Home ชีวิต 5 วิธี หาทางออกจากการเป็นหนี้ ในเศรษฐกิจแบบนี้

5 วิธี หาทางออกจากการเป็นหนี้ ในเศรษฐกิจแบบนี้

0
17

1.หยุดฟุ่มเฟือย

เรื่องหลักๆ ที่ทำให้หลายคนมีหนี้สินเกินตัว คือ ไม่รู้ว่าเงินที่จ่าย หมดไปกับอะไรดังนั้น

เมื่อเงินเริ่มฝืดเคืองและรู้สึกว่าหากมีพฤติกรรมใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย ต้องตัดค่าใช้จ่ายที่

ไม่จำเป็นทิ้งไปหยุด ซื้ อ ของฟุ่มเฟือย หยุดเที่ยวจากนั้นให้เริ่มบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย

เพื่อจะได้รู้ว่าแต่ละวันใช้จ่ายอะไรไปบ้าง แล้วก็นำเงินที่เหลือไปจ่ายหนี้

2.ที่สำคัญเมื่อเป็นหนี้แล้วก็ต้องจ่ายหนี้ตามกำหนด

ตรงกันข้าม มีหลายคนอาจมีพฤติกรรมใช้จ่ายเกินตัวจนกระทั่งไปยืมเงินมาใช้จ่ายฟุ่มเฟือย หรือ

รูด บั ต ร เ ค ร ดิ ต ช้อปปิ้งจนเพลิน ทำให้หนี้สินเพิ่มอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นหนี้ที่

ไม่รู้จักจบสิ้นยิ่งในช่วงเกิด วิ ก ฤ ติ รายได้หดหายแต่ค่าใช้จ่ายยังเหมือนเดิม หรืออาจ

เพิ่มขึ้นและมีโอกาสเกิดสภาพคล่องติดขัด ทำให้ไม่มีเงินไปจ่ายหนี้ คำ เ ตื อ น “อย่าหนีหนี้”

เพราะเมื่อเป็นหนี้ก็ต้องจ่ายคืน และนี่คือเคล็ดลับง่ายๆ ที่ทำให้หนี้ลดลง

3.ลดมาตรฐานการใช้ชีวิตลงมา

ในช่วงที่ใช้ชีวิตปกติ รายได้เข้ามาตามปกติ การจัดสรรค่าใช้จ่ายคงไม่มีปัญหามีเงิน

จ่ายหนี้ราบรื่นแต่ในช่วงเกิด วิ ก ฤ ติ รายได้ลดลง แต่หนี้ยังต้องจ่าย ทางรอดคือควรใช้

ชีวิตในมาตรฐานให้ต่ำใช้จ่ายให้น้อยลง เพื่อรักษ า สภาพคล่อง

4.เจรจาเจ้าหนี้

ในช่วงเกิด วิ ก ฤ ติ เช่น ช่วง ร ะ บ า ด เ ชื้ อ ไ ว รั ส โ ค วิ ด- 1 9 สถาบันการเงินรวมถึง

ภ า ค รั ฐ จะออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ ดังนั้น ในฐานะลูกหนี้ก็ต้องศึกษาข้อมูล และ

ติดต่อสอบถาม เจ้าหน้าที่สถาบันการเงินเพื่อขอปรับเงื่อนไ ข การชำระหนี้ไม่มีใครอยาก

เป็นหนี้ไปตลอดชีวิต แต่เมื่อไปกู้หนี้ยืมสินมาแล้วก็ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและเมื่อรู้ว่า

ตัวเองเริ่มมีรายได้ติดขัดและส่งผลต่อการจ่ายหนี้ ก็ต้องปรับพฤติกรร มการใช้จ่าย และ

บริหารจัดการหนี้ให้มีประสิทธิภาพที่สุด

5.เคลียร์หนี้ที่มีดอกเบี้ยสูงและกำจัดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

จดข้อมูล หนี้สินทั้งหมด เพื่อให้รู้ว่ามีหนี้สินประเภทอะไรยอดคงค้างดอกเบี้ยระยะเวลาการ

จ่ายหนี้ เงื่อนไขกรณีผิดนัด หลักประกั น เป็นต้น จากนั้นให้รีบเคลียร์หนี้ที่มีดอกเบี้ยสูง

ที่สุดก่อน เพื่อลดภาระดอกเบี้ยในแต่ละเดือนและหาทางกำจัด หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ เช่น

หนี้ บั ต ร เ ค ร ดิ ต ที่เกิดจากการ ผ่อน สินค้าฟุ่มเฟือยที่สำคัญอย่าก่อหนี้เพิ่มอีก จากนั้นก็

นำเงินที่เหลือไปจ่ายหนี้ส่วนอื่นต่อไป

ที่มา : w e a l t h m e u p

Load More Related Articles
Load More By admin2
Load More In ชีวิต

Check Also

วิธีเปลี่ยนตัวเองให้ “ใช้เงินเป็น” ไม่ขัดสน มีเงินให้เก็บ

เรื่องเงินเป็นสิ่งสำคัญ ในการใช้ชีวิตเพราะทุกอย่างมีราคาของมัน แต่หลายคนก็ มีปัญหาเรื่องนี…