Home เตือนใจ 10 อย่างในชีวิต ที่ต้องยอมเสียบ้าง

10 อย่างในชีวิต ที่ต้องยอมเสียบ้าง

0
162

1. ยอม..เสียบ้ าง

บางคนที่ชีวิต อยู่ไม่ค่อยสงบสุขเพราะยอมไม่ได้ให้ไม่เป็น เช่น ใครขับรถตัดหน้ามักไม่ยอมจะต้องกลับไป

ตัดหน้าเอาคืนให้ได้ท้ายที่สุด ก็เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตทำไมไม่ยอมเขาเสียบ้ างและคิดเอาว่าเขาคงรีบ

กว่าเรา ก็เท่านั้น

2. ปล่อยวาง..เสียบ้ าง

ขนาดน้ำที่เรา ดื่มแก้วนิดเดียวถ้าเรายืนถือไว้นานๆ สักชั่ วโมง ยังเมื่อยเลยนับประสาอะไรกับการถือดี ถือเด่น

ถือตนฯ ย่อมหนักเป็นธรรมดา แล้วชีวิตจะสุขสบายเบาได้อย่ า งไร

3. อภัย..เสียบ้ าง

อภัย คำง่ายๆ ที่เอ่ยไม่ย ากแต่ภายในจิตใจหลายคนเอ่ยย า กกว่าหลายเท่าบางที่ปากเปิดให้อภัยแล้วแต่ใจ

ข้างในยังปิดอยู่ คนได้ยินก็โล่งใจแล้วแต่ คนที่พูดให้อภัยที่ใจปิดอยู่ ยังอึดอัดร้อนรนอยู่หัดอภัยให้เป็นครับ

ชีวิตเราจะได้ไม่ผูกใจ เ จ็ บ ไปตลอดชีวิต

4. ลืม..เสียบ้ าง

อย่ าไปจำทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องที่ไม่น่า จำแค่นึกถึงก็ทุกข์แล้วเหมือนขยะที่รกอยู่ในความทรงจำกวาดมัน

ทิ้งไปบ้ าง เก็บไว้เฉพาะความทรงจำดีๆ ดีกว่าครับ

5. ถอย..เสียบ้ าง

เราจะกระโดด ไปข้างหน้าได้ไกลขึ้นถ้าเราถอยหลังมาตั้งหลักให้ดี ๆเพราะฉะนั้นบางเรื่องบางเวลา ต้องรู้จัก

ถอยมาตั้งหลักก่อน ก่อนจะรอเวลาและโอกาสในการสู้ไปข้างหน้าครั้งต่อไป

6. งอ..เสียบ้ าง

บางคนเป็นคนยอมหั ก ไม่ยอมงอจริงๆ จะดึงดัน จนแ ต ก หั ก กันไปข้างหนึ่งท้ายที่สุดก็เ จ็ บ ป ว ด

ด้วยกันทั้งคู่ยอมงอเสียก่อน ก่อนที่จะแ ต ก หั ก กันไปข้างหนึ่ง ดีไหมครับ เพื่อให้ชีวิตสงบสุขได้บ้ าง

7. ให้..เสียบ้ าง

ชีวิตเรา ถ้าตั้งหน้าตั้งตาแต่จะเอาจากคนอื่น แต่ฝ่ายเดียวใครจะอย ากคบเราทำไมไม่พย า ย า มเป็นผู้ให้บ้ าง

ในเวลาและ โอกาสมาถึงยังจะมีคนอย ากได้เราเป็นมิตรมากกว่าที่เคยเป็น

8. พัก..เสียบ้ าง

อย่ าใช้เวลาครึ่งชีวิต เพื่อทำงานหาเงินและใช้เงินที่หามาได้ทั้งชีวิตรั ก ษ า ชีวิตที่เหลือแบ่งเวลาไว้สำหรับ

พักผ่ อนเพื่อฟื้นฟู ความพร้อมของชีวิตบ้ างเพื่อที่จะลุกขึ้นเดินหน้าต่อไป

9. หัวเราะ..เสียบ้ าง

ฝึกยิ้มและ หัวเราะเสียบ้ างเพราะรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ คือย าวิเศษที่จะทำให้ชีวิตของเราและคนรอบข้าง

มีความสุขมากยิ่งขึ้น

10. แพ้..เสียบ้ าง

ชีวิตคนเราไม่จำ เป็นต้องชนะไปทุกเรื่องบางเรื่องเราแพ้บ้ างก็ได้ เดินหนีไปบ้ างก็ได้หรือหลบหลีกไปบ้ างก็ได้

ไม่จำเป็นต้องเผชิญหน้าฟาดฟั นกันให้รู้แพ้รู้ชนะ กันไปข้างหนึ่งก็ได้ ชีวิตเขาและเราจะได้สงบสุขขึ้นได้บ้ าง

ปฏิบัติตามนี้ดูบ้ างนะครับชีวิตเราจะรู้สึกว่าง เบา สบาย และมีความสุขมากขึ้น

ขอบคุณที่มา ดร.พนม ปีย์เจริญ

Load More Related Articles
Load More By Chookde
Load More In เตือนใจ

Check Also

10 วิธีเป็น “ที่รัก” ของคนรอบข้าง ทำได้ง่ายๆ ไม่ยาก

ไม่ว่าจะเป็นหญิง หรือชาย ทุกคนก็ล้วนอย ากจะเป็นที่รักของคนรอบข้างตัวคุณด้วยกันทั้งนั้น อย …