Home ชีวิต 11 วิธีของคนเก่ง หากใครมีเกินครึ่งคุณคือคนเก่ง

11 วิธีของคนเก่ง หากใครมีเกินครึ่งคุณคือคนเก่ง

0
53

1.สนใจใคร่ รู้ตลอดเวลา

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ เคยพูดถึงตัวเองว่า ผมไม่ได้มีความสามารถพิเศษอะไร ผมเป็นแค่คนอย ากรู้อย าก

เห็นแค่นั้นเองงานวิ จั ย ตีพิมพ์ปี 2016 ระบุว่า การได้เปิดโลกในวัยเด็กสัมพันธ์กับความสนใจใคร่รู้ใน

ตอนเป็นผู้ใหญ่

2.มีวินัย

ความมีวินัยหรือความสามารถ ในการควบคุมตัวเอง Self–Control มีความเกี่ยวข้อง กับความฉลาดจาก

การศึกษาทดลองในปี 2009 ได้ให้ผู้ร่วม ท ด ลอง เลือกระหว่างการได้รับเงินจำนวนหนึ่งทันทีหรือรอรับเงิน

ก้อนใหญ่ภายหลัง ปรากฏว่าผู้ร่วมทดลองที่เลือก รอรับเงินก้อนใหญ่ มักจะทำคะแนนในการทดสอบสติ

ปัญญาได้สูงกว่าอีกกลุ่มหนึ่ง

3.มีอารมณ์ขัน

คนที่มีอารมณ์ขันส่วนใหญ่ มักจะเป็นคนที่ฉลาดมีงานศึกษาชิ้นหนึ่ง ระบุว่าคนที่ทำคะแนนการเขียนคำ

บรรย ายการ์ตูนตลกได้สูงเยอะ ๆ จะเป็นคนที่ฉลาด ด้านการใช้ภาษาขณะที่งานศึกษาอีกชิ้น ระบุว่า

นักแสดงตลกมักจะทำคะแนน ความฉลาดทางด้านภาษาได้สูงกว่า ค่าเฉลี่ยของคนทั่วไป

4.เอาใจใส่คนรอบข้าง

คนที่เอาใจใส่ในเรื่องความต้องการ ความรู้สึกของผู้อื่นและทำในสิ่งที่คนเหล่านั้น ต้องการ คือ คนที่ฉลาด

ทางอารมณ์ขณะเดียวกัน ความฉลาดทางอารมณ์ยังหมายถึง ความสนใจที่จะเข้าไปพูดคุยกับผู้คนใหม่ ๆ

และพร้อมที่เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ จากคนที่คุยด้วย

5.เชื่ อม โยง ความคิดในเรื่องต่างๆได้

คนฉลาดจะมองเห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็น เพราะว่าพวกเขาสามารถเชื่ อม โยงความคิด จากเรื่องที่ดูเหมือนจะ

ไม่เกี่ยวกันได้อาทิ คุณคิดว่าซาชิมิ กับ แตงโม เหมือนกันตรงไหน ? คำตอบคือทั้ง 2 อย่ างต้องกิน

ตอนที่ดิบ และเย็นเหมือนกัน ถึงจะอร่อย

6. ผัดวันประกันพรุ่ง

คนฉลาดจะผัดวันประกันพรุ่ง จากงานที่ทำประจำวันหรือทำซ้ำๆ ในเวลาที่เขาพบเป้าหมายหรือสิ่งที่สำคัญ

กว่านักจิ ต วิ ท ย ากล่าวว่านี่ คือหัวใจของการสร้างสรรค์นวัต ก ร ร ม เลยก็ว่าได้ ตัวอย่ าง เช่น

เมื่อสตีฟจ็อบส์ ต้องการหาความเป็นไปได้ใหม่ๆ เขาจะใช้เวลาไปกับการถกเถียง เพื่อหาไอเดียที่แตกต่าง

และพร้อมจะหันหลังให้กับไอเดียพื้นๆ หรืออะไรที่คนอื่นๆก็สามารถเดาได้

7.ใคร่ครวญ กับ คำถามย าก ๆ

คนฉลาดมักจะมีคำถามเกี่ยวกับจักรวาล และความหมายของชีวิตพวกเขามักจะกระวนกระวาย กับเรื่องเหล่านี้

ที่อาจจะมีส่วนจริงอยู่บ้ าง เพราะปราชญ์ในโลกนี้ล้วนแต่ ตั้งคำถามพื้นๆที่ว่าชีวิตคืออะไร ?

8. รู้ว่าตัวเองไม่รู้

ไม่กลัวที่จะพูดว่าฉันไม่รู้ และพร้อมจะเรียนรู้ ในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้ เพราะคนที่ไม่ฉลาดจะประเมินความสามารถ

ตัวเองสูงกว่าความเป็นจริง จากผลการทดลองระบุว่านักเรียนกลุ่มที่ได้ คะแนนต่ำที่สุดจากการให้ลองทำ

ข้อสอบประเมินคำตอบ ที่ตัวเองจะตอบถูกได้เพียง 50 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่นักเรียนกลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุด

ประเมินได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงกว่ามาก

9. ชอบอยู่กับตัวเอง

คนที่ฉลาดจะมีความเป็นปัจเจกบุคคล ซึ่งคาดเดาได้ว่าพวกเขาอาจใช้เวลาเหล่านั้น ขบคิดคำถามหรือบาง

เรื่องที่ตัวเองกำลังสนใจ สัมพันธ์กับในชีวิตจริงที่หลายครั้ง เราเกิดปิ๊งไอเดียขึ้นมาในเวลาที่อยู่คนเดียว

10. เปิดกว้าง

คนที่ฉลาดจะไม่ปิดกั้นตัวเอง เมื่อมีโอกาสหรือไอเดียใหม่ๆ เข้ามา เขามักจะมองหาทางเลือกแล้ว

ชั่งน้ำหนักเพื่อหาเหตุผลที่ดีที่สุด คนเหล่านี้ จะเ ก ลี ย ด การยอมรับอะไรง่ายๆ เขาจะหาคำตอบจนกว่า

จะมีหลัก ฐานที่ยืนยันได้จริงๆ เท่านั้น

11. ปรับตัวและยืดหยุ่น

คนที่ฉลาดมักจะมีความยืดหยุ่น และปรับตัวได้ดีในสถานการณ์ต่างๆ โดยไม่หวั่นไหวกับความไม่ชัดเจน

หรือข้อจำกัดใดๆมีผลงาน วิ จั ย ด้านจิ ต วิ ท ย าออกมาสนับสนุนว่า สติปัญญาสามารถปรับเปลี่ยน

พฤติก ร ร มเพื่อรับมือกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป

ขอบคุณที่มา : s i a m e d t a r o

Load More Related Articles
Load More By Chookde
Load More In ชีวิต

Check Also

10 วิธีเป็น “ที่รัก” ของคนรอบข้าง ทำได้ง่ายๆ ไม่ยาก

ไม่ว่าจะเป็นหญิง หรือชาย ทุกคนก็ล้วนอย ากจะเป็นที่รักของคนรอบข้างตัวคุณด้วยกันทั้งนั้น อย …