Home ความรัก 10 เรื่องที่คู่สามีภรรยา ควรจะทำให้กันในทุกๆวัน

10 เรื่องที่คู่สามีภรรยา ควรจะทำให้กันในทุกๆวัน

0
30

1. ทำกิจก ร ร มร่วมกันบ่อยๆ

เรียกว่าเป็นเรื่องพื้นฐาน สำหรับคู่แต่งงานเลยก็ว่าได้สำหรับการทำกิจก ร ร มร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเรื่อง

อะไรใดๆก็ตามดูหนัง กินข้าว พูดคุยกันหรือแม้แต่การช่วยกันทำงานบ้ า น ก็เป็นการทำกิจก ร ร ม

อย่ างหนึ่งที่จะช่วยกระชั บความสัมพันธ์ ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอย่ าลืมว่า หลังแต่งงานไปแล้วอะไร ๆ

ก็มักไม่เป็นอย่ างที่คิด ถ้าคุณได้ทำกิจก ร ร มร่วมกัน ก็จะช่วยให้ความสัมพันธ์ ราบรื่นและยั่งยืนขึ้น

ได้ไม่ย าก

2. ให้เกี ย ร ติ ยกย่อง และชื่นชม

เป็นอีกหนึ่งข้อควรจำ สำหรับสามี-ภรรย า การเคารพและให้เกี ย รติซึ่งกันและกัน เป็นกฎพื้นฐานที่

ทุกคู่ต้องจดจำ และให้ความสำคัญแม้จะรักกันมากแค่ไหน แต่หากไม่ให้เกี ย รติกันทั้งต่อหน้าและลับ

หลังความสั มพั นธ์ก็ย่อมสั่นคลอน และไม่นานก็จะเหลือแต่เพียงความไม่ไว้เ นื้ อ เชื่อใจและนอกจาก

จะให้เ กี ย ร ติกันแล้วการยกย่องชื่นชม ก็เป็นเรื่องสำคัญเอ่ยปากชื่นชมเมื่อถึงจังหวะอันควรสิ่งเหล่านี้

ช่วยให้เติมเต็มความรักของคู่แต่งงานได้ไม่ย ากเลย

3. รู้จักการให้

ก่อนแต่งงานหลายคู่ แสดงความรักหยิบยื่นสิ่งต่างๆให้กันตลอดเวลา แต่พอแต่งงานแล้วสิ่งเหล่านี้มัก

ถูกลืมเลือนและล ดหายไป “การให้” ยังคงมีความสำคัญเสมอ ในทุกความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว

เพื่อนคู่รักโดยเฉพาะสามี-ภรรย าที่ยิ่งต้องให้กันมากขึ้น ให้อ ภั ยให้โอกาสให้รางวัล ฯลฯ เป็นพื้นฐาน

ของการให้ที่ไม่ควรถูกลืม

4. อดทน

ความอดทนเป็นสิ่งสำคัญ สำหรับความสั มพั นธ์ฉันท์สามี-ภรรย า ยิ่งถ้าอย ากให้รักยืนย าวยิ่งต้อง

อดทนให้มากอดทน และยอมรับในตัวตนของอีกคนอดทน กับปัญหาอุปส ร รคที่ต้องข้ามผ่านหรือแม้

กระทั่งอดทนกับความเปลี่ยนแปลง ของอีกคนสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ต้องเจอ เมื่อเวลาผ่านไปแต่ความอดทน

จะทำให้ทุกอย่ างค ลี่ค ล ายและก้าวข้าม สิ่งต่างๆไปได้เพื่อให้ความรักมั่นคงและยืนย าว

5. ฟังและให้ความสนใจ

การเป็นผู้ฟังที่ดีคือฟัง แบบมีจุดมุ่งหมายฟังว่าอีกคนต้องการสื่ออะไร และเข้าใจในสิ่งที่เขากำลังพูดแต่สำหรับ

คู่แต่งงานฟังอย่ างเดียวนั้น ไม่เพียงพอต้องฟังและให้ความสนใจ ไปพร้อมกันด้วยฟังอย่ างตั้งใจสนใจ

ในสิ่งที่อีกคนพูดอย่ างจริงใจ และจะแสดงความเห็นได้ก็ต่อ เมื่อถูกร้องขอเท่านั้นเพราะแท้จริงแล้ว

คนพูดอาจเพียงต้องการ ระบายสิ่งที่อัดอั้นอยู่ในใจแต่ไม่ได้ ต้องการให้แ ย้ งหรือออกความเห็นก็ได้

6. เมื่อเกิดปัญหาก็พูดกันตรง ๆ

ต้องแยกให้ออกระหว่าง การพูดตรงกับการพูดแรงพูดตรง คือบอกจุดประสงค์ที่ชัดเจนพูดคุยกันอย่ างเปิด

อกถึงปัญหาที่เกิดขึ้นความชัดเจน และตรงไปตรงมาเป็นเหมือนการตีแผ่ปัญหา อย่ างหนึ่งต่างคนต่างพูด

กันตรงๆถึงสิ่งที่เกิดขึ้น จะช่วยให้มองเห็นอีกมุมของปัญหาได้ชัดขึ้น

7. ปิดตา-ปิดหู หนึ่งข้าง

ก่อนแต่งงานต้องเปิดหูเปิดตา ให้กว้างที่สุดต้องรู้ในสิ่งที่ควรต้องรู้เห็น ในสิ่งที่เป็นจริงเพื่อให้ตัดสินใจได้

อย่ างถูกต้องแต่เมื่อแต่งงาน แล้วต้องปิดหูหนึ่งข้างปิดตาหนึ่งข้าง มองข้ามบางอย่ างบางเรื่องไปบ้ า ง

เพื่อให้ปัญหาน้อยลงโดย เฉพาะเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ขัดหูขัดตา บางอย่ างถ้ามองผ่านไปได้ไม่ทำให้ชีวิต

ยุ่งย ากจ นเกินไปก็ควรทำเพื่อให้ชีวิตรักราบรื่น

8. หัวเราะด้วยกันให้บ่อย

การหัวเราะหรือทำเรื่องสนุกๆ ด้วยกันก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้คุณสองคนเข้ากันได้ดี ขึ้นถึงแม้จะแต่งงานแล้ว

แต่ก็อาจมีบางเรื่องที่ไม่เป็นไป อย่ างที่ต้องการหรือมีบางเรื่องที่ขัดหูขัดตา การทำอะไรให้เกิดความสนุก

จนหัวเราะออกมาได้เป็นการคล ายเ ค รี ย ด ที่ดีที่สุด ยิ่งถ้าได้หัวเราะไปด้วยกันบ่อยๆก็ยิ่งทำให้ชีวิต

รักมีปัญหาน้อยลง

9. ขอบคุณกันเสมอ

แม้จะเป็นคนคุ้นเคย ที่สนิทสนมหรือคู่แต่งงานกันคำว่า “ขอบคุณ” ก็มีความหมายเสมอการขอบคุณเป็น

การร ะ ลึ กนึงน้ำใจที่อีกคนมีให้อย่ าทำให้น้ำใจที่หยิบยื่น ให้นั้นกลายเป็นความเคยชินหรือทำให้ดูไม่มี

ค่าไม่มีความหมาย “ขอบคุณ” ด้วยความจริงใจ ยังใช้ได้ดีเสมอเป็นการแสดงออกง่าย ๆ ที่คู่รักคู่แต่งงาน

ไม่ควรมองข้ามเ ด็ ด ข า ด

10. แสดงความรักกัน ให้บ่อยเท่าที่จะทำได้

การแสดงออกถึงความรัก ทำให้ความสั มพั นธ์แนบแน่นขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยกระชับมิตรจับมือ กอด

หอม หรืออะไรก็ตามที่ทำให้ต้องใกล้ชิดกัน สิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องทำทุกวัน แต่ต้องไม่ขาดหายไป

เพราะใครๆก็ต้องการได้รับความรัก ไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งอาจเป็นการบอกรัก หรือการสัมผัสกันอย่ างใกล้ชิด

บ้ า ง ก็ช่วยเติมเต็มความรัก ได้อย่ างไม่น่าเชื่อเลยทีเดียวทั้ง 10 ข้อนี้เป็นเรื่องเบสิคที่หลายคู่ทำด้วยกัน

จนกลายเป็นความเคยชิน บางครั้งก็อาจลืมไปบ้ า ง จนทำให้ความสั มพั นธ์ไม่เหมือนเดิม มาก ร ะ ตุ้ น

และเติมเต็มความรักด้วยกันเถอะค่ะ

ขอบคุณที่มา happywedding

Load More Related Articles
Load More By Chookde
Load More In ความรัก

Check Also

10 วิธีเป็น “ที่รัก” ของคนรอบข้าง ทำได้ง่ายๆ ไม่ยาก

ไม่ว่าจะเป็นหญิง หรือชาย ทุกคนก็ล้วนอย ากจะเป็นที่รักของคนรอบข้างตัวคุณด้วยกันทั้งนั้น อย …