Home เตือนใจ 10 คุณสมบัติของคนฉลาดที่แท้จริง

10 คุณสมบัติของคนฉลาดที่แท้จริง

0
8

สังคมทุกวันนี้ดู ย า ก ว่าใครรู้จริงหรือ แกล้งทำเป็นรู้ ว่าใครเก่งจริงหรือแค่สร้างภาพ หรือแม้กระทั่งว่าใครฉลาด

หรือใครโ ง่ มันมีปรัชญาที่คลาสสิค มากคือคนโ ง่ มักอวดฉลาด คนฉลาดมักแกล้งโ ง่ คนอวดเก่ง อวดฉลาด

มักไม่ฉลาดจริง แต่คนเก่งจริงและฉลาดจริง มักมีคุณสมบัติ 10 ประการดังนี้

1. เป็นคนพูดเก่ง แต่ไม่พูดมากเพราะรู้ว่าเค้าจะฉลาดขึ้น ได้ด้วยการฟัง คนเก่ง จะฟังเยอะ เพราะการฟังมักจะได้

สิ่งใหม่ๆ เข้าตัวอยู่เสมอและจะพูดก็ต่อเมื่อคำพูด นั้นมีประโยชน์และสร้างสรรค์มากกว่าพูดใน เ ชิ ง ลบและไม่สร้างสรรค์

2. มีความรู้หลายด้าน มากกว่าอาชีพที่ทำ และมักจะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอคนเก่งมักเป็นนักพัฒนาตนเองและ

จะใช้เวลาอย่ างคุ้มค่าเพื่อให้ตนเอง ก้าวไปข้างหน้าอย่ างมั่นคงแข็งแรงจะไม่ปล่อยให้สูญเสียโอกาส โดยเฉพาะ

เวลาที่ใช้เพื่อเดินไปข้างหน้าและไม่ย้อนถอยหลัง

3. จัดสรรเวลาอย่ างมีประสิทธิภาพ มีสมดุลในชีวิตระหว่างเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัว และเต็มที่กับทุกเรื่องที่ทำ

คนเก่งและฉลาด มักจะเลือกบริหารเวลาได้อย่ างสมดุล ในช่วงเวลางานก็จะเต็มที่กับสิ่งที่ทำตรงหน้าเช่นกัน

เมื่อหมดเวลางานก็สามารถให้เวลาสร้างความสุข การผ่อนคลายให้กับตนเองอยู่เสมอ

4. ไม่ใช้ โ ซ เ ชี ย ล ตลอดเวลา แต่ใช้รับข้อมูลที่สนใจ และส่งต่อความคิดดีๆ ให้กับคนอื่นเสมอยุคนี้

เป็นยุคของข้อมูล ข่าวสารตลอด 24 ชั่ ว โมงคนเก่งมักจะเลือกเสพแต่ข้อมูลดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิต

ของเขาเองเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานหรือการบริหารชีวิตและเป็นนักแบ่งปันเพื่อให้คนอื่นๆ ได้เสพ
ข้อมูลดีๆ ที่เขาคัดสรรมาอย่ างดีแล้ว

5. กลับมายิ้มได้อย่ างรวดเร็ว แม้จะมีสิ่ง เ ล ว ร้ า ย เข้ามาในชีวิตก็ตาม คนเก่งและฉลาดในการชีวิตจะ

สามารถลุกขึ้นสู้ได้ทุกครั้ง ย า มเมื่อล้มลง ไม่มีใครไม่เคยผิดพลาดหรือผิดหวัง เพียงแต่เขาจะไม่ จ ม กับ

ความทุกข์ตลอดเวลา แต่จะหาทางลุกขึ้นสู้ได้ทุกครั้ง ย า มเมื่อล้มลง

6. รู้ว่าตัวเองมีความสามารถแต่ ไม่เคยเสียเวลาภูมิใจกับความสามารถของตนเอง คนเก่ง และฉลาด มักจะ

เป็นคนมีความมั่นใจ แต่ไม่ใช่อีโ ก้ เพราะเขาจะเปิด รับฟังคนรอบข้างไม่ตัดสินคนอื่นด้วยมุมมองของตนเองและ

ทุกครั้งที่เขาประสบความสำเร็จในสิ่งที่เขาทำ เขาจะมีเวลาดีใจไม่นาน เพราะความสำเร็จนั้นเป็นอดีตไปแล้ว

สิ่งที่เขาจะทำต่อ นั่นคือ หาทางพัฒนาตนเองและสิ่งที่ทำให้ดีขึ้นต่อไป

7. ไม่ต้องเป็นผู้นำ แต่สามารถดึงความสามารถของค นในทีมมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้เสมอ คนเก่ง

และฉลาด มักเก่งในการจูงใจผู้คนให้คล้อย ตามในแนวทางและความคิดของเขาไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งใหญ่โต

แต่มีคนให้เกียรติและนับถือ จากความรู้ ความสามารถ วิธีคิด และการกระทำที่เป็นเสมือน ก ร ะ บ อ ก เสียง

ให้เขานั้นเติบโตไปข้างหน้า

8. ไม่อวดความสามารถที่แท้จริง ว่าเจ๋งแค่ไหนแต่จะพิสูจน์ ได้เสมอเมื่อถึงเวลาต้องใช้มัน คนเก่ง และฉลาด

มักเป็นคนถ่อมตน ไม่โอ้อวดในความสามา รถเกินงาม แต่จะใช้การกระทำเป็นเครื่องพิสูจน์ตนเองอยู่เสมอ และเมื่อ

ถึงเวลาที่เกิดปัญหา เขาเหล่านั้น มักจะแสดงวิสัยทัศน์จนเรา ต้องตะลึงและทึ่งในความสามารถ

9. อาจมีหรือไม่มีการ ศึกษาสูงหรือไม่จบจากสถาบันมีชื่อ เสี ย ง แต่มีผลงานการันตีความสามารถเสมอในยุคนี้ที่

คนเก่งสามารถสร้างเวทีให้ตนเองได้ไม่ ย า ก จะระบบโซเชียลเน็ตมีเดีย การศึกษาอาจเป็นเพียงใบเบิกทางที่ดี

แต่ประสบการณ์และผลงานต่างหากที่ดีจะทำให้เราเติบโตได้เร็วกว่า

10. ไม่เคยทำให้คนอื่นรู้สึกโ ง่เมื่อเค้าทำผิด พ ล า ด แต่ให้โอกาสคำแนะนำ และให้กำลังใจเสมอ คนเก่งและฉลาด

มักเป็นผู้ให้โอกาสคนอยู่เสมอเมื่อเขา เหล่านั้นกระทำความผิ ด และพร้อมจะแนะนำชี้ ช่ อ งทางให้เขาเหล่านั้นสะท้อน

ความผิดของตนเองให้เกิดการยอมรับและพัฒนาตนเอง

ขอบคุณที่มา theviewpoint

Load More Related Articles
Load More By Chookde
Load More In เตือนใจ

Check Also

10 วิธีเป็น “ที่รัก” ของคนรอบข้าง ทำได้ง่ายๆ ไม่ยาก

ไม่ว่าจะเป็นหญิง หรือชาย ทุกคนก็ล้วนอย ากจะเป็นที่รักของคนรอบข้างตัวคุณด้วยกันทั้งนั้น อย …