Home เตือนใจ 13 วิธีฝึกเป็นคนใจแข็ง ไม่อ่อนไหว

13 วิธีฝึกเป็นคนใจแข็ง ไม่อ่อนไหว

1
3,655

เชื่อว่าหลายๆ คนก่อนที่ จะกลายมาเป็น “คนใจแข็ง” ได้อย่ า งทุกวันนี้ต่างก็ต้องเคยเป็น “คนขี้ใจอ่อน”

กันมาบ้างซึ่งการเป็นคนใจอ่อนถึงแม้จะดูใจดี และอ่อนโยน แต่หารู้ไม่ว่า ภายในใจลึกๆ แล้วก็ย่อมแ ฝ ง

ไปด้วยความเ จ็ บ ป ว ด ที่ซ่อนอยู่แตกต่าง จากการเป็นคนใจแข็ง ที่มักจะดูเป็นบุคคลใจร้ายในสายตา

ของคนอื่น แต่นั่นก็ถือเป็นผลพลอยได้ที่สามารถทำให้เราได้ป ก ป้ อ ง หัวใจตัวเอง

1.เจ็ บ ป ว ด น้อยกว่า “คนขี้ใจอ่อน”

คนที่ชอบใจอ่อน ให้กับผู้อื่นแม้ว่าจะเป็นคนที่ดูอ่อนโยน และน่าสงส ารแต่ก็มักจะถูก ทำ ร้ า ย และ

ถูกหลอกได้ง่าย กว่าพวกใจแข็งเพราะจะชอบหลงกล ในคำพูดของคนอื่นได้ง่าย จึงทำให้ใครต่างก็เข้า

มาหาผลประโยชน์และเมื่อหมดผลประโยชน์ก็ย่อมหมดความสำคัญตามไปด้วย

2.คิดมากกับเรื่องต่างๆ น้อยลง

การเป็นบุคคลที่มีความใจแข็งจะส่งผลให้ใส่ใจ กับเรื่องต่างๆ ที่ไม่สำคัญน้อยลงจนกลายเป็นคนที่ดู

ไม่แคร์ใครหรือ สิ่งใดบนโลกใบนี้ซึ่งข้อดีก็คือ ไม่ต้องเก็บ ทุกอย่ า งมาคิดมากจนเกิดเป็นความทุกข์

และสามารถใช้ชีวิตได้อย่ า งเป็นปกติสุขมากกว่าคนที่มักนำเรื่องทุกอย่ า งกลับมาคิด

3.คนรอบข้าง (บางคน) จะไม่มีผลต่อชีวิต

คนบางคน ก่อนหน้าที่จะกลาย มาเป็นคนใจแข็งเชื่อ ว่าต้องเคยเป็นคน ขี้ ใจอ่อน มาก่อนและเกิดความรู้สึก

ว่าตัวเองต้องถูก ทำ ร้ ายจิตใจหรือโดนเอาเป รี ย บ อยู่บ่อยครั้ง เพราะการแคร์และให้ใจกับผู้อื่นมาก

เกินไป จนทำให้คิดได้ว่า ควรปกป้องความรู้สึกตัวเอง โดยการไม่สนใจอะไรอีกต่อไป

4.ฉลาด มีชั้น เ ชิ ง มีสติ

คนพวกนี้มักจะมีความรอบครอบ และมีสติในการไตร่ตรองสิ่งต่างๆ รอบตัวได้ดีกว่าคนทั่วไปเสมอเพราะ

หลี ก เ ลี่ ย ง การถูกหลอกจากผู้อื่นและกลัวความผิดหวัง ที่ต้องพบเจอหากมีการตั ด สินใจที่ผิดพ ล า ด

5.ตั ด ใจง่าย

บุคคลประเภทนี้ มักจะไม่ยอมเสี ย เวลาไปกับสิ่งที่ ทำ ร้ า ย จิตใจของตัวเองโดยเ ด็ ด ข า ด ซึ่ง

ถ้าหากต้องพบเจอกับเรื่องราวที่ทำให้ บั่ น ท อ น หรือ เ จ็ บ ป ว ด จะสามารถตัดขาดจากสิ่ง

เหล่านั้น ไม่ให้มีผลต่อชีวิตได้ในทันที

6.ไม่สนใจใคร

ลึกๆ แล้วคนใจแข็งก็คือ มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งที่พร้อมรับฟังข้อคิดเห็น จากทุกๆ คน แต่มักจะไม่แคร์หรือ

มีป ฏิ สั ม พั น ธ์ กับพวกที่ ไ ร้ สาระและสร้างแต่ปัญหา เพราะคบไปก็ไม่ได้ช่วยทำให้ชีวิตดีขึ้นมา

จนอาจดูเหมือนเป็นคนใจร้าย ที่ไม่ยอมมองคนรอบข้างบ้างเลย

7.ไม่ค่อยมีใครกล้าเข้ามาวุ่นวาย

ภาพลักษณ์ ของบุคคลประเภทนี้ค่อนข้างที่จะเงียบ ข รึ ม ทำให้ไม่ค่อยมีใครกล้าเ ข้ามายุ่งวุ่นวายหรือ

สร้างความรำคาญใจให้ เพราะนิสัยส่วนตัว ที่เป็นคนเปิดรับผู้อื่นเข้ามาในชีวิตย า กนั่นเอง ซึ่งถือเป็นข้อดี

ที่จะสามารถทำให้ดำเนินชีวิตได้อย่ า งสงบสุข

8.เข้มแข็ง พึ่งพาได้

เพราะคนเข้มแข็ง มักจะเป็นที่พึ่งพิงที่ดีให้กับคนที่อ่อนแอ กว่าอยู่เสมอ

โดยเฉพาะในตัวของบุคคลใจแข็งที่มักจะมีบ ท บ า ท ของความเป็นผู้นำอยู่สูง

9.เด็ ด ข า ด พอสมควร

การ ตั ด สินใจของบุคคลเหล่านี้หากได้พูดออกไปแล้ว จะไม่มีวันคืนคำโดยเ ด็ ด ข า ด

เพราะได้ผ่านกระบวนการคิดอย่ า งรอบครอบและ ไตร่ตรองมาอย่ า งแน่ใจแล้ว พอเมื่อถึง

เวลาที่จะต้องตัดสินใจในบางสิ่งบางอย่ า ง

ก็มักจะทำได้อย่ า งเด็ดขาดในทันที

10.รู้จักคุณค่าในตัวเอง

การเป็นคนที่ใจแข็งมากๆ มักจะสอนให้เรารู้จักรักตัวเอง โดยการละทิ้งเรื่องราวแย่ๆ ที่เกิดขึ้น

และไม่นำมาจำจน กลายเป็นเรื่องฝังใจ เพราะมันเป็นสิ่งที่คอยจ้องแต่จะ ทำ ร้ า ย หัวใจ

ให้พังลงอยู่เสมอ ซึ่งคนเหล่านี้จะ มองเรื่องไม่ดีต่างๆ ที่ได้เกิดขึ้นนั้น เป็นแค่เพียงเรื่องเล็กน้อย

เรื่องหนึ่งที่ชีวิตใครต่างก็ต้องเคยเจอ และไม่ควรไปเ สี ย เวลาอ่อนแอให้กับมันนาน

11.เสียใจย า กขึ้น

ความเสียใจเป็นสิ่งที่สามารถ เกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครแต่ก็ขึ้นอยู่ที่ว่าเรื่องไหน จะมีผล

กระทบต่อจิตใจได้มากกว่ากันซึ่งข้อดีของการเป็นคนแบบนี้จะทำให้เรียนรู้ รวมถึงเข้าใจเหตุและ

ผลของสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ ทำให้ยอมรับ ความเป็นไปได้ง่ายขึ้น หรือเสียใจให้กับอะไรย า กขึ้น

12.ทำใจได้อย่ า งรวดเร็ว

ด้วยความที่เป็นคนเข้าใจ ในเหตุและผลที่เกิดขึ้น ของเรื่องราวต่างๆ ได้เป็นอย่ า งดี จึงอาจมีส่วน

ทำให้คนใจแข็งสามารถ ทำใจได้อย่ า งรวดเร็วกับทุกๆ เรื่องเพราะมองว่าการเสียใจให้กับอะไรนานๆ

ก็พบแต่ความ บั่ น ท อ น และเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์

13.กลายเป็นคนมั่นใจในตัวเอง

ด้วยทิฐิที่มีอยู่มากภายในตัว จนทำให้กลายเป็นคนที่มีความทะเยอทะย า น และคิดว่าตัวเองสามารถ

เอาชนะกับสิ่งต่างๆ รอบตัวได้ จึงทำให้กลายเป็นบุคคลที่มีความมั่นใจสูงไปโดยปริย า ย

ขอบคุณที่มา teeneethailand2

Load More Related Articles
Load More By Chookde
Load More In เตือนใจ

Check Also

10 วิธีเป็น “ที่รัก” ของคนรอบข้าง ทำได้ง่ายๆ ไม่ยาก

ไม่ว่าจะเป็นหญิง หรือชาย ทุกคนก็ล้วนอย ากจะเป็นที่รักของคนรอบข้างตัวคุณด้วยกันทั้งนั้น อย …