Home ชีวิต 20 นิสัย ผู้หญิงแกร่ง ใครมีเกินครึ่งคุณเก่งสุดๆ

20 นิสัย ผู้หญิงแกร่ง ใครมีเกินครึ่งคุณเก่งสุดๆ

0
313

1.ไม่ขี้อิจฉา

ความอิจฉาเป็นบ่อเกิดแห่งการทำล าย พลั งรุ นแ ร งที่สุด ก้อต่อตัวเองนี่แหละฉะนั้นสาวฉลาดจะไม่ขี้อิ จฉา

ขี้วีนขี้เห วี่ ย งใส่ใคร “โก ร ธได้แต่ดึงสติให้ไว” ใส่บัพใส่สกิลป้องกัน จะได้สวยฉลาดน่าคบหาเป็น

ความต่างที่คู่ควรนะจ๊ะ เอาละคะลองมาฝึกเป็นสาวฉลาดยุค 4.0 กัน 20 ข้อบ่งบอกนี้ไม่ย ากเกินความ

สามารถสาวๆห ล อ กเนอะ วันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในบทความหน้าจร้า

2.ไม่ห่วงสวยจนเกินไป

ความสวยที่แท้ทรู ต้องมาจากข้างในการแต่งเติมก้อแค่บางส่วนเท่านั้น สาวฉลาดจึงไม่ยึดติดที่จะต้องดูดี

ดูสวยตลอดเวลามีจังหวะที่ห ลุ ดบ้ า งโ ท ร มบ้ า ง หากต้องลุยงานแต่เสน่ห์ของพวกเทอก้อไม่ลดลง

ไปเลยตรงกันข้าม กับยิ่งดูมีเสน่ห์มากขึ้น ในความเป็นธรรมชาติแบบไม่ต้องแอ็บซะอีก

3.มีเมตตา

เป็นธรรมชาติ ของสาวฉลาด ที่มีใจเมตตาและรักพวกพ้องพวกเทอจิตใจอ่อนโยน อย ากหยิบยื่นความ

ช่วยเหลือให้คนที่ขาดโอกาส แต่ก้อใจนักเลงพอไม่สนับสนุนคนที่หาผลประโยชน์ เป็นไงละสวยฉลาดไม่ได้

หลอกกันง่ายๆหลอกนะ

4.ขยันและรู้กาลเทศะ

คนฉลาดมักขยัน เพราะเทอรู้ว่าต้องทำอะไรเมื่อไหร่คงไม่มีคนฉลาด ที่ขี้เ กี ย จ ไม่มีการวางแผนหลอก

จริงม่ะและ สาวฉลาดยังแยกแยะ รู้จักกาลเทศะอีกด้วยอะไรดีดีที่สุด ควรทำหรือไม่ทำอะไรควรพูดกับใคร

เวลาไหนและอะไรที่ไม่เหมาะจะพูดเวลาไหน เพราะเทอสังเกตุและใส่ใจรายละเอียดรอบตัวเสมอไงละและ

นั่นก้อเป็นผลดีต่อตัวสาวฉลาดเอง มันทำให้เทอแพงน่าคบหามากที่เดียว

5.ดูแลตัวเองได้

สาวเก่งสวยฉลาด มักไม่ทำตัวอ่อนแอรอคอยการช่วยเหลือเท่านั้น แต่พวกเทอจะพย าย ามทำด้วยตัวเอง

ก่อนนี่แหละความคูล ที่แท้ทรูแต่..ช้าก่อนไม่ได้หมายความว่า พวกเทอจะต้องโชว์พาวด์ทำเอง ทู้กกกอย่ าง

นะอะไรที่ควรขอความช่วยเหลือ ก้อตามอัธย าศัยเลยอะไร ที่ให้ความช่วยเหลือได้ก้อจัดกันไปนี่สิถึงจะ

เป็นสาวสวยเก่งฉลาดแพงแบบคูลๆ

6.เข้าใจและพร้อมยอมรับความผิดหวัง

เป็นเรื่องธรรมดาในชีวิต ที่ต้องเจอความผิดหวังแต่ผู้หญิงฉลาด จะยอมรับและเข้าใจความเป็นจริงได้ดีไม่

ร้องไห้ฟูมฟายน้ำตาตกใน ให้โลกรู้การทำตัวให้แ ย่ลงจ มป ลั ก อยู่กับความท้อแท้ไม่ใช่วิถีของคนสวย

แพงล้มได้แต่พวกเทอ move on ค่ะ!พวกเทอไม่รอให้โชคช ะต ากำหนด แต่จะก้าวออกไปคว้าสิ่งดีๆ

ที่รออยู่มา

7.สามารถส่งเสริมคนอื่นได้

คนฉลาดมักไม่ทำอะไรคนเดียว เพราะคนฉลาดเป็นนักวางแผนตัวยง ฉะนั้นจะสร้างทีมของตัวเองขึ้นมา

และส่งเสริมให้คนในทีมสามารถก้าวหน้าต่อไป แต่คนที่เก็บงำความรู้ไม่ถ่ายทอดให้คนอื่น ก้อจะเป็นคนที่

ต้องทำงานงกๆคนเดียว เหมือนจะก้าวหน้าเติบโตแต่สุดท้ายจะตัน ทั้งการงานและสังคมนะแจ๊ะแบบนี้

ไม่น่ารักเลยช่ายม้า ถ้าไม่อย ากตันก้อต้องรู้จักแบ่ งปั นสิ่งดีๆนะจ๊ะ

8.มีความเป็นผู้นำและกล้าแสดงออก

บางครั้งการสร้างคนที่โดดเด่น ก้อมักมาจากการขาดบางสิ่งเช่นขาดแกนนำ ขาดคนกล้าแสดงความสามารถ

คนที่กล้าคิดต่างสาวฉลาด จึงเป็นบุคคลที่กล้าจะทำสิ่งต่างๆที่แปลกออกไป มีความเป็นผู้นำแม้จะไม่เคย

ลงมือทำแต่เพราะกระบวนการคิด และมุมมองแง่บวกกับการที่รักการเรียนรู้ ทำให้พวกเทอรังสรรค์สิ่งต่างๆ

ออกมาได้อย่ างไม่ย ากเย็น

9.รู้จักหาความสุข

การมีความสุขเป็นสิ่งไม่ผิด แต่จะผิดเมื่อความสุขของเราทำร้ า ยคนอื่น สาวฉลาดจะคิดใคร่คร วญเพื่อ

ไม่ทำให้ใครต้องสะดุดหัวคะมำ หน้าทิ่ มพวกเทอจะเรียนรู้การหาความสุขอย่ างแท้จริง ไม่หลงมั วเ ม า

ไปกับสิ่งจอมป ล อ ม เพราะบางครั้งความสุขก้อได้มา จากสิ่งเล็กๆรอบตัวมากกว่าดินเนอร์หรูหรือแบรนด์

เนมว่ามั้ยย

10.มีความสุภาพอ่อนน้อมและเป็นมิตร

ไม่มีใครอย ากอยู่คนเดียว การจะได้ใจคนอื่นคุณต้องมีความสุภาพอ่อนน้อม ไม่เย่อหยิ่งอวดตัวกดขี่ผู้อื่นดู

ถูกคนอื่นควรจะมีมิตรภาพที่ดี กับทุกคนอย่ างจริงใจไม่รังเกี ย จเดี ย ดฉันด์ คนที่ด้อยกว่าถึงแม้คุณจะ

ก้าวไปสู่ความสำเร็จโดดเด่น แล้วก้อตามนี่แหละวิถีของสาวฉลาดสวยแพง แพงทั้งส ม อ งและกิริย า

การแสดงออกเป็นคนเก่ง สวยน่าคบจบในหนึ่งเดียว

11.กล้าเผชิญหน้ากับสิ่งต่างๆ

ความกลัวมักจำกัดให้เราไม่กล้าเดินต่อไป และมักนำมาซึ่งความผิดหวังอมทุ กข์ มุมมองในแง่ลบแง่ร้ า ย

แต่สิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้น กับสาวฉลาดเพราะพวกเทอมีวิธีรับมืออย่ างดีเยี่ยม นั่นคือพวกเทอพร้อมและ

กล้าเผชิญหน้ากับสิ่งต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ความไม่คาดหมายทุกประเภท พวกเทอไม่วิ่งหนีไม่ด ร า ม่ า

จนเกินงามแต่พวกเทอมอง และคิดรู้จักรอเวลาที่เหมาะสม

12.ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ

ความสำเร็จเกิดขึ้นได้ด้วยความตั้งใจ และลงมือทำแค่คิดแต่ไม่ทำยังไม่นับว่าสำเร็จ สาวฉลาดนอกจาก

ฉลาดคิดแล้วยังฉลาดทำอีกด้วย และพวกเทอจะไม่ย่อท้อต่ออุปส ร ร คที่ขัดข ว าง แต่จะนำอุ ปส รร ค

นั้นมาเป็นแรงผลักดัน ให้ก้าวต่อไป “เพราะปัญหาอุปสรร คจะขัดเกลาให้แข็งแกร่งเหมือนเพชรที่ได้รับ

การเจียระไน”

13.ใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ

หมั่นเพิ่มเติมหาความรู้อยู่เสมอ ผู้หญิงฉลาดมักจะรักการเรียนรู้สิ่งใหม่ ใส่ใจสิ่งเก่าเพิ่มเติมการพัฒนาไม่ทำ

ตัวเป็นคนที่น้ำเต็มแก้วจนล้น ยิ่งในยุคนี้ผู้หญิงสวยหาง่ายมากแต่ผู้หญิง ที่ทั้งสวยและฉลาดหาได้ย ากกว่า

ฉะนั้นต้องทำตัวให้มีร า ค าแวลู่ดูแพงไม่หยุดนิ่ง

14.กล้าเอ่ยขอโทษ และ กล่าวขอบคุณ

การทำผิดพลาดหรือต้องขอความช่วยเหลือ ไม่ได้แปลว่าไม่ฉลาดไม่คูลเสมอไปไม่มีใครรู้ ไปทุกเรื่องเก่ง

ไปทุกอย่ าง “สี่ตีนยังรู้พลาด นักปราชน์ยังรุ้พลั้ง” แต่จะพลาดมาก ถ้าทำผิดแล้วไม่กล้าเอ่ยคำขอโทษ

หรือกล่าวขอบคุณคนที่มีน้ำใจ ต่อคุณฉะนั้นฝึกให้เคยชินเป็นนิสัย เข้าไว้ได้ใจใครต่อใครไปเต็มๆ

15.ทำงานให้ดีที่สุด

การเต็มที่กับสิ่งที่ทำรัก ในสิ่งที่ทำแม้จะไม่ได้ทำในสิ่งที่รักเสมอไป ก้อเป็นคุณสมบัติอีกข้อของสาวฉลาด

ไม่มีการเ สแ ส ร้ ง ใดที่จะยั้งยืนหากทำแบบขอไปทีหรือผักชีโรยหน้ายังไงซะ ก้อมีคนรู้ในที่สุดฉะนั้น

ฝึกไว้ให้เป็นชีวิต “ทำทุกสิ่งอย่ างเต็มที่เต็มกำลังให้ดีที่สุด แม้จะไม่มีใครเห็นเลยก้อตาม”แต่เชื่อเถอะคะ

ถึงไม่มีคนเห็นแต่ผลของงาน มันจะสะท้อนกลับมาหาคนที่ทำใครทำคนนั้นได้

16.เคารพตัวเอง

นี่เป็นอีกข้อที่สาวฉลาดต้องมี คือ การเคารพตัวเองให้ความสำคัญกับตัวเอง ไม่เปลี่ยนแปลงตามแรง

กดดันหรือความคาดหวังของคนอื่น ผู้หญิงทุกคนมีเสน่ห์ไม่เหมือนกันบุคลิค และความสามารถต่างแตกกัน

เพราะฉะนั้นไม่มีใครเหมือนใครได้ “ของเลียนแบบไม่มีทางเทียบของแท้” ฉันใดสาวที่ไม่เคารพตัวเองก้อ

ไม่สามารถเคารพคนอื่นได้ ฉันนั้นและคุณจะเป็นสาวฉลาดได้อย่ างไร หากต้องวิ่งไล่ตามให้เหมือนคนอื่น!

17.มีความซื่ อสั ตย์

สาวฉลาดจะมีความซื่ อสั ตย์เป็นพื้นฐานของชีวิต พวกเทอไม่ทำความเดื อ ดร้ อ นให้ใครและเป็นคน

ซื่ อตรง “อะไรจริงก้อว่าจริง” สาวฉลาดมีทัศนคติที่ไม่ค ดโ ก ง ไม่เอาเปรียบ (แต่เล่ห์เหลี่ยมเชิง

ธุรกิจ การค้าก้ออีกเรื่องนะ)

18.มีวินัย การวางแผนจัดเตรียม

นอกจากความฉลาดแล้ว สาวเก่งยังต้องมีระเบียบวินัยในชีวิตที่สูงด้วยคะ อะ อะหลายคนมองข้ามประเด็นนี้

เพราะดูเหมือนไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันเลยใช่ไหมคะ แต่แท้จริงแล้วสำคัญมากทีเดียวคะวินัยจะเป็นตัวบ่งบอกว่า

สาวคนนั้นเป็นของแท้ แค่ไหนไม่มีความสำเร็จใดเกิดขึ้นได้โดยปราศจาก วินัยที่เข้มแข็งวินัยก้อเหมือนการ

ฝึกฝนจนช่ำชองเปรียบเหมือนนักรบโรมัน จะฝึกด าบทุกวันแม้ไม่มีศึกส งค ร าม เมื่อเกิดสู้รบจึงสามารถ

เอาชนะศั ต รูได้อย่ างห้าวห าญ วินัย!ก้อเช่นกัน หากขาดวินัย ความฉลาด ความเก่งก้อเป็นประหนึ่ง

ด าบที่ขึ้นสนิม นานวันก้อมีแต่ความเขรอะและใช้การไม่ได้ในที่สุด

19.มีสติ-เชี่ยวชาญในการแก้ปัญหา

สาวฉลาดจะมีสติเสมอไม่ว่าต้องเจอกับปัญหาแบบใด พวกเทอจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่ างชาญฉลาดเชี่ยว

ชาญในการวางแผนการจัดการ เพราะพวกเทอมองว่า “แก้ไขดีกว่าแก้ตัว” ไม่มีประโยชน์ที่จะทะเลาะเบ าะ

แ ว้ งระร านคะค าน ให้ได้ผู้ชนะเพราะสุดท้ายปัญหาก้อยังไม่ได้รับ การแก้ไขอยู่ดีและนี่เป็นแม่เหล็กอีก

ตัวที่ดึงดูดให้มีคนอย ากเข้าใกล้ พวกเทอหรือชื่นชอบพวกเทออออ

20.มองโลกในแง่บวก

พลั งแห่งมุมมองความคิด จะเป็นตัวขับเคลื่อนศักยภาพของเราให้ก้าวออกไปสู่ภายนอก สาวๆที่มีมุมมองใน

แง่บวกจะเป็นเหมือนแม่เหล็ก ที่ดึงดูดคนรอบข้างให้เข้ามาใกล้ก้อแหม..ใครก้ออย ากอยู่ใกล้คนคิดดีทำดี

มีมุมมองที่เป็นจริงแต่ไม่อ มทุ กข์กันทั้งนั้นแหละคะ เพราะ “ใจรื่นเริงเป็นย าดี” แต่การจะมีมุมมองในแง่

บวกได้สาวๆต้องฝึกฝนนะคะ เพราะมองแง่บวกกับโลกสวยต่างกัน แค่เส้นผมบังแค่นั้นเองสาวที่มีมุมมอง

ในแง่บวกเทอจะเป็นพวกที่ใช้สติในการคิดใคร่ครวญเสมอ และมองสิ่งต่างๆตามความจริงที่ควรจะเป็นไม่

กระโตกกระตากตีโ พ ยตีพายจนเกินไป พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์อย่ างมีสติ ให้กำลังใจตัวเองมาก

กว่าตัดพ้อต่อว่าลงมือทำมากกว่าเอาแต่พูด

ขอบคุณที่มา : gangbeauty

Load More Related Articles
Load More By Chookde
Load More In ชีวิต

Check Also

10 วิธีเป็น “ที่รัก” ของคนรอบข้าง ทำได้ง่ายๆ ไม่ยาก

ไม่ว่าจะเป็นหญิง หรือชาย ทุกคนก็ล้วนอย ากจะเป็นที่รักของคนรอบข้างตัวคุณด้วยกันทั้งนั้น อย …