดีแต่จัดการคนอื่นให้เป็นดั่งที่เราคิด แต่ไม่เคยจัดการกับความคิดของตนใช่ไหม? เราฝึกตน สอนตนไม่ได้

เราไปสอนคนอื่นทำไม? เราควบคุมอารมณ์ของตนไม่ได้เราไปคว บ คุ ม คนอื่นทำไม? เรายังจัดการตัวเองไม่ได้

เราไปจัดการคนอื่นทำไม?ถ้าเราต า ย เขาก็อยู่กันได้ เราหัดปล่อยวางบ้างได้ไหม?เราจะให้แตกแยกก่อนใช่ไหม

เราถึงจะหยุดจัดการคนอื่น? “อนาคตของเรา เรายังไม่รู้ว่าจะเป็นแบบไหน เราห่วงอนาคตของคนอื่นทำไม”

ขอบคุณที่มา bitcoretech

Load More Related Articles
Load More By Chookde
Load More In เตือนใจ

Check Also

10 วิธีเป็น “ที่รัก” ของคนรอบข้าง ทำได้ง่ายๆ ไม่ยาก

ไม่ว่าจะเป็นหญิง หรือชาย ทุกคนก็ล้วนอย ากจะเป็นที่รักของคนรอบข้างตัวคุณด้วยกันทั้งนั้น อย …