Home ความรู้ เวลาท้อใจเมื่อใด ให้จำ 6 ข้อนี้ไว้นะ

เวลาท้อใจเมื่อใด ให้จำ 6 ข้อนี้ไว้นะ

0
34

ย ามเรายังเล็กพึ่งพาพ่อแม่เรียกว่าได้รับการเลี้ยงดูย า มโตยังพึ่งพาพ่อแม่เรียกว่า ชาวเกาะ พึ่งพาตัวเองได้

จึงชื่อว่าเป็นผู้ใหญ่พึ่งพาตัวเองได้จึงยิ้มได้อย่ างภูมิใจทรัพย์สินไม่มากรู้จักหาไม่มีบ้าน ไม่มีรถรู้จักสร้างเหนื่อย

แล้วท้อแล้ว รู้จักลืมทุ ก ข์ แล้วร้องไห้แล้ว รู้จักปลอบตัวเองคนอื่นให้คุณได้ก็แค่ต้นกล้าลงมือปลูกเองจึงได้

รับร่มเงาย าม อั บ จ น อย่ ากล่าวโทษที่คนอื่นไม่อุ้มชู ย า ม วิ ก ฤ ติ อย่ า คั บ แ ค้ น ที่คนอื่น

ไม่ค้ำจุนหากคุณแข็งแกร่งปัญหาที่เจอก็คือ แรงส่งหากคุณกล้าหาญ วิ ก ฤ ติ ที่เจอก็คือโอกาสยึดในอัตตา

อาจนำพาให้ตนหลงทางยึดในผู้อื่น อาจทำให้หมดความ เป็นตัวของตัวเองมุมานะไว้นะพึ่งพาตัวเองได้ทุกสิ่ง

ย่อมเป็นของคุณเข้มแข็งไว้นะ พึ่งพาตัวเองได้แม้ไร้เสียงปรบมือจากผู้คน แต่ตัวคุณย่อมภูมิใจพึ่งพาตัวเองได้คือ

คนจริง การหัดให้ตัวเองได้ลองอยู่ตัวคนเดียวดูบ้าง จึงถือเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ว่าใครต่างก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือ

1. ไม่มีใครอยู่กับเราได้ตลอดไป ปฏิเสธไม่ได้ว่า เวลา มักพรากใครหลายๆ คนให้เดินออกไปจากชีวิตในแบบ

ที่เราเองก็ไม่ทันได้ตั้งตัวกันอยู่เสมอ จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ในบางที ความรู้สึกเคว้งคว้างทั้งหลายจะก่อตัวขึ้น

ภายในจิตใจ จนทำให้รับรู้ได้ถึงความอ่อนแอที่มีดังนั้น การใช้ชีวิตคนเดียวให้เป็น คือเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่ง

ที่คนเราจะต้องหัดเรียนรู้เอาไว้เพราะไม่ใช่ที่ว่า ทุกสิ่งบนโลกใบนี้จะสามารถคงอยู่ได้ตลอดไป ไม่เว้นแม้แต่ตัว

ของเราเองด้วยก็ตาม

2. เอาแน่เอานอนไม่ได้ กับใจของคนอื่นเพราะใจคนเรา สาม า ร ถ เปลี่ยนไปอย่ างเอาแน่เอานอนอะไร

ไม่ได้ในทุกวินาที และเราไม่มีทางที่จะรับรู้ได้เลยว่า เมื่อถึงจุดๆ หนึ่งของชีวิต ใครบ้างที่จะยังคงอยู่เคียง

ข้างกันไปตลอดการเตรียมพร้อมรับมือ กับความเปลี่ยนแปลงหลายๆ อย่ าง จึงอาจมีส่วนช่วยให้สิ่งที่ต้อง

เผชิญหน้านั้นไม่ใช่เรื่องย า กเกินรับมือไหว

3. ไม่ต้องเป็นภาระหรือ สร้างความเดือดร้อนให้กับใคร ในแง่ของความเป็นจริงคือ คนเราควรหัดใช้

ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเอง หรือช่วยเหลือตัวเองให้ได้อย่ างเต็มที่เ สี ย ก่อน และเมื่อไม่ไหว หรือคิดว่า

ทำไม่ได้แล้ว ค่อยหันหน้าไปพึ่งพา ความช่วยเหลือจากคนอื่นซึ่งการกระทำเช่นนี้ จะทำให้เรารู้สึกถึงได้

ถึงคุณค่าที่มีอยู่ในตัวเองมากยิ่งขึ้น เพราะการห ลี ก เ ลี่ ย ง เป็นตัวภาระหรือการสร้างปัญหาให้กับ

คนรอบข้างลดน้อยลง

4. ทำในสิ่งที่ต้องการ ได้อย่ างเต็มที่ การได้ทำอะไรด้วยตัวเองแค่เพียงคนเดียวมักจะทำให้เรารู้สึกได้

ถึงความเป็นอิสระ และสามารถใช้ชีวิต ในแบบที่ต้องการได้อย่ างเต็มที่ และไม่ต้องเป็นห่วงหรือเป็น

กังวลว่าใครจะรู้สึกอย่ างไร ถือเป็นการสร้างความสุขง่ายๆ ให้กับตัวเองได้อีกในอีกหนทางหนึ่งโดยที่

ไม่ต้องเดื อ ด ร้ อ น ใครอีกด้วย

5. เข้ ม แ ข็ ง มากขึ้น กว่าเดิมคนเราจะรู้สึกว่าตัวเองสามารถมีชีวิตอยู่ได้ดีและเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

ก็ต่อเมื่อได้ก้าว ผ่ า น อุ ปสรรค และปัญหาต่างๆ ไปด้วยตัวเองแค่เพียงลำพัง บางทีการอยู่ตัว

คนเดียวหรือใช้ชีวิตอยู่คนเดียวได้ จึงอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ดูแย่มากเสมอไปเพราะในบางครั้งบทเรียน

ทั้งหลายของชีวิต ก็อาจจะได้มันมาจากประสบการณ์เหล่านี้

ขอบคุณที่มา Junjaonews

Load More Related Articles
Load More By Chookde
Load More In ความรู้

Check Also

10 วิธีเป็น “ที่รัก” ของคนรอบข้าง ทำได้ง่ายๆ ไม่ยาก

ไม่ว่าจะเป็นหญิง หรือชาย ทุกคนก็ล้วนอย ากจะเป็นที่รักของคนรอบข้างตัวคุณด้วยกันทั้งนั้น อย …