Home ชีวิต 15 ข้อ ฝึกตัวเองให้ใจเย็น คนฉลาดเขามักจะทำกัน

15 ข้อ ฝึกตัวเองให้ใจเย็น คนฉลาดเขามักจะทำกัน

0
55

1. เดินอย่ างมีสติ

เดินไปข้างหน้า ด้วยความรู้สึกขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่ าง ขอบคุณร่ างก ายที่ยังมีกำลังมากพอให้สามารถ

เดินได้ขอบคุณถนนหนทาง ที่สะดวกสบายมากพอจนเดินก้าวไปได้ และเดินด้วยใจกรุณาด้วยความรู้สึกว่า

“อย ากสร้าง แต่รอยยิ้มอันงดงาม ให้กับโลกใบนี้”

2. ทำงาน อย่ างมีสติ

ท่ามกลางม ร สุ มงาน และการติดต่อผู้คนมากมาย ตลอดวันเราก็สามารถฝึกสติรู้เนื้ อรู้ตัวได้ง่ายๆเพียง

หลับตาลงห ายใจเข้าและออกลึกๆ สัก 5 รอบลมห ายใจโดยให้สติ ตามลมห ายใจโดยไม่คิดเรื่องอื่น

แล้วค่อยกลับไปโฟกัส กับงานตรงหน้าใหม่อีกครั้ง

3. สนทนาอย่ างมีสติ

ฟั ง อย่ างตั้งใจฟัง โดยไม่คิดตัดสินคู่สนทนาเปลี่ยนสภาพตัวเอง ให้เป็นเหมือนภาชนะว่างเปล่าที่พร้อม

รับฟังบุคคลตรงหน้า ขณะที่เมื่อพูดก็ตระหนักถึงความงดงาม ของความสัมพันธ์ระหว่างคุณและคู่สนทนา

สื่อส ารด้วยความรักด้วยความหวังดีด้วยใจ ที่อย ากจะสร้างสรรค์ความหมายดีๆ ระหว่างกัน

4. ตื่นอย่ าง มีสติ

แทนที่จะตื่นมาแล้วเช็คข่ าวส ารจากโ ซ เ ชี ยลมีเ ดี ย เป็นสิ่งแรกของวันให้เวลาตัวเองซัก 5-10 นาที

นั่งสมาธินิ่งๆก่อนจะรับข่าวสา รอื่นๆ เพื่อช่วยให้การเริ่มต้นวันใหม่ เป็นไปอย่ างมั่นคงในอารมณ์

5. กินอย่ างมีสติ

บางครั้งเราก็ท านไปด้วยคุยโทรศัพท์ไปด้วย บางครั้งก็ท านไปด้วยดูจอทีวี จอมือถือ ไปด้วยแล้วครั้ง

สุดท้ายที่ท านอาห ารทีละคำ รับรสชาติแล้วขอบคุณอาห ารในมื้อนั้น คือเมื่อไหร่กันหรือแนะถ้าหากทำ

5 ข้อแล้วยังไม่เห็นผล เท่าที่ควรให้ลองทำตั้งแต่ข้อที่ 6 ขึ้นไป

6. เข้าหูซ้าย ทะลุ หูขวา

อย่ าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับ เพราะปกติแล้ว คำว่า “ฟังหูซ้าย ทะลุหูขวา” นั้นเขาใช้เปรียบเปรยคนที่ฟัง

อะไรแล้วไม่สนใจ ไม่ใส่ใจไม่รับความคิดใหม่ๆเข้ามา แต่ตอนนี้ผมกำลังหมายถึงถ้าเป็นเรื่องไม่เป็นเรื่อง

แล้วการฟังแบบเข้าหูซ้าย ทะลุหูขวานั้น นับเป็นเรื่องที่ดี เพราะจะทำให้เราไม่ใส่ใจกับสิ่งที่ใครกล่าวมา

7. คิดมากไป หรือ เปล่า

อาก ารคิดมาก เป็นส่วนหนึ่ง ที่ทำให้เกิดโ ร คเค รี ย ดได้ ยิ่งอากาศร้อนๆยิ่งเหตุการณ์อะไรๆก็ไม่เป็น

ใจด้วยแล้วยิ่งทำให้ร้อนร น เมื่อเกิดเรื่องก็จะยิ่งเก็บมาคิด จนไม่เป็นอันกินอันนอนลองเปลี่ยนจากความคิด

เรื่องแ ย่ ๆ เปลี่ยนเป็นคิดเรื่องดีๆบ้ า งสิครับ เพราะความคิดนั้นเป็นตัวกำหนดวิถีชีวิตของเราไม่เชื่อลอง

ทำดู คิดดี ทำดี เท่านี้พอ

8. นับหนึ่งให้ถึงสิบ

เริ่มจากวิธีพื้นฐาน อย่ างนับเลขในใจเวลาที่เราโ ก ร ธใคร ให้ลองนับหนึ่งถึงสิบหรือจะนับถึงร้อยถึงพัน

ก็คงไม่มีใครว่า เพราะการนับเลขจะส่งผลให้เรามีสมาธิ และยังได้มีเวลาไตร่ตรองคิดถึงสิ่งที่ผู้อื่นทำกับเรา

และสิ่งที่เรากำลังคิดจะทำด้วย

9. ปล่อยวาง ไม่ยึดติด

ปัญหาที่เกิดขึ้นนทุกวันนี้ ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะคนเรามีอัตตามากเกินไป หากเราลองเปลี่ยนความคิดไม่ยึดติด

กับตัวตนแล้วลองคิดว่าสุดท้ายวันหนึ่ง เราก็ต้องแ ต ก ดั บ และสล ายไปวนเวียนเป็นวัฏจักรเช่นนี้เรื่อยไป

เพราะฉะนั้นถ้าเรายอมรับกับวัฏจักร แห่งการเกิด-ดั บนี้แล้วไม่ว่าเรื่องใดๆ ก็คงเป็นเพียงเรื่องเล็กๆ น้อยๆ

เท่านั้น

10. ฝึกสมาธิ

การฝึกสมาธิให้ใจสงบนั้น มีหลายรูปแบบจะนั่งสมาธิหรือเดินสมาธิก็ได้ อย่ างที่ผมเคยเขียนในเล่มก่อนๆว่า

เมื่อมีสมาธิก็มีสติเมื่อมีสติก็เกิดปัญญา เวลาเกิดปัญหาก็จะมีทางแก้ไข

11. รู้เขารู้เรา

บางครั้งแค่เราลองมองใส่ใจ นิสัยของคนรอบข้างบ้ า งก็สามารถ ที่จะทำให้เราอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่ าง

ไม่ย ากเย็นแต่เราจะต้องรู้จักระงับสติอารมณ์ของเราด้วย เพราะเมื่อเราทราบแล้วว่าเขาเป็นคนแบบนี้หาก

เรารับนิสัยเขาไม่ได้ ก็ให้อยู่ห่างๆเข้าไว้เป็นดีที่สุด จะได้ไม่ต้องมีเรื่องมีราวกัน

12. หายใจเข้า และออกลึกๆ

การหายใจเข้าออกลึกๆนานๆ จะทำให้เราได้มีสติยั้งคิดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น และทำให้ร่ างก ายเราได้รับ

การผ่ อ นคล ายจากลมห ายใ จที่รับ เข้าและส่งออกดังนั้นก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรลงไป ในช่วงเวลา

ที่มีอาร มณ์โ ก ร ธลองหายใจลึกๆเข้า ออก อย่ างช้าๆจะช่วยให้สถานการณ์รอบข้างดีขึ้น

13. ไม่หนีแต่ไม่ปะ ทะ

หากเราไม่สามารถจะทำอะไร กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้าได้ แต่จะเก็บเอาไว้ก็กลัวจะกลายเป็นคนเก็บ

กดจะเดินหนีก็จะกลายเป็นคนไม่ยอมรับความจริง หากเกิดเหตุการณ์แบบนี้คงต้องใช้สติที่รอบคอบตัดสินใจ

ในการแก้ปัญหารับฟัง สิ่งที่ผู้อื่นว่ามาแล้วก็นำไปปรับปรุง ในส่วนที่ไม่ดีหากแต่เป็นสิ่งที่เขาพูดพร่ำเพรื่อ

ก็ไม่ต้องกังวลให้เสียเวลา เลิกคิดไปเลยไม่จำเป็นต้องไปต่อปากต่อคำ ด้วยเพราะการทำเช่นนั้นไม่ได้ส่ง

ผลดีอะไรขึ้นมาเลย

14. ขอโทษ

หากเราทำผิดการใช้คำว่า ขอโทษ นั้นถือเป็นเรื่องธรรมดาที่สุด ไม่ใช่เรื่องย ากเลยถ้าเราจะต้องเอ่ย

คำขอโทษเพราะคำๆนี้ไม่ได้ ทำให้ศักดิ์ศรีของเราต กต่ำลง หากแต่เป็นการรู้จักยอมรับในสิ่งที่ตนเอง

ผิ ดต่างหากอีกทั้งยังจะ ทำให้สถานการณ์ที่เ ล วร้ า ยค ลี่ค ล ายลงได้ อย่ างไรก็ตามเราไม่ควร

ใช้คำขอโทษอย่ างพร่ำ เ พ รื่ อ เพราะจะทำให้ติดเป็นนิสัยที่ไม่ดีทำอะไรก็ไม่ระมัดระวัง

15. ยิ้มแห่ง สย าม

รอยยิ้มสร้างโลกนี้ ให้สดใสได้เหมือนดังคำที่บอกว่า “ถ้าคุณยิ้ม โลกก็จะยิ้มให้คุณ” เพียงแค่คุณไปไหน

แล้วมีแต่รอยยิ้มให้คนรอบข้าง คนรอบข้างก็จะอารมณ์ดีขึ้นไปด้วย

ขอบคุณที่มา : teeneethailand2

Load More Related Articles
Load More By Chookde
Load More In ชีวิต

Check Also

10 วิธีเป็น “ที่รัก” ของคนรอบข้าง ทำได้ง่ายๆ ไม่ยาก

ไม่ว่าจะเป็นหญิง หรือชาย ทุกคนก็ล้วนอย ากจะเป็นที่รักของคนรอบข้างตัวคุณด้วยกันทั้งนั้น อย …