Home ความรู้ 10 พฤติกรมม ที่ทำแล้วคุณจะดูเป็นผู้ใหญ่ มีความคิด

10 พฤติกรมม ที่ทำแล้วคุณจะดูเป็นผู้ใหญ่ มีความคิด

0
22

1. กล้าสู้ความจริง

คนที่กล้าเผชิญหน้ากับความจริง จะได้รับความเชื่อถือและสามารถทำความเข้าใจกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว และเมื่อเกิดปัญหา แทนที่จะต้องแก้เองตามลำพังก็

จะมีคนช่วยยกตัวอย่าง บริษัทที่ประสบภาวะขาดทุน หากเจ้าของกล้ายอมรับความจริง ไม่กลัวเสียหน้า ก็จะสามารถเรียกความเชื่อมั่น และไว้ใจจากผู้บริหารและพนักงาน

ได้มากกว่า ทุก ๆ ฝ่ายจะหันมาช่วยกันแก้ปัญหา บ ร ร ย า ก า ศ ในองค์กรก็จะดีขึ้น และสามารถแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นกว่าเดิม

2. ให้ความสำคัญกับทุกคน

การตระหนักถึงความสำคัญของคนรอบข้างเป็นเรื่องเล็ก ๆ ที่มีพลานุภาพมาก หลักการง่าย ๆ คือขอให้เราปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่อยากให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อเรา ส่วนอะไรที่เราไม่ชอบก็

ไม่ทำสิ่งนั้นกับใครทั้งสิ้น เพียงเท่านี้ก็สามารถเก็บคะแนนความไว้ใจจากใครต่อใครได้แล้ว

3. แก้ไขในสิ่งผิด

อย่างที่เรารู้กันดีว่า ความผิดเพียงครั้งเดียว อาจทำให้ความไว้วางใจที่อุตส่าห์สร้างสมมาพังครืนลงมาได้ในพริบตา แต่ในขณะเดียวกันหากทำผิดแล้วรู้จักแก้ไข ก็สามารถฟื้นฟู

ความไว้วางใจได้เช่นกัน และอาจทำให้ได้รับความไว้วางใจมากกว่าเดิมด้วย

4. พูดตรง ๆ แต่พูดให้เป็น

จำไว้ว่า ยิ่งเราใช้คำพูดยาก ๆ และเยิ่นเย้อมากเท่าไร ก็ยิ่งสร้างความระแวงแคลงใจมากขึ้นเท่านั้น การพูดตรงนอกจากจะทำให้อีกฝ่ายรู้สึกถึงน้ำใสใจ จริงและความแน่วแน่

ของคุณแล้ว ยังทำให้เขาเข้าใจความคิดของคุณอย่างชัดเจนอีกด้วยยกตัวอย่างเช่น พ่อแม่ที่กล้าตักเตือนลูกในเรื่องสำคัญ ๆ เช่น เรื่อง ย า เ ส พ ติ ด การคบเพื่อน เรื่องเ ซ็ ก ซ์ ฯลฯ

จะทำให้ลูกเข้าใจและเชื่อฟังมากกว่าพ่อแม่ที่สอนอย่างกล้า ๆ กลัว ๆ มากนัก ข้อควรระวังมีเพียงอย่างเดียว นั่นคืออย่าพูดตรงเกินไปจนดูเหมือน ไ ร้ ม า ร ย า ท เพราะต่อให้เป็น

ความจริง แต่ถ้าเป็นความจริงในแง่ลบ ก็ยังต้องหาเวลาและโอกาสที่เหมาะสมในการพูด

5. สร้างความเข้าใจ โปร่งใส ไม่หมกเม็ด

ความไว้วางใจจะเกิดขึ้นได้ถ้าทุก ๆ ฝ่ายมีความเข้าใจในกันและกันอย่างแท้จริง เช่น ถ้าเป็นเรื่องงาน หากเจ้าของบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานฝ่ายต่าง ๆ มองเห็นเป้าหมาย

ที่ตรงกัน รู้ว่าหน้าที่ของตนมีอะไรบ้าง และตั้งใจทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด การทำงานก็จะเป็นไปอย่างราบรื่นนอกจากนี้ต้อง
พ ย า ย า ม ทำทุกอย่างให้โปร่งใส ไม่ปิดบัง

อย่างเรื่องในครอบครัว จริงอยู่ที่สามี – ภรรยาอาจไม่จำเป็นต้องบอกทุกเรื่องของตนให้คู่ชีวิตรู้แต่ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอีกฝ่ายโดยตรง หรือเป็นเรื่องที่คนที่เรารักอยากรู้ เราก็

ควรบอกความจริงกับเขา หากทำได้สามี – ภรรยาก็จะไว้ใจกันและกัน และบ้านก็จะกลายเป็นบ้านที่อบอุ่น

6. จริงใจและให้เกียรติผู้อื่น

ไม่ปากหวานต่อหน้า แต่นินทาลับหลัง และให้เกียรติผู้อื่นเสมอ ทุกครั้งที่คุณพูดถึงผู้อื่น ให้คิดว่าคนคนนั้นอยู่ที่นั่นกับคุณด้วย

7. ทำตามสัญญาทุกครั้ง

การให้สัญญาก็คือการผูกมัด ซึ่งในแง่หนึ่งคำสัญญาเป็นแรงผลักดันให้เราตั้งใจทำทุกอย่างเพื่อรักษา สัญญา และหากรักษาสัญญาได้ต่อเนื่อง ความน่าเชื่อถือจะพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว

แต่ถ้ารักษาสัญญาไม่ได้ คะแนนความไว้ใจก็จะติดลบทันที ดังนั้นทุกครั้งก่อนจะให้สัญญา จึงต้องใคร่ครวญอย่างรอบคอบว่า เราพูดในสิ่งที่ทำได้และสามารถทำในสิ่งที่พูดได้จริง ๆ

8. ไว้ใจเขาก่อนจะให้เขาไว้ใจเรา

เรื่องจริงที่คนมักมองข้ามคือ เมื่อเรามอบความไว้วางใจในผู้อื่น เราก็มักจะได้รับความไว้ใจจากคนคนนั้นกลับมา สำคัญตรงที่เราต้องรู้จักเลือกคนที่จะไว้วางใจและเมื่อวางใจแล้วก็

ต้องมอบอำนาจให้เขาอย่างไม่มีเงื่อนไข ยกตัวอย่างในครอบครัว ถ้าพ่อแม่ไว้ใจลูก ระบุความคาดหวังให้ชัดเจนและให้กรอบบางอย่างแก่เขา ที่เหลือต้องยอมให้ลูกตัดสินใจเอง

ลูกจะเกิดความเชื่อมั่นและ พ ย า ย า ม ทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้พ่อแม่ผิดหวัง ตรงกันข้าม ถ้าพ่อแม่มองลูกเป็นเด็กตลอดเวลาและคอยสอดส่องลูกทุกฝีเก้า ลูกก็จะรู้สึกระแวงพ่อแม่

รวมทั้งไม่ไว้ใจตัวเองด้วย

9. พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ

ถ้าอยากได้ความไว้วางใจจากคนรอบข้าง ต้องหมั่นเอาใจเขามาใส่ใจเราและไม่ทำผิดเรื่องเดิมซ้ำ ๆ สำหรับคนทำงาน จำไว้ว่าเจ้านายไม่ได้เฝ้ารอลูกน้องที่เก่งแบบฟ้าประทานแต่

ต้องการลูกน้องที่รู้จักพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาตัวเองต้องคำนึง 2 เรื่อง คือ หนึ่ง เราต้องไม่เอาแต่เสาะแสวงหาความรู้ แต่ไม่กล้าตัดสินใจลงมือทำและไม่รู้จักสร้างผลงาน

เป็นชิ้นเป็นอันและสอง ต้องไม่คิดว่าสิ่งที่เรารู้ใช้ได้กับทุกเรื่อง แต่จงเรียนรู้โดยไม่หยุดนิ่ง กล้าที่จะทดลองในสิ่งแปลกใหม่ และอย่ากลัวความล้มเหลว เพราะคนเราเรียนรู้ได้ดีที่สุด

จากความผิดพลาดของตัวเอง

10. เป็นผู้ฟังที่ดี

ก่อนที่จะนำเสนอไอเดียของตัวเองหรือฟั น ธงในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ควรตั้งใจฟังความต้องการและเงื่อนไขของคนที่คุณพูดคุยด้วย เพราะถ้าคุณไม่สนใจฟังเขา เขาก็จะรู้สึก

ไม่ไว้ใจคุณ ดังนั้น คราวหน้าเมื่อสนทนากับใครลองถามตัวเองว่า “ฉันรับฟังคนคนนี้จริง ๆ หรือเปล่า” จากนั้นวางความคิดของตัวเองไว้ข้าง ๆ แล้วเปิดใจฟังอีกฝ่ายอย่างลึกซึ้ง

การได้รับความไว้ใจทำให้มนุษย์รู้สึกอิ่มเอมใจยิ่งกว่าการเป็นที่รักมากมายมหาศาล…คุณว่าอย่างนั้นไหมคะ

ขอขอบคุณ S t e p h e n

Load More Related Articles
Load More By admin2
Load More In ความรู้

Check Also

วิธีเปลี่ยนตัวเองให้ “ใช้เงินเป็น” ไม่ขัดสน มีเงินให้เก็บ

เรื่องเงินเป็นสิ่งสำคัญ ในการใช้ชีวิตเพราะทุกอย่างมีราคาของมัน แต่หลายคนก็ มีปัญหาเรื่องนี…