Home ความรู้ 5 ทัศนคติของคนฉลาด อยู่เป็นในที่ทำงาน (คนแบบนี้เก่งมากกกก)

5 ทัศนคติของคนฉลาด อยู่เป็นในที่ทำงาน (คนแบบนี้เก่งมากกกก)

0
34

แม้ว่าทักษะและประสบการณ์ จะเป็นคุณสมบัติสำคัญที่นายจ้างต้องการจากพนักงาน

แต่ไม่ว่าคุณจะเก่งกาจขนาดไหน หากไม่มีทัศนคติที่ดีควบคู่กันไปแล้วองค์กรของคุณ

ก็จะไม่อาจเกิดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่สมดุลได้คนทำงานจึงควรพร้อมด้วย

5 ทัศนคติเชิงบวก ต่อไปนี้เพื่อความก้าวหน้าและความสำเร็จไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรก็ตาม

1.ภูมิใจในตนเอง

คนที่มีความภูมิใจในตนเอง เกี่ยวกับงานที่ตนทำมีแนวโน้มที่จะทุ่มเทเพื่อความสำเร็จ

ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่นายจ้างมองหาความภูมิใจไม่ได้หมายความว่าเราจะหยิ่งทะนง

ไม่ยอมรับความช่วยจากผู้อื่น แต่หมายถึงเราภูมิใจในผลงานที่ออกมาจากความทุ่มเท

ของเราและอยากจะทำให้มันดีขึ้น ๆ เรื่อย ๆ

2.ทำตามที่รับปาก

เมื่อพนักงานรับปากแล้ว ควรทำให้ได้ เพราะนอกจากจะแสดงถึงความรับผิดชอบแล้ว

การรับปากทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนยังทำให้พนักงานต้องใช้ความ พ ย า ย า ม มากขึ้น

เพื่อจะทำงานนั้นให้สำเร็จ ซึ่งเป็นการพัฒนาการทำงานและความคิดของตนไปด้วย

3.เต็มใจช่วยเหลือผู้อื่น

คนมีน้ำใจอยู่ที่ไหนใคร ๆ ก็รัก ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือในสิ่งที่ลูกค้าต้องการหรือ

ช่วยเพื่อนร่วมงานให้ทำงานสำเร็จก็ล้วนแต่สำคัญทั้งสิ้นยิ่งเรามีน้ำใจต่อผู้อื่นมากเท่าไร

เราก็จะมีคนอยากร่วมงานกับเรามากเท่านั้น และเพิ่มโอกาสได้รับมอบหมายงาน

ที่สำคัญมากขึ้นด้วย

4.เคารพผู้อื่น

ไม่เฉพาะแต่ผู้ที่มีอาวุโสกว่าเราเท่านั้นที่เราควรเคารพและให้เกียรติแต่เราควรเคารพ

ทุก ๆ คน ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า เพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่คนที่มีตำแหน่งต่ำกว่าเราเราควร

ปฏิบัติต่อพวกเขาด้วยความสุภาพ แม้เราอาจไม่เห็นด้วยกับเขาในบางเรื่องแต่ก็ควร

โต้แย้งด้วยความสุภาพและให้เกียรติเสมอ

5.ก้าวหน้าในการทำงานสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ

พนักงานที่มีความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ ชอบที่จะคิดนอกกรอบเพื่อค้นหาวิธีที่แตกต่าง

ในการทำสิ่งเดียวกัน คืออีกคุณสมบัติหนึ่งที่องค์กรต้องการแม้สิ่งที่คิดอาจจะ

ไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุด แม้จะล้มเหลว

แต่คนที่มีทัศนคติเช่นนี้จะไม่หยุดคิดอะไรใหม่ ๆ ตลอดเวลาและสามารถสร้างสรรค์

ผลงานชิ้นใหม่ที่เป็นที่ยอมรับและประสบความสำเร็จได้สักวัน

ที่มา : j o b s d b

Load More Related Articles
Load More By admin2
Load More In ความรู้

Check Also

วิธีเปลี่ยนตัวเองให้ “ใช้เงินเป็น” ไม่ขัดสน มีเงินให้เก็บ

เรื่องเงินเป็นสิ่งสำคัญ ในการใช้ชีวิตเพราะทุกอย่างมีราคาของมัน แต่หลายคนก็ มีปัญหาเรื่องนี…