Home ชีวิต 15 ข้อคิดดีๆ จะทำให้เราเข้าใจความสุข แล้วพบว่า “มันอาจอยู่ใกล้แค่คืบ”

15 ข้อคิดดีๆ จะทำให้เราเข้าใจความสุข แล้วพบว่า “มันอาจอยู่ใกล้แค่คืบ”

0
402

1. เมื่อมีสุข ขอให้มองความสุข รู้สึกกับความสุข แต่ให้เว้นที่ว่างเอาไว้บ้างว่า

ความสุขนั้นย่อมมีวันจากเราไป ไม่ช้า ก็เร็ว

2. เมื่อมีทุกข์ ขอให้มองความทุกข์ แล้ววางจิตใจไว้เหนือทุกข์ ทุกข์ส่วนทุกข์

เราส่วนเรา ยกจิตยกใจของเราขึ้นจากความทุกข์ให้ได้ด้วยการกำหนด

คความเป็นกลาง มองความทุกข์ เหมือนเราไม่ได้เป็นผู้ทุกข์

3. ทำปัจจุบันตรงหน้า ระหว่างการใช้ชีวิต ควรมีสติระลึกรู้ว่า ขณะนี้ตนเอง

กำลังทำอะไรอยู่กำลังทำงานก็อยู่กับงาน กำลังเดินก็อยู่กับการเดิน

มองต้นไม้ให้เห็นต้นไม้ มองฟ้าให้เห็นฟ้าฟังเสียงนกร้องก็ขอให้ได้ยินเสียงนั้น

เหล่านี้คือการกำหนดใจลงสู่ปัจจุบันทั้งสิ้น

4. ความ เ ล ว ที่ทำอยู่ควรละ ลด และเลิก แต่ไม่ต้องโทษโกรธเคืองตนเอง

พ ย า ย า ม ควบคุมคำพูดการกระทำของเราให้อยู่ในคุณงามความดี

เพื่อไม่ให้สร้างความเดือดร้อนให้ตนเองและผู้อื่น

5. ความดีที่มีอยู่ ควรเพิ่มพูน ส่งเสริมให้งอกงามยิ่งๆ ขึ้นไป ภูมิใจ

ในความเป็นคนดีของตน แม้มันจะเป็นเพียงความดีเล็กๆแต่ต้นไม้ใหญ่

ก็เคยเป็นต้นกล้ามาก่อนเช่นกัน ควรสร้างเหตุปัจจัยให้ความดีของตน

ได้เติบโตต่อไป

6. รักผู้อื่นให้มากขึ้น ไม่เช่นนั้นเราก็ไม่อาจรักตนเองอย่างถูกต้องได้

ความรักนั้นจำเป็นต้องเรียนรู้ผ่านการรักผู้อื่นจงรักผู้อื่นอย่างไม่เห็นแก่ตัว

จงให้โดยไม่หวังผลตอบแทน ฝึกตนเองให้เป็นผู้ให้ที่ให้เป็นแล้วความรัก

ที่เรางง ๆ อยู่ ก็จะเดินไปสู่ความเป็นรักที่แท้จริงได้

7. ความคิดโหยหาอดีต และความกังวลในอนาคตนั้น เป็นความคิดที่สูญเปล่า

และเป็นโทษเสียเป็นส่วนใหญ่ ถ้าเป็นไปได้ ควรคิดให้น้อย แทนที่ความคิด

ไร้ประโยชน์เหล่านั้นด้วยการทำสมาธิ กำหนดลมหายใจหรือการพิจารณาชีวิต

ในมุมที่สร้างสรรค์ เราต้องตระหนักว่า ความทุกข์คือก้อนความคิด

ที่สร้างมาจากเวลาที่นอกเหนือจากปัจจุบันเมื่อเรารวมใจของเราลงสู่ปัจจุบัน

ได้เมื่อไหร่ ทั้งอดีต และอนาคต ก็จะไม่สามารถ ทำ ร้ า ย เราได้

8. ทำ ล า ย วงจรอุบาทของชีวิตด้วยการใส่กิจกรรมดีๆ เข้าไป เช่นการตื่นให้เช้าขึ้น

กำหนดเวลากิน อยู่ หลับ นอนขับถ่ายให้เป็นเวลา ใส่ตารางการ

ออกกำลังกายลงไปบ้าง ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้จิตวิญญาณของตนตระหนัก

ถึงความเป็นระบบระเบียบของชีวิต อย่าใช้ชีวิตแบบเดิมๆ เพราะ

นั่นอาจเป็นจุดเริ่มต้นของ โ ร ค ซึ ม เ ศ ร้ า และปัญหาทางใจอื่น ๆ ที่จะตามมา

9. จงรักในหน้าที่ของตน และ พ ย า ย า ม เชื่อโยงหน้าที่ของตนไว้กับ

ประโยชน์ของผู้อื่น หรือประโยชน์ของสังคมคิดให้ออกว่าหน้าที่ของเรา

สามารถช่วยอะไรสังคม หรือผู้อื่นได้บ้าง และ ข ย า ย ความรู้สึกนึกคิดตรงนั้น

ให้งอกงามในใจ การงานของเราก็จะเปลี่ยนจากการทำงาน เป็นการทำบุญ

กลายเป็นคนที่มีใจและหน้าที่อันเป็นกุศลอยู่ตลอดเวลา

10. ย้ำเตือนตนเองอยู่เสมอว่า สิ่งต่างๆ นั้นอยู่ด้วยเหตุปัจจัย อย่าคาดหวังในผล

แต่จงสร้างเหตุ อย่าคาดหวังในรักที่ดีแต่จงสร้างเหตุแห่งรักที่ดี อย่าคาดหวัง

ในความร่ำรวยให้มากเกินไป แต่จงสร้างเหตุแห่งความร่ำรวยให้เกิดขึ้น

สิ่งนี้เองคือการทำทุกอย่างด้วยจิตว่าง เมื่อทำทุกอย่างด้วยจิตว่างได้แล้วชีวิตก็

จะพบกับหนทางแห่งความดีงามและความสุขได้ง่ายขึ้น

11. มองไปรอบข้าง ถามตนเองว่า มีใครบ้างที่มีความหมายกับชีวิตของเรา

มีใครบ้างที่มีบุญคุณกับชีวิตของเราบุคคลเหล่านี้คือบุคคลที่เราต้องดูแล

ไม่อาจละเลย ขอให้มองไปยังเขาเหล่านั้นแล้วถามตนเองว่า เราจะทำอะไร

เพื่อเขาได้บ้าง และลงมือทำทันที อย่าได้รีรอ เพราะเวลาไม่อาจย้อนคืนได้ใหม่

12. อย่าพูดในสิ่งไม่ดี อย่าพูด โ ก ห ก อย่าพูดความจริงที่ไร้ประโยชน์

อย่าพูดจา ทำ ล า ย น้ำใจบุคคลอื่นอย่าพูดจาดูถูกตนเอง และ

อย่าพูดอะไรที่ ทำ ล า ย สังคม บุคคล และศาสนาที่ตนนับถือ

13. จงฝึกจิตใจของตน ขัดเกลาจิตใจของตนด้วยการกระบวนการ

ที่มีประสิทธิภาพ ฝึกคิดอย่างเท่าทันฝึกสมาธิ ฝึกกำหนดรู้ตามจริง เพราะ

ชีวิตคือสิ่งไม่แน่นอน และไม่อาจคาดเดาได้ ดังนั้นเราจำเป็นต้อง

เตรียมพร้อมในทุกสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น เราต้องเตรียมความแข็งแรง

ของจิตใจไว้เพราะการทำใจไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสำหรับผู้ไม่เคยฝึกฝน

14. ขอขวัญที่ดีที่สุดคือ รอยยิ้ม กำลังใจ และความจริงใจ จงแจกจ่าย

ของขวัญเหล่านี้ไปยังผู้คนที่พบเห็นทำให้เป็นนิสัย แล้วมิตรภาพดี ๆ

จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราทุกวัน

15. ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น จงบอกตัวเองว่า สิ่งนั้นจะผ่านเราไปเสมอ

ไม่ว่าสุข ทุกข์ ดีใจ เสียใจ จงมองดูเวลาให้เวลาได้ทำหน้าที่ของมัน

จงอดทน เข้มแข็ง อย่ายอมแพ้ในสิ่งใดก็ตาม จงขอบคุณตัวเองที่พาชีวิต

มาจนถึงวันนี้ ขอบคุณลมหายใจ และสรรพสิ่งทั้งหลายที่ให้โอกาสเราได้เรียนรู้

ชีวิตและสร้างสติปัญญาให้เจริญงอกงามในจิตวิญญาณของเรา

ขอให้บอกกับตนเองเสมอว่า เราคือบุคคลที่โชคดีที่สุดในโลกแล้วที่ได้เป็น

เจ้าของชีวิตของเราเอง จงใช้มันจงใช้ชีวิต ทำชีวิตของตนเองให้มีคุณค่าที่สุด

สมดังที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐในชาตินี้

ขอขอบคุณข้อมูล verrysmilejung

Load More Related Articles
Load More By admin2
Load More In ชีวิต

Check Also

วิธีเปลี่ยนตัวเองให้ “ใช้เงินเป็น” ไม่ขัดสน มีเงินให้เก็บ

เรื่องเงินเป็นสิ่งสำคัญ ในการใช้ชีวิตเพราะทุกอย่างมีราคาของมัน แต่หลายคนก็ มีปัญหาเรื่องนี…