Home เตือนใจ 3 นิสัยที่ควรทำบ่อยๆ เพราะจะช่วยหนุนนำชีวิตสู่ความสำเร็จ

3 นิสัยที่ควรทำบ่อยๆ เพราะจะช่วยหนุนนำชีวิตสู่ความสำเร็จ

0
42

1.รักตัวเอง ก่อนที่จะรักคนอื่น

คนที่รักตัวเอง ก่อนที่จะรักคนอื่น ไม่ใช่คนเห็ น แ ก่ตัว เพราะเมื่อใดก็ตามที่เราเริ่มรักตัวเองเราจะเริ่มหัน

มาใส่ใจดูแลตัวเองอย่ างเต็มที่ ทั้งทางร่ างก ายและจิ ตใ จเราจะหมั่นเติมคุณค่าให้กับตัวเองหาหน

ทางพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่ดี ยิ่งๆ ขึ้นไปเรื่อยๆ จิตใจจะโฟกัสอยู่ที่ การทำตนให้เป็นคนดีมีความสุขจึง

มักใช้เวลาอยู่กับการเรียนรู้มากกว่า จะไปจ้ อ งจั บ ผิ ดหรือติติ งข้อด้ อ ยของผู้อื่นในทางกลับกัน

ถ้าเราไม่รักตัวเองซะก่อน ก็ไม่มีทางจะรักคนอื่นได้ คนที่ไม่รักตัวเองมักไม่แ คร์อะไรเกี่ยวกับตัวเองสัก

อย่ างเช่นทำงานหนักจนอ อ ฟฟิ ศ ซิ นโ ด ร มถามหานอนน้อยมาก เพราะมั วแต่เล่นโทรศัพท์

ตอนกลางคืนถ้าเราลองตั้งตัวเอง เป็นบุคคลที่สามแล้วมองมาที่พฤติกร รมของเรา ในทุกๆวันหลายๆคน

อาจจะมองว่าตัวเรานี่หนา ช่างน่าเป็นห่วงมากๆทำไมถึงไม่ดูแลตัวเอง เลยถ้าไม่ป่ วยวันนี้ก็คงวันพรุ่ง

การรักตัวเองก่อนที่จะรักคนอื่น จึงเป็นนิสัยหนึ่ง ที่เราควรทำทุกวันและทำเป็นลำดับแรก

2.คบคนดีเป็นศรีแ ก่ตัว

ต้นไม้ จะเติบโตขึ้นได้อย่ างไร ก็ต้องมองปั จจั ยแวดล้อมของต้นไม้นั้นๆ ด้วยคนเราเองก็เช่นกันถ้าเรา

อย ากมีความสุขในทุกๆวันของชีวิต อย ากตื่นมาแล้วโ ฟ กั สแค่การเดินหน้าบนเส้นทางของความสำเร็จ

ไม่อย ากเสียเวลาไปกับเรื่องไร้สา ระอื่นๆ ถ้าอย่ างนั้นเราก็ควรเลือกปลูก ตัวเองในสภาพแวดล้อมที่

เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโต ไม่ปลูกตัวเองลงในพื้นดินแ ต กแข น ง ถ้าวันหนึ่งตื่นเช้ามาทำงาน

แล้วรู้สึกว่าไม่ อย ากไปทำงาน เพราะไม่อย ากเจอเพื่อนร่วมงาน ขี้นิ น ท าล่ะก็ นั่นล่ะคือเหตุผลของ

การคบคนดีเป็นศรีแ ก่ตัวให้เป็นนิสัย ไม่มีความจำเป็นใดๆ ที่เราจะต้องผู กมิ ต รหรือสร้างสัมพันธไมตรี

กับคนที่ทำให้โลก ไม่น่าอยู่นี่ถ้าเราคบหาแต่คนดีๆมีศีลธร รมคนดีๆเหล่านี้ จะคอยช่วยเหลือสนับสนุนและ

ส่งเสริมเมื่อเราทำความดี ทั้งต่อตัวเองและต่อคนรอบข้างด้วยคนดีๆเหล่านี้ อีกเช่นกันที่จะคอยตักเตือนเรา

เมื่อเราทำผิ ดพล าด รวมถึงชี้นำเราไปในทางที่ถูกที่ควร

3.หยุดพฤติกร รมการโ ก ห ก

การโ ก ห ก พูดปด เสี ยดสี นิ น ท าว่าร้ าย หล อ กล ว ง บิ ดเบื อ นคำพูดใส่สีตีไข่ไปจนถึงการพูด

ความจริงแค่บางส่วน ล้วนแล้วแต่เป็นวจีกร รมที่นำมา ซึ่งความเดื อ ดเนื้ อร้ อ นใจในภายหลังหากว่า

เราต้องการเดินบนเส้นทาง ที่ถูกต้องเพื่อให้ชีวิตของเราเดินหน้า ไปสู่เส้นทางความสำเร็จอยู่เสมอนิสัย

อีกอย่ างที่ควรทำเป็นประจำคือหยุดพฤติกร รม การโ ก ห กทุกประเภท ดังที่ได้กล่าวข้างต้นการโ กห ก

เล็กๆ โม้วันละนิดวันละหน่อย ไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามส่งผลให้เราเคยชิน กับการก่อวจีกร รมอาจส่งผลให้

เรื่องโ กห กใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆ แล้ววันใดวันหนึ่ง คำโ กห กเหล่านี้ นี่แหละจะกลับมาสร้างความอั บอ าย

ให้เราหรือทำให้เราตกที่นั่งลำบ ากในที่สุด ถ้าต้องการห ลุ ดพ้ นจากวงจรนี้ ไม่อย ากมีปัญหากับคน

ใกล้ตัวเรื่องคำพูดคำจา เราต้องหยุดการก่อวจีกร รมทุกแข น งพูดความจริง ให้ได้มากที่สุดถ้าเราทุกคน

สามารถปรับตัววันละนิดทำนิสัยเล็กๆ ที่เราควรทำกันวันละนิดวันละหน่อย เป็นประจำสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้

เราคงอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้อง อยู่เป็นนิจและวิธีการดังกล่าวก็จะหนุนนำชีวิตเรา ให้ก้าวไปสู่เส้นทางแห่ง

ความสำเร็จต่อไป

ขอบคุณที่มา L a m u n l a m a i

Load More Related Articles
Load More By Chookde
Load More In เตือนใจ

Check Also

10 วิธีเป็น “ที่รัก” ของคนรอบข้าง ทำได้ง่ายๆ ไม่ยาก

ไม่ว่าจะเป็นหญิง หรือชาย ทุกคนก็ล้วนอย ากจะเป็นที่รักของคนรอบข้างตัวคุณด้วยกันทั้งนั้น อย …