Home ชีวิต 3 อย่างที่ไม่ควรทะเลาะกัน ถ้าไม่อยากเสียความสัมพันธ์ดีๆไป

3 อย่างที่ไม่ควรทะเลาะกัน ถ้าไม่อยากเสียความสัมพันธ์ดีๆไป

0
7

หากคุณต้องการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน พี่น้อง ควรรู้กฎเหล็กในการสนทนาหรือการแสดงความคิดเห็นต่อกันดังต่อไปนี้

1.อย่าโต้เถียงเรื่องความเชื่อ

เรื่องความเชื่อนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่อง ศ า ส น า แต่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเช่น ความเชื่อเรื่อง ด ว ง ช ะ ต า ความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ความเชื่อเรื่องเลขหวยทำนายฝัน

ความเชื่อเหล่านี้เป็นความเชื่อที่ยากจะพิสูจน์ด้วยหลักการ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แต่คนเรามักจะเชื่อจากประสบการณ์ของตัวเองเช่น
บู ช า แล้วสมหวัง หรือลองขูดต้นไม้

แล้วเห็นเลขที่หวยออกในงวดนั้นหลายครั้ง ทำให้เกิดความเชื่ออย่างจริงจัง หรือบางคนเชื่อว่าถ้าปักตะไคร้กลับหัวฝนจะไม่ตก เป็นต้น เมื่อเราได้ยินได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้

หากไม่เชื่อเราก็ไม่ควร หั ว เ ร า ะ เ ย า ะ หรือแสดงอาการ ดู ถู ก ดู ห มิ่ น เราควรแค่รับฟังโดยไม่ต้องใส่ใจใน เ นื้ อ ห า มากมาย เมื่อเขาพูดคุยในประเด็นนั้นจบแล้ว

ก็ชวนคุยเรื่องอื่นๆ ต่อเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดี และเชื่อเถอะว่าตัวคุณเองก็อาจจะมีความเชื่อแปลกๆกับเขาเหมือนกัน

2.อย่าโต้เถียงเรื่อง ศ า ส น า

ศ า ส น า เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจและผู้คนให้ดำเนินวิถีชีวิตในรูปแบบเดียวกัน ต่างคนต่างเชื่อว่า ศ า ส น า ตัวเองนั้นคือสิ่งสวยงามเป็นศูนย์รวม ศ รั ท ธ า ของชีวิต

การโต้เถียงดูถูก ล้อเลียน พฤติกรรมทาง ศ า ส น า ไม่เพียงแต่คุณจะสร้างความบาดหมางใจกับเพื่อนร่วมการสนทนาแต่ยังอาจกลายเป็นปัญหาลุกลามกับบุคคลอื่น

ที่เชื่อใน ศ า ส น า เดียวกันเช่น คุณล้อเลียน ศ า ส น พิ ธี ของอีก ศ า ส น า หนึ่งด้วยความสนุกปากแต่เพื่อนของคุณที่ถูกล้อไปบอกต่อกับคนอื่นๆที่นับถือ ศ า ส น า เดียวกันว่า

คุณ ดู ถู ก ดู แ ค ล น ศ า ส น า ของเขา ไม่เพียงแต่คุณจะเสียเพื่อนไป 1 คนแต่อาจเสียเพื่อนอีกเป็นจำนวนมาก ยิ่งในโลกการทำงานแล้วคุณอาจถูกกลั่นแกล้งกีดกัน

ไม่ให้ทำงานได้สำเร็จตามเป้าหมายก็เป็นได้ ในระดับโลกปัญหาความขัดแย้งทาง ศ า ส น า ลุกลามกลายเป็น ส ง ค ร า ม ตั้งแต่ครั้งโบราณจนถึงยุคปัจจุบันเลยทีเดียว

เพราะฉะนั้นอย่า เ สี่ ย ง ถ้าไม่จำเป็น

3.อย่าโต้เถียงเรื่อง ก า ร เ มื อ ง

ความขัดแย้งความคิดทาง ก า ร เ มื อ ง เป็นเรื่องระดับชาติที่ทำให้สังคมแตกแยกไม่เพียงแต่เพื่อนเท่านั้น แม้แต่พ่อ แม่ พี่น้อง ถึงขึ้นตัดญาติขาดมิตรไม่มองหน้ากันเลยก็มี

ดังนั้นควรเลี่ยงหัวข้อสนทนาทาง ก า ร เ มื อ ง ถ้าใครจะแสดงความคิดเห็นก็ปล่อยไป โดยเฉพาะคนในครอบครัว และยิ่งการพูดวิจารณ์เรื่อง ก า ร เ มื อ ง ในสถานการณ์

ที่ไม่ปรกตินอกบ้านด้วยแล้วยิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นไปอีกการแสดงความคิดเห็นทาง ก า ร เ มื อ ง สามารถแสดงออกอย่างเหมาะสมที่คูหา เ ลื อ ก ตั้ ง และ

การแสดงความเห็นด้วยการลงชื่อ คั ด ค้ า น ถ อ ด ถ อ น ในนโยบายหรือประเด็นทาง ก า ร เ มื อ ง ต่างๆ เท่านั้น

ขอบคุณที่มา :posttoday

Load More Related Articles
Load More By admin2
Load More In ชีวิต

Check Also

วิธีเปลี่ยนตัวเองให้ “ใช้เงินเป็น” ไม่ขัดสน มีเงินให้เก็บ

เรื่องเงินเป็นสิ่งสำคัญ ในการใช้ชีวิตเพราะทุกอย่างมีราคาของมัน แต่หลายคนก็ มีปัญหาเรื่องนี…