Home ชีวิต 5 ข้อคิด ถึงคนที่ ”สู้เพียงลำพัง” แล้วผ่านมันไปให้ได้นะ

5 ข้อคิด ถึงคนที่ ”สู้เพียงลำพัง” แล้วผ่านมันไปให้ได้นะ

0
318

หากวันนี้คุณนั้นต้องรับมือกับทุกสิ่งทุกอย่ างที่เข้ามาในชีวิตของคุณ เพียงลำพังและยังต่อสู้เพื่อที่จะ

ก้าวข้ามผ่านมันไปคนเดียว และวันนี้เราก็มีบทความ เกี่ยวกับ 5 กำลังใจของคนที่กำลังสู้เพียงลำพัง

ไปดูกันว่ากำลังใจจากอะไรที่จะช่วยให้ คุณนั้นก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆ นี้ไปได้ต้นทุนของคนเรานั้นเกิด

มาไม่เท่ากันหรอกนะ ถ้าหากเราไม่มีเหมือนใครเขา เราก็ต้องพย าย าม ให้มากกว่าคนที่เขามีหลายๆเท่า

ความเหนื่อย เป็นสิ่งที่ใครๆ ก็ไม่อย ากจะเจอหรอกนะ แต่บางทีมันก็เลี่ยงไม่ได้ เพื่อที่เราจะได้มีทุกอย่ าง

อย่ างที่หวังเราก็ต้องยอมเหนื่อย กับมันหน่อย แต่อย่ างน้อยความเหนื่อย นี่แหละที่จะทำให้เราอดทน

และสามารถรับมือกับสิ่งต่างๆ ที่เข้ามาในชีวิตได้ เพรา ะว่าความจนมันบังคับเรายังไงล่ะมันสั่งให้เรา

ต้องสู้ไม่อย่ างนั้นเราก็จะไม่มีอะไรเลยในชีวิต แตกต่างจากคนที่ เกิดมามีพร้อมทุกอย่ างคนพวกนี้เขา

แทบจะไม่ต้องพย าย ามอะไรเลย แต่เพรา ะว่าเราเลือกเกิดไม่ได้ แต่เราเลือกที่จะกำหนดชีวิตของเรา

ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องสู้ ให้ความเหนื่อยมันหล่อหลอม ให้เราอดทนวันข้างหน้าต่อให้จะเจออะไรที่มัน

ทำให้เหนื่อยแค่ไหนเราก็ไม่หวั่น ให้ความจนมันเป็นแรงขับเคลื่อน ให้เราสู้อย่ างมีความหวัง เพื่อที่จะ

หนีจากความจนนั้น ให้มันเป็นแรงฮึดสู้ให้กับเรา ไม่ใช่เอามาทำให้ เราหมดกำลังใจที่จะสู้ แล้วสักวัน

หนึ่งทุกอย่ างมันจะเป็นของเราเอง

1 อย่ าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น

จงมีความสุขในแบบของตัวเรา เองเคยรู้สึกไหมว่า เวลาเราเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเรามักจะ

เป็นทุ กข์เพราะจะมองเห็นแต่ข้อดีของคนอื่นๆ แล้วนำมาทำให้ตัวเราเอง หมดกำลังใจซึ่งไม่ดีเลยและ

ในความเป็นจริงเราทุกคน มีข้อดีและข้อเสี ย แตกต่างกันไป ทำให้ความสุขของแต่ละคนแตกต่างกันไป

ด้วยเพราะฉะนั้นเราไม่ควรนำตัวเอง ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเราจงมีความสุข ในแบบของตัวเราเองแบบที่

เราเป็นอยู่แต่หากจะมองหรือ เปรียบเทียบคนอื่น ก็ขอให้เป็นแรงบันดาลใจ ในการพัฒนาตัวเองต่อไปใน

อนาคตจะดีกว่านะ จากข้อคิดทั้งหมดจะเห็นได้ว่าจะสุขหรือจะทุ กข์

2 อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด

เพราะเราทุกคนย่อม ต้องผ่านช่วง เวลาอันเ ลวร้ า ย กันทั้งนั้นทุกคนย่อมมีวันที่ดีและวันที่ไม่ดีกันทั้งนั้น

ไม่เว้น แม้แต่ผู้ที่ประสบความสำเร็จอย่ างสูงในชีวิตซึ่งปัจจุบัน มีตัวอย่ างอยู่มากมายล้วนผ่านช่วงเวลาอัน

เ ล วร้ า ยของชีวิตมาแล้วกันทั้งนั้น ซึ่งเหล่าคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิต มักจะเลือกที่จะไม่บ่นหรือ

เสียเวลาคิดว่าทำไมต้อง เกิดปัญหาด้วยแต่พวกเขานั้น จะยอมรับว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดและพย าย าม

คิดหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น หรือพย าย ามพลิ ก วิ ก ฤ ต ให้เป็นโอ กาสนั้นเอง

3 ชีวิตเรามีทางเลือกเสมอ อย่ ามองทุกอย่ างให้เป็นปัญหา

สิ่งหนึ่งที่เราต้องยอมรับ คือเราไม่สามารถควบคุม ทุกสิ่งทุกอย่ างได้ฉะนั้นเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นเราควรยอมรับ

และเลือกทางเดินต่อไปในชีวิต ที่จะทำให้ตัวเราเองดีขึ้นจากสิ่งที่เป็น อยู่ อย่ ามองว่าเป็นปัญหาเพราะมันจะ

เป็นปัญหาก็ต่อเมื่อเราคิดว่ามัน คือปัญหาและอย่ าคิดว่าเราไม่มีทางเลือก เพราะชีวิตเรามีทางเลือกเสมอเช่น

ถ้าเรารู้สึกว่างานที่ทำอยู่มัน ไม่ใช่สำหรับเราเลย เราก็เลือกที่จะเปลี่ยนสายงาน หรือเปลี่ยนงานใหม่ได้แต่ต้อง

ยอมรับความจริงที่ว่าชีวิตเราที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เราเป็นผลมาจากเราเลือกเองด้วยนะ

4 ความล้ มเห ล ว คือโอ กาสที่จะได้เรียนรู้

อย่ าผิ ดหวังเมื่อไม่ได้สิ่ง ที่ต้องการเพราะอาจจะมี สิ่งที่ดีกว่ารอเราอยู่ความ ล้ ม เ ห ล ว ถือเป็นจุด

เริ่มต้นของความสำเร็จก็ว่าได้ เพรา ะเรามีโอ กาสได้เรียนรู้จาก ความผิดพลาดแล้ว นำมาปรับปรุงแก้ ไ ข

เพื่อพัฒนาต่อไปให้สำเร็จ ซึ่งอาจจะต้องผ่าน ช่วงเวลาล้มเหลวหลายครั้งหรือย าวนาน ก็แล้วแต่ละบุคคล

แต่ที่สำคัญต้องก้าวข้าม ความล้ มเ ห ล วไปให้ได้การที่เราล้ม เห ล ว หรือไม่ได้สิ่งที่หวังนี้อย่ าพึ่ง

ผิดหวังไปเพราะอาจจะเป็นไปได้ว่า มีสิ่งที่ดีกว่ากำลังรอเราอยู่ก็เป็นได้ เช่น เ พราะถูกไล่ออกจากบริษัทจึง

ทำให้คุณสร้างธุรกิจเอง จนประสบความสำเร็จในทุกวันนี้

5 เราไม่สามารถเปลี่ยนเเปลงสิ่งต่างๆ ได้

แต่เราสามารถเปลี่ยนเเปลงตัวเองได้เพราะ ไม่มีคำว่าเป็นไปไม่ได้หากเรามีความพย าย ามสิ่งต่างๆ รอบตัวเรา

เช่น สภาพอากาศบุคคลเศรษฐกิจ และอื่นๆ คือสิ่งที่เราไม่สามารถเปลี่ยนเเปลงมันได้ หากแต่เราลองปรับ

ทัศนคติที่ตัวเราเอง เพื่อให้สอ ด คล้องกับสิ่งต่างๆ รอบตัวหรือพัฒนา ตัวเองให้โดดเด่นขึ้นจนสามารถ

อยู่ร่วมกับสิ่งต่างๆ ได้ อย่ างเกิดประโยชน์ และเป็นโอกาสแก่เราเองสำคัญ ว่าเราต้องมีความพย าย าม

อดทนไม่ยอมแพ้ต่อสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นแล้วโอกาส ก็จะเป็นของเราก็เริ่มจากใจและตัวของเราเอง

ไม่ว่าจะเจอช่วงแ ย่ๆแค่ไหนก็ตาม ขอให้ทุกคนมีสติ และอดทนเอาไว้แล้ว จะสามารถผ่านช่วงเวลาเเย่ๆ

นั้นไปได้แล้วสิ่งดีๆ ก็จะเข้ามาและขอเป็นกำลังใจ ให้ทุกคนผ่านช่วงเวลาเเย่ๆ ไปให้ได้ด้วยนะ

ขอบคุณที่มา y i m l a m u n, m e e y i m

Load More Related Articles
Load More By Chookde
Load More In ชีวิต

Check Also

10 วิธีเป็น “ที่รัก” ของคนรอบข้าง ทำได้ง่ายๆ ไม่ยาก

ไม่ว่าจะเป็นหญิง หรือชาย ทุกคนก็ล้วนอย ากจะเป็นที่รักของคนรอบข้างตัวคุณด้วยกันทั้งนั้น อย …