Home เตือนใจ 5 ข้อคิดด้านบวก ทำให้ชีวิตก้าวหน้า

5 ข้อคิดด้านบวก ทำให้ชีวิตก้าวหน้า

0
9

1. พลังของความสุข

ทำตัวเองให้มีความสุขสดใส ไว้เสมอยิ้มให้ตาเป็นประกายเรื่องไม่ดีทั้งหลาย ทิ้งไว้กับอดีตอย่ า เอาความโกรธ

ความเ ค รี ย ด ความเศร้า มาทำ ล า ย ความสุขในปัจจุบันเลือกรับข้อมูลข่ าว ส ารเฉพาะเรื่องที่ดีๆ อยู่ห่างๆ

คนคิดลบพูดลบ ให้ฝึกคิดบวกบ่อยๆ และมองโลกในแง่ดีไว้เสมอ

2. พลังของความรัก ความเมตตา

ให้ความรักและความเมตตา แก่ทุกคนที่พบเจอให้รอยยิ้ม ที่อบอุ่นให้ความจริงใจ ให้คำพูดอันไพเราะให้ความใส่ใจ

เมื่อมีใครทำให้เราเสียใจให้อภัย เขาไปด้วยจิตเมตตา หากเขาทำผิด กฎแห่งก ร ร มก็จะลงโ ท ษ เขาเองอย่ า

เอาตัวเราไป ผู ก โกรธกับเขาอวยพรให้เขามีชีวิตที่สวยงาม…

3. พลังของความดี

ช่วยเหลือใคร ได้ให้ช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อใครได้ให้เอื้อเฟื้อ แต่อย่ า ทำให้ตัวเอง เดื อ ด ร้อน ทำงานในหน้าที่

ตัวเองให้ดีที่สุดทำดีทั้งต่อหน้า และลับหลัง พูดถึงผู้อื่นในทางที่ดีเสมอและให้ทำดี โดยไม่ต้องหวังผลเดี๋ยวผล

แห่งความดีนั้นจะตามหลังมาเอง

4. พลังของ ความกตัญญูรู้คุณ

ระลึกคุณต่อ ผู้คนและสิ่งของโดยกล่าวคำว่าขอบคุณบ่อยๆ ขอบคุณพ่อแม่ที่ให้กำ เ นิ ด และเลี้ยงดูเรามาขอบ

คุณสามี/ภรรย า /บุตรธิดา ที่น่ารักของเราขอบคุณเจ้านายที่ให้โอกาส เราทำงานขอบคุณลูกน้องที่ช่วยเหลือ

งานเราเป็นอย่ า งดีขอบคุณลูกค้าที่ซื้อ ของจากเราขอบคุณธรรมชาติที่มอบสิ่งดีๆ ให้กับเราและผู้คนบนโลกใบนี้

5. พลังของความกระตือรือร้น

เดินเหินเคลื่อนไหว ร่างกายให้รวดเร็ว ทำอะไรให้กระฉับกระ เ ฉ ง มีพลังชีวิตที่เต็มเปี่ยมมีความมั่นใจในตัวเอง

กล้าคิด กล้าพูด กล้าทำพูดจาฉะ ฉ า น ชัดถ้อยชัดคำทำอะไรให้ว่องไว ขยันขันแข็งทำงานเสร็จอย่ า งรวดเร็ว

และคุณภาพดีเลิศเกินความคาดหมาย ให้บริการแก่ผู้อื่นด้วยความฉับไวด้วยความเต็มใจ

หากทำได้ทั้ง 5 ข้อนี้ จะเป็นพลังดึง ดู ด สิ่งดีๆ ให้หลั่งไหลเข้ามาสู่ ชีวิตของเรา อย่ า งง่ายดายและน่าอัศจรรย์

แน่นอนว่าเมื่อเราเกิดขึ้นมาบนโลกนี้ล้วนต้อง แสวงหาสิ่งที่เรียกกันว่า ความสุขหรือความอิ่มเอิบใจกันแทบทุกคน

เพราะคงไม่มีใครที่ชอบความทุกข์หรือ ท ร ม า น ใจเป็นแน่สำหรับชีวิตที่มีความสุขเป็นอย่ า งไรนั้นตรงนี้ย า ก

จะบอกได้เพราะแต่ละคนมีมาตรฐานความพึงพอใจอันจะนำมาซึ่งความสุข แตกต่างกันบางคนมีพอใจกับการมีเงินมาก

บางคนมีความสุขกับชีวิตที่เรียบง่ายก็ว่ากันไปครับแต่สำหรับใครที่กำลังมองหาวิธีการเสริมสร้างความสุขให้กับชีวิต

ของตนเองวันนี้ผมมีข้อแนะนำง่ายๆ มาฝากกันครับ

1. รู้จักการมองคนอื่นในแง่ดี

มองโลกในแง่ที่สวยงาม เป็นการฝึกตนแบบง่ายๆ อย่ า งหนึ่ง หลักๆ ก็คือการที่เรามองคนอื่นด้วยสายตา

แห่งความสุขปราศจากการโกรธ เ ก ลี ย ด หรือวาดระ แ ว ง แค่นี้ก็จะทำให้ชีวิต ของเรานั้นมีความสุข

ขึ้นมาได้รวมถึงการฝึกให้ตนเอง นั้นมองโลกอย่ า งง่ายๆ ไม่มองโลกในแง่ที่ร้ า ย เกินไป

2. ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด

หมายถึงการมีชีวิต อยู่กับปัจจุบันอย่ างมีความสุขอย่ าไปกังวลถึงอดีตหรือ อนาคตที่ยังมาไม่ถึงเพราะเรา

ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ดังนั้น จึงควรที่จะมีชีวิตในวันนี้อย่ างมีความสุขและทำทุกอย่ างให้ดีที่สุดแล้ว

อนาคตที่ดีก็จะมาหาเราเองครับ

3. มีความหวัง

แน่นอนว่าความหวัง นั้นเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงจิตใจ ของมนุษย์ทำให้เกิดความมุมานะ ความเพียรพย า ย า ม

ดังนั้นคนเราจึงจำเป็นต้องมีความหวังอยู่เสมอแม้ ว่าจะมีชีวิตอยู่กับความย า กลำบากเพียงใดจงคิดและ

ทำทุกอย่ า งในวันนี้อย่ า งเต็มที่และมีความหวัง อยู่เสมออนึ่งการมีความหวังอยู่เสมอทำให้ชีวิตนั้น

มีความสุขได้เช่นเดียวกัน

4. มองตนเองว่ามีค่า

ห้ามคิดว่าชีวิต ของเรานั้นไม่มีค่าสำหรับใครเพราะความจริงแล้วเรานั้นมีค่ากับ คนที่รักเราเสมอไม่ว่าจะ

เป็นพ่อแม่ ญาติพี่น้อง หรือเพื่อนสนิท ดังนั้นเมื่อเกิดความรู้สึกไม่ดี เสียใจไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามอย่ า

ไปยึดติดกับมัน ปล่อยให้ผ่านไป และคิดอยู่เสมอว่าชีวิตเรามีค่ามากกว่าที่จะต้องไปจมปลักอยู่กับมัน

5. รู้จักการให้ การให้ในที่นี้ไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งของ หรือของมีค่า

แต่หมายถึงของที่ประมาณค่าไม่ได้ เช่นน้ำใจด้วยเช่นกันการเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่นั้นเป็นวิธีการเสริมสร้าง

ความสุขทางใจอย่ า งหนึ่งและให้เราคิดเสมอ ว่าการให้นั้นมักจะนำสิ่งดีๆ มาสู่ทั้งผู้ให้และผู้รับแค่นี้

เราก็จะมีความสุขแล้วครับจะเห็นความสุข เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิดล้วนๆ และกระบวนการ

เสริมสร้างความสุขนั้นไม่จำเป็นต้องมีปัจจัย อะไรมาเกี่ยวข้องให้วุ่นวายเพียงแค่เราคิดดี ทำดี มีชีวิต

อยู่กับปัจจุบันให้ดี และมีความหวังมีกำลังใจอยู่เสมอ เท่านี้ชีวิตของเราก็จะไม่ห่างไกลจากคำว่า

ความสุขแล้วครับ

ขอบคุณที่มา เกร็ดความรู้ g a n g b e a u t y

Load More Related Articles
Load More By Chookde
Load More In เตือนใจ

Check Also

10 วิธีเป็น “ที่รัก” ของคนรอบข้าง ทำได้ง่ายๆ ไม่ยาก

ไม่ว่าจะเป็นหญิง หรือชาย ทุกคนก็ล้วนอย ากจะเป็นที่รักของคนรอบข้างตัวคุณด้วยกันทั้งนั้น อย …